Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MSWiA wyjaśnia po co Straży Granicznej UKM 2020S

Fot. Straż Graniczna

14 maja na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na poselską interpelację dotyczącą celowości zakupu uniwersalnych karabinów maszynowych UKM 2020S dla Straży Granicznej.

Powyższa interpelacja została skierowana do MSWiA w połowie stycznia bieżącego roku. Jej autorami są posłowie Artur Dziambor (Koło Poselskie Wolnościowcy) Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke oraz Robert Winnicki (Koło Poselskie Konfederacja). W przesłanej do resortu interpelacji czytamy, powołując się na artykuł z dn. 5.01.2023, znajdujący się w Aktualnościach na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej, dotyczący odbioru pierwszej partii dwudziestu pięciu karabinów maszynowych UKM 2020S, po zapoznaniu się z art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 73 poz. 350, z późn. zm.) oraz art. 600 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, z późn. zm.), mając na uwadze ogólny charakter działań ww. formacji, budzi naszą wątpliwość zasadność zakupu broni tego rodzaju dla Straży Granicznej.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W przypadku wystąpienia jakich wyjątkowo krytycznych sytuacji, o których mowa w artykule na stronie KGSG, planowane jest wykorzystanie zakupionych karabinów maszynowych?
  2. Czy wybór zakupionych karabinów nastąpił w oparciu o otwarty przetarg na dostawę określonego rodzaju broni palnej na potrzeby Straży Granicznej i jeżeli tak, to jakie były jego parametry?
  3. Jakie zadania będzie realizować Straż Graniczna w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym między Ukrainą a Federacją Rosyjską w razie włączenia Sił Zbrojnych RP w ten konflikt?

Odpowiedzi udzielił Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w MSiWA. Czytamy w niej, w odpowiedzi na interpelację numer 38307 Pana Posła Artura Dziambora oraz grupy Posłów w sprawie zakupu karabinów maszynowych UKM 2020S dla Straży Granicznej na wstępie należy podkreślić, że kwestia doposażenia funkcjonariuszy tej formacji w broń długą była postulatem zgłoszonym w interpelacji numer 32234, której współautorem był m.in. Pan Poseł Artur Dziambor.

Niezależnie od powyższego, na podstawie stanowiska otrzymanego z Komendy Głównej Straży Granicznej informuję, że uzbrojenie oraz wyposażenie Straży Granicznej (SG) określa zarządzenie Nr 26 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie norm należności uzbrojenia oraz norm wyposażenia specjalnego, a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia Straży Granicznej, zgodnie z którym placówki realizujące zadania na zewnętrznej granicy RP posiadają na wyposażeniu broń długą.

Celem doposażenia formacji w broń tego typu jest zapewnienie możliwości skutecznego działania w przypadku zamachu, z wykorzystaniem broni palnej, na nienaruszalność granicy państwowej RP oraz zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy jej broniących. Warto w tym miejscu podkreślić, że organizujący nielegalną migrację przedstawiciele białoruskich struktur siłowych są wyposażeni w broń długą i maszynową.

Informuję również, że SG w strukturach swoich jednostek organizacyjnych posiada komórki realizujące działania specjalne o charakterze bojowym, które m.in. zwalczają zorganizowane grupy przestępcze, współdziałają z innymi służbami podczas zabezpieczania uroczystości państwowych oraz uczestniczą w szkoleniach z Siłami Zbrojnymi RP.

Ponadto, w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, stosownie do art. 33a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, formacja może zostać objęta militaryzacją, w trakcie której będzie realizowała swoje zadania ustawowe, w szczególności w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na szacunkową wartość zamówienia zakup karabinów maszynowych UKM 2020S został zrealizowany z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Jak wskazywała Straż Graniczna, 5 stycznia br., pierwsza partia UKM 2020S obejmowała 25 sztuk, które zostały zakupione w Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A.. Broń posiada lufę o długości 440 mm, składaną kolbę z tworzywa sztucznego, demontowalny dwójnóg z regulacją wysokości i przyrządy celownicze montowane na maksymalnie obniżonej szynie montażowej oraz krótką szynę w celu umożliwienia montażu chwytu przedniego. Broń trafiła do funkcjonariuszy z wydziałów zabezpieczenia działań w każdym oddziale Straży Granicznej oraz ośrodków szkolenia. Jak, wówczas, podkreślała Straż Graniczna, planowana jest kontynuacja zakupów.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc