Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Milrem Robotics znacząco zwiększa zatrudnienie

Milrem Robotics zwiększy zatrudnienie – powodem jest uzyskanie kilku grantów unijnych oraz innych kontraktów na prace badawczo-rozwojowe. Rys. Milrem Robotics.

8 grudnia estońska firma Milrem Robotics, znana przede wszystkim dzięki opracowaniu i rozwojowi bezzałogowej platformy gąsienicowej THeMIS, ogłosiła duże – jak na lokalne warunki – zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Konieczność zwiększenia zatrudnienia w firmie związana jest z uzyskaniem dwóch grantów związanych z projektami rozwojowymi Unii Europejskiej.Obecnie firma ocenia, że potrzebuje do 30 nowych inżynierów, jednak łączna ich liczba wzrosnąć ma do końca przyszłego roku o ok. 20 kolejnych osób. Chodzi przede wszystkim o osoby z kwalifikacjami z zakresu programowania i automatyki. Ponadto Milrem Robotics zamierza otworzyć nowe centra kompetencyjne poza Estonią. Dotychczas utworzono centra w Szwecji i Finlandii, a planowane jest utworzenie centrum w Holandii – Królewska Armia Niderlandów używa już bezzałogowych pojazdów THeMIS.


Wspomniane programy finansowane przez Unię Europejską to iMUGS i cywilny projekt realizowany we współpracy z uniwersytetem w Tartu. W ramach pierwszego programu, finansowanego z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP; program ma wartość 30,6 mln EUR), powstać ma modularna i skalowalna architektura hybrydowych bezzałogowych pojazdów naziemnych. Ma to na celu stworzenie zunifikowanego, ogólnoeuropejskiego systemu platform naziemnych i powietrznych, systemów oraz sprzętu dowodzenia, kontroli i łączności, czujników, algorytmów sterujących pojazdami bezzałogowymi itd. Drugi projekt jest skierowany na rynek cywilny, a w jego ramach powstać ma system bezzałogowych pojazdów zaprojektowanych do pracy w lasach. Miałyby one realizować cztery główne zadania: wykrywać i likwidować naturalne przeszkody występujące na obszarach leśnych, prowadzić monitoring stanu terenów zalesionych w ramach wielu samodzielnych grup, przeprowadzać szczególnie niebezpieczne dla ludzi prace oraz zbierać i przetwarzać dane z czujników pokładowych, a następnie przekazywać je do wskazanych centrów. Zgodnie z założeniami projektu, miałoby to ograniczyć zapotrzebowanie na pracę ludzi zaangażowanych w nadzór nad środowiskiem leśnym nawet o ponad 80%.


Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Milrem Robotics znacząco zwiększa zatrudnienie”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc