Zaloguj

Koreańczycy wodują czwartą fregatę typu Daegu

29 kwietnia w stoczni Hyundai Heavy Industries w Ulsan odbyła się uroczystość wodowania fregaty rakietowej Donghae – czwartej jednostki typu Daegu budowanej przez lokalny przemysł stoczniowy na zamówienie Marynarki Wojennej Republiki Korei.


Zgodnie z polityką rządu w Seulu budowa fregat nowej generacji odbywa się z wykorzystaniem dwóch koncernów stoczniowych. Typ Daegu ma objąć osiem jednostek – obecnie w służbie znajduje się prototypowy Daegu, natomiast w stoczniach Hyundai Heavy Industries oraz Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering prowadzone są prace przy trzech kolejnych. Pozostała czwórka została już zakontraktowana (po dwa dla każdego z wymienionych podmiotów).

Zwodowana Donghae jest czwartą jednostką i jednocześnie drugą budowaną przez Hyundai Heavy Industries. Według planów ma wejść do służby pod koniec 2021 roku.

Fregaty typu Daegu są drugą transzą południowokoreańskiego programu FFX, który zakłada budowę około 22 jednostek tej klasy. Pierwsza seria, typ Incheon, obejmuje sześć jednostek, które wprowadzono do służby w latach 2013-16. Kolejnym etapem rozwoju jest właśnie typ Daegu. Dzięki powiększeniu wymiarów i wyporności wygospodarowano przestrzeń na nowe elementy wyposażenia i uzbrojenia pokładowego. Jednostki obu typów pozwolą na zastąpienie obecnie eksploatowanych korwet typu Pohang oraz fregat typu Ulsan.

16 marca kon­cern Hyundai Heavy Industries poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu z połu­dnio­wo­ko­re­ań­ską agen­cją zamó­wień woj­sko­wych DAPA umowy w spra­wie pro­jek­to­wa­nia oraz budowy pro­to­ty­po­wej wie­lo­za­da­nio­wej fre­gaty rakie­to­wej FFX Batch III, która ma otrzy­mać nazwę Ulsan. Powyższy kon­trakt ma war­tość 400 mld wonów, pro­to­ty­powa fre­gata ma zostać dostar­czona zama­wia­ją­cemu w 2024 roku. Według zapla­no­wa­nej cha­rak­te­ry­styki, będą wypie­rać około 3500 ton i będą miały 129 metrów dłu­go­ści (oraz 15 sze­ro­ko­ści).

(Łukasz Pacholski) Foto: Marynarka Wojenna Republiki Korei
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc