Zaloguj

MSPO 2021: trzeci dzień Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Zdjęcia: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Trzeci dzień targów MSPO 2021 to spotkania, rozmowy i negocjacje biznesowe, ale także konferencje i umowy, pogłębiające współpracę Grupy PGZ z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami akademickimi. PGZ zawarła również porozumienie z renomowanym producentem środków bojowych.Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie z norweskim Nammo, który jest jednym z wiodących producentów amunicji na świecie. Firma dostarcza wszystkie rodzaje amunicji mało-, średnio- i wielkokalibrowej. Od wielu, lat, współpracują z nią spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przede wszystkim ZM Dezamet S.A. i Mesko S.A. Obie firmy są także zaangażowane razem z Nammo w dialog techniczny o kryptonimie „Grot”, w wyniku którego ma zostać wyłoniona specyfikacja na nowy jednorazowy granatnik przeciwpancerny dla SZ RP.

PGZ S.A. i Nammo zamierzają poszerzyć i zacieśnić współpracę biznesową, co będzie się wiązać ze zwiększeniem produkcji, poszerzeniem portfolio produktów dostępnych w ofercie PGZ oraz wejściem spółek PGZ na nowe rynki eksportowe. Firmy zidentyfikowały nowe obszary współpracy, jednocześnie zamierzają utworzyć instytucjonalne ramy dla realizacji nowych wspólnych projektów w przyszłości.

W trzecim dniu targów odbyła się też konferencja pod patronatem honorowym Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, pt. „Wojsko – Nauka – Przemysł: klucz do rozwoju polskiego sektora zbrojeniowego” zorganizowana przez Departament Rozwoju PGZ dot. innowacji oraz procesów B+R w obszarze obronności.

- Potencjał krajowego przemysłu zbrojeniowego ma niebagatelny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo państwa, ale również na rozwój gospodarczy. Sektor obronny był wielokrotnie źródłem innowacji technologicznych, zmieniających oblicze współczesnego świata. Jak najpełniejsze wykorzystanie tego potencjału zależy przede wszystkim od harmonijnej współpracy pomiędzy wojskiem, przemysłem a nauką, w tym uczelniami i szkołami wyższymi oraz instytutami badawczymi. Dobra współpraca w tym obszarze jest ważna zarówno dla przemysłu, jak i naszych interesariuszy, o czym świadczy patronat ministra obrony narodowej nad tą konferencją – powiedział Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

W trakcie konferencji podpisano dwa porozumienia o współpracy. Pierwsze z nich zawarto z Politechniką Świętokrzyską. Umowa dot. współpracy naukowej - wspólnej realizacji prac B+R, programów stażowych, udostępniania stanowisk badawczych i innych działań potrzebnych do stworzenia stabilnej platformy współpracy pomiędzy PGZ a uczelnią.

Drugie porozumienie zawarte pomiędzy PGZ i Siecią Badawczą Łukasiewicz ma na celu zacieśnienie współpracy spółek PGZ oraz instytutów badawczych, która ma skutkować wsparciem podejmowanych działań, co ma się przełożyć także na przyszłą realizację zamówień do MON. Umowa jest pośrednio powiązana z listem intencyjnym, zawartym w minionym roku przez MON oraz Centrum Łukasiewicz.


W trakcie trzeciego dnia MSPO również PCO S.A., które w tym roku świętuje swoje 45-lecie, podpisało porozumienie dotyczące współpracy na rynku polskim z firmą Adventure Lights z Kanady w zakresie technologii opierających się na podczerwieni.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

 

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc