Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Konkurs Air SHOW 2018

REGULAMIN KONKURSU


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zdobądź wejściówki na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2018 z Lotnictwo Aviation International
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 2/155, 01-391 Warszawa.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.zbiam.pl i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/lotnictwoaviationinternational/ w dniach  14 lipca – 17 sierpnia 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o. i/lub pracownikiem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o. i/lub pracownikiem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1


§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:
  1. 5 jednorazowych darmowych wejściówek na pokazy Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2018 na sobotę 25.08.2018 roku (pokazy biletowane odbędą się na lotnisku Radom Sadków)
  2. 5 jednorazowych darmowych wejściówek na pokazy Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2018 na niedzielę 26.08.2018 roku (pokazy biletowane odbędą się na lotnisku Radom Sadków)
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/lotnictwoaviationinternational/

zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat:

Który as polskiej wojskowej awiacji jest dla Ciebie najważniejszy i dlaczego?

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres office@zbiam.pl w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 4. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 2 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zbiam.pl

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

One comment on “Konkurs Air SHOW 2018”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc