Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MAD21 ‒ nowy czeski kamuflaż

Porównanie kamuflażu MAD21 (drugi od prawej) ze standardowymi wzorami czeskimi – pustynnym (drugi od prawej) i leśnym (po lewej) z amerykańskim wzorem Multicam (po prawej) w warunkach leśnych. Fot. AČR.

4 lutego Siły Zbrojne Republiki Czeskiej (Armáda České republiky) zaprezentowały nowy wzór kamuflażu do umundurowania i oporządzenia żołnierzy, określany mianem MAD21 (Maskovací design vzor 2021, pol. kamuflaż wzór 2021).

Porównanie kamuflażu MAD21 (po lewej) ze standardowymi wzorami czeskimi – pustynnym (drugi od prawej) i leśnym (drugi od lewej) z amerykańskim wzorem Multicam (po prawej) w warunkach miejskich. Fot. AČR.

Jest to kolejna próba zmiany, nieco już przestarzałego kamuflażu leśnego vz. 95, kilka poprzednich prób zakończyło się bowiem niepowodzeniem. Projekt MAD21 zainicjowano podczas jednego ze spotkań stałego zespołu roboczego SIPT 2 w Centrum Zabezpieczenia Materiałowego Służb Zaplecza w Brnie. Szefem zespołu został płk Ladislav Bujárek. Członkowie zespołu konsultowali się m.in. z Tomášem Chorým, autorem książki nt. kamuflażu i kierownikiem pracowni projektowania graficznego na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Palackiego z Ołomuńca. W toku prac zespół przygotowujący nowy kamuflaż wzorował się po części na starszym kamuflażu, a także na amerykańskim wzorze Multicam. Zadanie było o tyle skomplikowane, że celem zespołu było zaprojektowanie jednego uniwersalnego wzoru kamuflażu, który byłby wystarczająco efektywny zarówno w środowisku leśnym, jak i poza nim (w tym w mieście i na pustyni). Podstawą do przyjęcia takiego założenia był fakt, że zdecydowana większość wzorów kamuflażu jest projektowana zgodnie z wymogami określonego środowiska ‒ żołnierz doskonale zamaskowany w lesie stanie się widoczny w środowisku miejskim i odwrotnie. W toku podzielonych na kilka etapów prac opracowano m.in. wzory NOMAD I i NOMAD II (Nový MAskovací Design I/II, pol. nowy wzór kamuflażu I/II), które jednak nie spełniły oczekiwań przyszłego użytkownika. MAD21 został opracowany już w bezpośredniej współpracy z AČR, tj. w testach brali udział żołnierze z pododdziałów liniowych, niezwiązani z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi

Obecnie brneński Uniwersytet Obrony, również zaangażowany w projekt, pracuje nad opracowaniem programu testów dla kamuflażu MAD21. Konieczne jest uwzględnienie metodologii pomiaru barw i prowadzenia testów w spektrach innych niż światło widzialne. W prace zaangażowane są też inne czeskie instytucje. Na maj br. przewiduje się oficjalną prezentację nowego wzoru kamuflażu.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “MAD21 ‒ nowy czeski kamuflaż”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc