Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik

Korekcja wad wzroku a służby mundurowe

Czy wada wzroku uniemożliwia pracę w wojsku, straży lub policji? Czy żołnierz może nosić okulary? Czy w ramach naboru do wszystkich służb mundurowych sprawdzany jest stan wzroku kandydata?

Wady wzroku i choroby oczu ograniczające lub uniemożliwiające podjęcie służby

Wady wzroku i choroby oczu ograniczające lub uniemożliwiające podjęcie służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa

Tak, w przypadku służb mundurowych wady wzroku i choroby oczu mogą przesądzać o zdolności do służby. Jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata. Ostateczną decyzję podejmuje komisja lekarska działająca na podstawie rozporządzenie MSW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 poz. 2035). W Dziale IV (Narząd wzroku) wśród wad wzroku i chorób oczu ograniczających lub uniemożliwiających podjęcie służby wymienia się:

 • zaburzenia ostrości wzroku,
 • ślepotę jednego oka lub brak co najmniej jednej gałki ocznej,
 • widzenie obuoczne zaburzone lub całkowity brak widzenia obuocznego,
 • nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw (zachowane rozróżnianie barw podstawowych),
 • znaczne upośledzenie rozróżniania barw oraz całkowity brak rozróżniania barw,
 • orientacyjne pole widzenia nieprawidłowe,
 • nieprawidłowe widzenie zmierzchowe,
 • choroby oczodołów, powiek, spojówki, twardówki, narządu łzowego upośledzające czynność oka,
 • choroby rogówki, tęczówki, ciała rzęskowego, soczewki ciała szklistego upośledzające czynność oka,
 • choroby naczyniówki, siatkówki i nerwu wzrokowego upośledzające czynność oka i/lub ograniczające możliwość wykonywania wysiłku fizycznego,
 • graniczne lub nieznacznie podwyższone ciśnienie śródgałkowe,
 • jaskrę.

Kandydatom do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, BOR, którzy odbyli już służbę kandydacką i chcą w służbie pozostać w służbie przyznaje się dwie kategorie: Z – zdolny do służby oraz N – niezdolny do służby. Funkcjonariuszom, którzy podlegają badaniom okresowym przyznaje się trzy kategorie: A – zdolny do służby; B – zdolny do służby z ograniczeniem; C – niezdolny do służby.

 

Wada wzroku a wojsko

Podczas uczestnictwa w komisji wojskowej kandydat przechodzi badania wzroku. Jeśli posiadasz wadę wzroku koniecznie zgłoś to lekarzowi, dokładnie dokumentując ten fakt odpowiednimi badaniami.

 

Jakie wady wzroku dyskwalifikują ze służby wojskowej?

Jeszcze bardziej restrykcyjne są wymogi stawiane przyszłym żołnierzom. Dyskwalifikacji, czyli przyznania kategorii E (trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) należy się spodziewać, jeśli mamy takie problemy z narządem wzroku, jak:

 • jaskra,
 • ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniejszej niż 0,8 bez korekcji albo po zastosowaniu szkieł sferycznych do +-3,0 dioptrii lub cylindrycznych do +-2,0 dioptrii,
 • niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny, lub pourazowy, nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia (D/E).

 

Kategorię D (niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju) uzyskamy, jeśli mamy:

 • przewlekłe i nawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki,
 • ślepotę jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,8 po zastosowaniu szkieł sferycznych do +-3,0 d., cylindrycznych do +-2,0 dioptrii,
 • zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną,
 • przebyte nienawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego,
 • przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka,
 • wyraźny oczopląs przy patrzeniu na wprost,
 • ostrość każdego oka co najmniej 0,5, z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 6,0 d. albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 3,0 dioptrii,
 • brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku gorszego oka mniejszą niż 0,5 do 0,1, z korekcją optymalną.

 

Natomiast w poniższych przypadkach komisja może podjąć różne decyzje w zależności od efektów badania:

 • nieznaczny oczopląs przy patrzeniu na wprost, wzmagający się przy patrzeniu w bok (D/A),
 • zrosty spojówki gałkowej lub powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek, nie powodujące wysychania rogówki (A/D),
 • nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez (A/D),
 • niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny, lub pourazowy, nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia (D/E).

 

Jak podkreśla Dr Victor Derhartunian, chirurg refrakcyjny o międzynarodowej renomie, właściciel Kliniki Chirurgii Laserowej SwissLaser w Warszawie, warto pamiętać, że żołnierz może nosić okulary, choć osoby z wadą wzroku nie mogą zostać snajperami czy komandosami, ale może też poddać się laserowej korekcji wady wzroku, o ile zastosowana metoda leczenia lub korekcji wady wzroku nie sprawia, że zostanie on zaszeregowany do którejś z grup ryzyka i np. po operacji nie będzie go obowiązywało ograniczenie możliwości wykonywania wysiłku fizycznego lub inne ograniczenia wskazane w stosownych przepisach.

 

Artykuł sponsorowany.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc