Zaloguj
reklama PIT-RADWAR

Moździerze do naprawy

11 maja 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy poinformowała o udzieleniu zamówienia Hucie Stalowa Wola S.A. w sprawie realizacji usługi naprawy głównej 98 mm moździerzy M-98 eksploatowanych w Wojsku Polskim.


Powyższa umowa była negocjowana pomiędzy stronami od 6 lutego bieżącego roku i zakłada prace przy czternastu moździerzach M-98. Ma wartość 3,4 mln złotych z VAT i została podpisana 20 kwietnia. Dodatkowo zawiera opcję pozwalającą na rozszerzenie zamówienia o jeden moździerz. Według planów usługa ma zostać zrealizowana do końca listopada bieżącego roku.

Zastosowanie procedury negocjacji z wybranym oferentem wynikało z faktu, że Huta Stalowa Wola S.A. jest jedynym właścicielem praw do dokumentacji remontowej przeznaczonej do napraw głównych moździerzy tego typu, realizowała tego typu usługi w latach wcześniejszych i dysponuje patentem nr 209851 na wynalazek „Urządzenie zabezpieczające przed podwójnym lub odwrotnym załadowaniem broni lufowej, zwłaszcza moździerza ładowanego od strony wylotu lufy” zastosowany w moździerzach M-98.

M-98, w liczbie 99 sztuk, trafiły na uzbrojenie Wojska Polskiego w bieżącym wieku. Wśród jednostek, które je eksploatują, można wymienić 6. Brygadę Powietrznodesantową, 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej oraz 22. Batalion Piechoty Górskiej.

(Łukasz Pacholski) Foto: MON
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

One comment on “Moździerze do naprawy”

  1. Prawie 243 tys. za naprawe jednego mozdzierza? Ile kosztuje nowy?

    „Urządzenie zabez­pie­cza­jące przed podwój­nym lub odwrot­nym zała­do­wa­niem broni lufo­wej, zwłasz­cza moź­dzie­rza łado­wa­nego od strony wylotu lufy”

    Teraz zart: Klapka na lufie odpadla... temu misiu... tj mozdzierzowi...

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc