Zaloguj
reklama Świdnik
reklama PIT-Radwar
reklama Świdnik

MON wyjaśnia stopień gotowości samolotów F-16C/D Jastrząb

Według MON wskaźnik gotowości samolotów F-16C/D Jastrząb jest na poziomie podobnym jak w innych państwach NATO eksploatujących ten typ maszyn. Fot. Łukasz Pacholski

4 lipca na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację dotyczącą zwiększenia stopnia gotowości operacyjnej wielozadaniowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-16C/D Jastrząb.


Powyższa interpelacja została skierowana do MON 4 maja bieżącego roku, a osobą zgłaszającą była pani poseł Hanna Gill-Piątek (Koło Parlamentarne Polska 2050). W powyższym dokumencie czytamy: Eksperci podkreślają, że w związku z wojną na Ukrainie wydaje się zasadne, by systemowo zwiększyć stopnień gotowości operacyjnej eksploatowanych statków powietrznych F-16C/D Jastrząb. Wymagałoby to wzorowania na systemach eksploatacji US Air Force. Eksperci wskazują jako konieczne m.in. zwiększenie liczby części dostępnych w polskich magazynach oraz skrócenie czasu serwisów okresowych, aby gotowość operacyjna tych samolotów oscylowała między 70 a 80%, tak jak ma to miejsce w USA.

Proszę zatem o odpowiedź na pytanie:

Czy MON we współpracy ze stroną amerykańską opracuje program systemowego zwiększenia gotowości operacyjnej polskich Jastrzębi i czy znajdą się na to środki?

Odpowiedzi udzielił, zgodnie z obecną procedurą panującą w MON, wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w niej, gotowość operacyjna statków powietrznych F-16C/D, zapewniana przez realizację określonej strategii eksploatacji, funkcjonuje w oparciu o pakiet umów krajowych z WZL-2 S.A. i międzynarodowych FMS. Dopełnieniem tego pakietu są posiadane przez Siły Zbrojne RP określone zdolności w przedmiotowym zakresie. W świetle powyższego należy podkreślić, że przyjęta i realizowana strategia pozwala na utrzymanie gotowości samolotów F-16 do działania na podobnym poziomie, jak w innych krajach NATO użytkujących ten typ sprzętu. Zadania dla zapewnienia gotowości operacyjnej tych statków powietrznych są realizowane zgodnie z przydzielonymi na ten cel środkami budżetowymi. Ponadto, na bieżąco są monitorowane potrzeby pod kątem ew. konieczności zwiększenia finansowania w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo, w świetle postanowień ustawy o obronie Ojczyzny, zakładającej wydatki budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych na poziomie co najmniej 3% PKB w 2023 r. i latach kolejnych, dostrzega się możliwość zwiększenia gotowości operacyjnej samolotów F-16.

Obecnie w Siłach Powietrznych eksploatowanych jest 48 wielozadaniowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-16C/D Jastrząb (Block 52+ Advanced). Obok zadań związanych z zabezpieczeniem polskiej przestrzeni powietrznej, są także aktywnie wykorzystywane w ramach zobowiązań sojuszniczych (m.in. jako elementy kontyngentów misji Air Policing w państwach bałtyckich oraz na Islandii). Nie można wykluczyć, że w najbliższych latach Ministerstwo Obrony Narodowej zdecyduje się także na ich gruntowną modernizację w ramach programu F-16V, co umożliwi zwiększenie potencjału operacyjnego.

 

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

One comment on “MON wyjaśnia stopień gotowości samolotów F-16C/D Jastrząb”

  1. Ale gadka, taka odpowiedź by nic konkretnego nie powiedzieć. Gotowość F16 w krajach NATO może wahać się od kilkunastu do 90%. I taka odpowiedź oznacza ze równie dobrze gotowość naszych Jastrzębi może osiągać np 30%

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc