Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON odpowiada w sprawie okrętów klasy LCS

3 września Sejm upublicznił odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie interpelacji poselskiej dotyczącej ewentualnej możliwości przejęcia przez Polskę wielozadaniowych okrętów wojennych klasy LCS. Zgodnie z tradycją udzielił jej wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. 

Interpelacja poselska została zgłoszona w lipcu bieżącego roku. Posłowie zwracali uwagę o informacjach medialnych, które mogłyby wskazywać ewentualność transferu używanych (przez US Navy) okrętów. Odpowiedź MON nie wskazuje o braku rozmów ze Stanami Zjednoczonymi.  

Z tego względu publikujemy całość odpowiedzi: Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pana Posła Marka Rutki oraz grupy innych posłów w sprawie nabycia przez polską Marynarkę Wojenną okrętów do działań przybrzeżnych LCS (nr 9146), uprzejmie informuję, że pozyskiwanie okrętów w ramach potrzeb perspektywicznych jest przeprowadzane w oparciu o niejawne dokumenty określające pożądane parametry oraz niezbędny poziom finansowania projektu. Marynarka Wojenna (MW) określiła swoje priorytetowe Wymaganie Operacyjne jakim jest okręt wielozadaniowy klasy fregata ze zdolnością do dowodzenia zespołem okrętów uderzeniowych, powszechnie znane pn. MIECZNIK. Na obecnym etapie nie określono jeszcze dostawcy. Należy dodać, że proces pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW) reguluje decyzja Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z dokumentów wynikowych prowadzonej fazy analityczno-koncepcyjnej (fa-k) jest Studium Wykonalności (SW), dokument zawierający między innymi analizę rynku w zakresie dostępności SpW spełniającego założone wcześniej wymagania. Ewentualna decyzja o pozyskaniu SpW od danego partnera/podmiotu wynika bezpośrednio z rekomendacji ujętych w SW i stanowi punkt wyjściowy do zaproszenia do ewentualnych negocjacji. 

Przypomnijmy, według planów Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych planuje wycofać cztery wielozadaniowe okręty wojenne klasy LCS do końca marca 2021 roku. Są to jednostki, które mogą zostać zaoferowane sojusznikom w ramach procedury EDA. 

(Łukasz Pacholski) Foto: US Navy
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “MON odpowiada w sprawie okrętów klasy LCS”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc