Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama PIT-Radwar
reklama Świdnik

Nowe niszczyciele czołgów dla Sił Zbrojnych RP

Fot.: MON.

20 lipca br., z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, została zawarta umowa ramowa na realizację programu OTTOKAR BRZOZA.

Podpisana umowa To istotny krok do rozpoczęcia integracji finalnej konfiguracji modułu. W najbliższym czasie zawarte zostaną umowy wykonawcze, które pozwolą na rozpoczęcie produkcji i niezwłoczne dostawy systemu. Wówczas zostanie potwierdzone ostateczne ukompletowanie modułów bateryjnych, co jest zależne od podwozia, jak i wybranego pocisku przeciwpancernego.

W skład bateryjnych modułów ogniowych, poza pojazdami niszczycieli czołgów wejdzie szereg innych pojazdów, takich jak: wozy dowodzenia, rozpoznawcze, amunicyjne, ewakuacji medycznej oraz warsztatowe.

– Bateryjne moduły ogniowe niszczycieli czołgów to nagradzana już Defenderem propozycja PGZ, która znacznie zwiększy potencjał obronny Polski. Cieszę się, że szybko potrafiliśmy odpowiedzieć na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy gotowi współpracować z partnerami zagranicznymi i to w oparciu o transfer wiedzy i technologii, jak i wejść w światowe łańcuchy dostaw. Liczę, że realnie przyczyniamy się do realizacji idei tworzenia pułku przeciwpancernego w Suwałkach poprzez przygotowanie nowoczesnych systemów uzbrojenia – powiedział Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

– Zawarta dzisiaj umowa na realizację programu OTTOKAR BRZOZA jest kolejnym dużym projektem skierowanym przez Agencję Uzbrojenia do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Stanowi ona jednocześnie wyraz zaufania, jakim obdarzamy polski przemysł w zakresie realizacji priorytetowych zadań modernizacyjnych. Przyjęta formuła umowy ramowej pozwoli na optymalne zarządzanie projektem, a w konsekwencji terminowe zasilenie pododdziałów przeciwpancernych w najnowocześniejszy sprzęt spełniający oczekiwania naszych Sił Zbrojnych. Warto podkreślić, że przyjęte rozwiązanie sprawdza się już w przypadku pozyskania systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, czego wyrazem jest przyspieszenie realizacji programu NAREW w efekcie zawartej w kwietniu umowy wykonawczej na dostawy pierwszych jednostek ogniowych tego systemu, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku – powiedział płk dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia.

Konsorcjum PGZ-OTTOKAR składa się z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (lider konsorcjum), HSW S.A., MESKO S.A. i WZE S.A. Huta Stalowa Wola S.A. odpowiada za projekt podwozia oraz integrację całego systemu, a MESKO S.A. oraz WZE S.A. to podmioty, które realizować będą integrację i dostawy przeciwpancernych pocisków kierowanych, jak również wezmą udział w potencjalnym transferze technologii.

W realizację programu zostaną także zaangażowane inne spółki PGZ oraz partnerzy spoza Grupy Kapitałowej PGZ.

Przedmiotem umów wykonawczych będzie opracowanie i dostawa komponentów wchodzących w skład bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów OTTOKAR BRZOZA, integracja kompletnych modułów, a także określenie zasad zarządzania całym projektem. Realizacja programu ma również na celu ustanowienie krajowego potencjału przemysłowego obejmującego cały cyklu życia systemu, w tym etapy produkcji, dostaw, późniejszego serwisowania, a także modernizacji. Należy również podkreślić, że zakres ustanawiania nowych kompetencji obejmował będzie obszar produkcji zaawansowanych przeciwpancernych systemów uzbrojenia.

Przyjęty sposób realizacji programu OTTOKAR BRZOZA ma na celu przede wszystkim optymalne zarządzanie ryzykiem, związanym z terminowym zasilaniem pododdziałów przeciwpancernych Sił Zbrojnych RP niszczycielami czołgów, a także uzyskanie jak najwyższego poziomu synergii, wynikającej ze ścisłej współpracy pomiędzy stroną wojskową oraz przemysłową.

Kontraktowanie poszczególnych umów wykonawczych będzie realizowane w sposób skoordynowany i zakończy się w przyszłym roku. W 2023 r. wykonawca dostarczy również pierwsze prototypowe egzemplarze niszczycieli czołgów. Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej pierwszego bateryjnego modułu ogniowego przewidywane jest najpóźniej w 2025 r.

Podstawowym zadaniem bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów OTTOKAR BRZOZA będzie niszczenie celów opancerzonych z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych, w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy.

W ramach bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów OTTOKAR BRZOZA, oprócz niszczycieli czołgów i wozów towarzyszących, pozyskane zostaną także przeciwpancerne pociski kierowane oraz pakiety szkoleniowy i logistyczny. Szczegółowa konfiguracja poszczególnych komponentów zostanie określona na etapie zawierania umów wykonawczych. Niemniej zakłada się, że niszczyciele czołgów, wozy dowodzenia i artyleryjskie wozy rozpoznawcze zostaną oparte o dostarczone przez polski przemysł obronny pojazdy 4x4, natomiast pozostałe mobilne komponenty będą wykorzystywały platformy JELCZ. W roli efektora systemu planowane jest wykorzystanie przeciwpancernych pocisków kierowanych BRIMSTONE.

Przewidywane ukompletowanie bateryjnego modułu ogniowego obejmować będzie: 8 niszczycieli czołgów, 1 wóz dowodzenia dowódcy baterii i 2 wozy dowodzenia dowódców plutonów, 2 wozy amunicyjne, 2 artyleryjskie wozy rozpoznawcze, 2 wozy ewakuacji medycznej, 1 uniwersalny mobilny kontenerowy warsztat remontu podwozi oraz 1 uniwersalny mobilny kontenerowy warsztat uzbrojenia i elektroniki.

Źródła: PGZ S.A, MON, Agencja Uzbrojenia.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

One comment on “Nowe niszczyciele czołgów dla Sił Zbrojnych RP”

  1. Bardzo dobra wiadomość silna współpraca z TARĄ jak najbardziej wiąże Czechy z Polską. Do tego dodał bym produkcję licencyjną DITA 155 mm.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc