Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik

Kraby już w Sulechowie

25 marca 5. Lubuski pułk artylerii 12. Dywizji Zmechanizowanej oficjalnie przyjął do uzbrojenia pojazdy pierwszej baterii 155 mm samobieżnych armatohaubic Krab. To pierwsza dostawa seryjnego sprzętu tego typu w ramach kontraktu, który Huta Stalowa Wola S.A. podpisała z Inspektoratem Uzbrojenia MON 14 grudnia 2016 r.

Jego wartość to 4,6 mld PLN, a dotyczy on dostawy dział i pojazdów towarzyszących dla czterech dywizjonowych modułów Regina do 2024 r. Łącznie daje to: 96 dział Krab, 12 wozów dowódczo-sztabowych (WDSz), 32 wozy dowódcze (WD) różnego szczebla, 24 wozy amunicyjny (WA) i 4 wozy remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUiE).

2. dywizjon artylerii samobieżnej sulechowskiego pułku, dowodzony przez ppłk. Przemysława Strykowskiego, przejął osiem dział  Krab, wóz dowódczo-sztabowy dowódcy dywizjonu WDSz, trzy wozy dowódcze dowódcy baterii/plutonu WD, dwa wozy amunicyjne WA oraz 1 warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki WRUiE. Sprzęt dotarł do Sulechowa ze Stalowej Woli, transportem kołowym, pomiędzy 17 a 21 marca.

Należy podkreślić, że realizacja dostawy odbyła się zgodnie z harmonogramem zapisanym w umowie z MON. Sprzęt kolejnej baterii ma dotrzeć do Sulechowa w czerwcu tego roku, zaś trzeciej i ostatniej w październiku. Wówczas, dowodzony przez płk. Sławomira Kulę, 5. Lubuski pułk artylerii będzie dysponował dwoma dywizjonami artylerii samobieżnej ‒ 1. das ze 152 mm haubicoarmatami DANA i 2. das z Krabami oraz dwoma dywizjonami artylerii rakietowej ‒ 3. dar z wyrzutniami WR-40 Langusta oraz 4. dar z wyrzutniami BM-21.

Pierwsze strzelania z wykorzystaniem nowego sprzętu w ramach kolejnych etapów procesu szkolenia artylerzyści z Sulechowa wykonać mają już w maju, na poligonie w Nowej Dębie, zaś w czerwcu wezmą udział – już z własnym sprzętem – w szkoleniu poligonowym na poligonie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Uroczystość miała wyjątkową oprawę, ponieważ wzięli w niej udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, obecny był także wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Minister Błaszczak przekazał załogom dział i wozów dowodzenia symboliczne kluczyki do ich nowego sprzętu: Żołnierze 5. Lubuskiego pułku artylerii otrzymali symbolicznie klucze do armatohaubic Krab, a więc produktu polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nowoczesnego sprzętu, który należy do najlepszych w tej dziedzinie na świecie. (…) To sprzęt, którym chwalimy się za granicą – powiedział minister. Zapowiadając kolejne dostawy armatohaubic i pojazdów towarzyszących do pułku minister Błaszczak dodał: Zamówienie realizuje Huta Stalowa Wola, dzięki której do końca 2024 roku Wojsko Polskie będzie dysponowało pięcioma dywizjonami tego rodzaju sprzętu.

Kolejnym ważnym dla żołnierzy 2. dywizjonu artylerii samobieżnej wydarzeniem podczas uroczystości było przekazanie ppłk Przemysławowi Strykowskiemu repliki sztandaru 9. pułku artylerii ciężkiej, którego tradycje dywizjon dziedziczy. Jego uroczystego wręczenia dokonał fundator ‒ burmistrz gminy Pyzdry Przemysław Dębski. Pyzdry to ważne miejsce dla polskiej artylerii, ponieważ 12 stycznia 1383 r. właśnie tam miało miejsce pierwsze udokumentowane użycie artylerii prochowej w Polsce. Podczas wojny domowej w Wielkopolsce (1382-1385) o sukcesję tronu polskiego po śmierci Ludwika Węgierskiego, nazwanej wojną Grzymalitów z Nałęczami, w czasie oblężenia Pyzdr przez wojska stronnictwa księcia mazowieckiego Siemowita IV, popieranego przez Nałęczów, oddany został wystrzał armatni w stronę bramy miejskiej. Wydarzenie to opisał w swej kronice Janko z Czarnkowa.

Po zakończeniu części formalnej odbył się pokaz dynamiczny bojowego działania wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta z 3. dar i Krabów oraz WD z 2. das. Inne typy wyposażenia pułku, w tym nowe WA i WRUiE można było obejrzeć na wystawie statycznej.

Pierwszy, wdrożeniowy, dywizyjny moduł ogniowy Regina z armatohaubicami Krab otrzymał 11. Mazurski pułk artylerii z Węgorzewa, należący do 16. Dywizji  Zmechanizowanej. Jego przezbrojenie rozpoczęto 30 listopada 2012 r., a zakończono w sierpniu 2017 r. W 2020 r. planowane jest przezbrojenie w Kraby dywizjonu artylerii samobieżnej 23. Śląskiego pułku artylerii z Bolesławca, znajdującego się w strukturze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Według pierwotnych planów w dalszej kolejności 155 mm armatohaubice samobieżne Krab miały wejść do uzbrojenia dywizjonów artylerii 10. i 34. brygad pancernych. Obecnie priorytetem będzie zapewne uzbrojenie w nie pododdziałów tworzonej od ubiegłego roku 18. Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Siedlcach. Wiadomo, że MON nie zamierza poprzestać na zakupie 120 Krabów (pięć dywizjonów), ale zakupy 155 mm armatohaubic z Huty Stalowa Wola będą kontynuowane w ramach niedawno przyjętego przez resort obrony Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026. Liczby kolejnych planowanych do zamówienia dywizjonów nie ujawniono.

(AK) Foto: Andrzej Kiński
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc