Zaloguj
reklama Świdnik
reklama PIT-Radwar
reklama Świdnik

Morska doktryna wojenna Rosji

Fot.: kremlin.ru

31 lipca prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał nową edycję doktryny morskiej, która kładzie nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa interesów Rosji na oceanie światowym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów militarnych.

Dotychczasowa struktura została znacząco przebudowana – do doktryny wprowadzono nowe elementy podkreślające nadrzędność kwestii bezpieczeństwa i czołową rolę Marynarki Wojennej FR, nastąpiła także zmiana priorytetów regionalnych, wśród których pierwsze miejsce zajęła Arktyka. Za podstawowe wyzwanie i zagrożenie dla Rosji uznano „strategiczny kurs USA na dominację na oceanie światowym”, również w zakresie transportu morskiego i zasobów surowców energetycznych. W dalszej kolejności wymieniono pretensje terytorialne do Rosji, obejmujące część jej wysp i obszarów nadmorskich, oraz zbliżenie do jej granic NATO i aktywizację Sojuszu w przyległych akwenach.

Za strefy strategicznie ważne dla szeroko pojętego bezpieczeństwa morskiego Rosji doktryna uznaje morza Azowskie, Czarne, Beringa i Ochockie, wschodnią część Morza Śródziemnego, cieśniny bałtyckie, czarnomorskie i kurylskie oraz główne morskie szlaki komunikacyjne wzdłuż wybrzeży azjatyckich i afrykańskich. Głównymi ryzykami są niedostateczna liczba baz i punktów zaopatrzenia rosyjskich okrętów poza terytorium FR (zapisano rozbudowę istniejących i tworzenie nowych obiektów nad morzami Śródziemnym i Czerwonym, nad Oceanem Indyjskim oraz w regionie Azji i Pacyfiku) oraz brak prawnomiędzynarodowego rozgraniczenia obszarów morskich w Arktyce, w której Rosja ma odgrywać dominującą rolę.

Priorytet w budownictwie okrętowym mają stanowić duże jednostki oceaniczne, w tym lotniskowce, których budowę ma umożliwić zmodernizowanie przemysłu stoczniowego, jednak w pierwszej kolejności zaplanowano wzmocnienie Floty Czarnomorskiej. Rozbudowa floty i infrastruktury cywilnej ma uwzględniać kwestie związane ze zmobilizowaniem ich do realizacji celów wojskowych. Komentując zapisane w dokumencie strefy morskich interesów, Putin podkreślił: „zapewnimy ich ochronę stanowczo i za wszelką cenę”.

Autor: Andrzej Wilk.

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 comments on “Morska doktryna wojenna Rosji”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc