Zaloguj

Konflikt interesów opóźni remont statków ratowniczych

Konflikt interesów członka komisji przetargowej spowodował unieważnienie postępowania na remont dwóch statków ratowniczych typu SAR-3000 (na foto trzecia jednostka m/s Sztorm). Fot. Łukasz Pacholski

11 czerwca Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała o przerwaniu procedury wyboru podmiotu, który zrealizowałby remont klasowy dwóch statków ratowniczych typu SAR-3000 eksploatowanych przez powyższą służbę. Powodem tego kroku jest możliwy konflikt interesów członka komisji przetargowej.

Zgodnie z upublicznionymi informacjami MSPiR poszukiwała wykonawcy remontu klasowego dwóch jednostek: m/s Orkan oraz m/s Pasat. Obie odebrano od (ówczesnej) Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni w pierwszej połowie 2011 roku. Obok wielozadaniowego statku Kapitan Poinc cała trójka SAR-3000 (trzeci został odebrany w 2012 roku) są największymi jednostkami ratowniczymi w strukturach MSPiR.

Postępowanie przetargowe uruchomiono 7 maja bieżącego roku. Podmioty zainteresowane udziałem miały czas na składanie ofert do 9 czerwca, obok ceny drugim kryterium podlegającym ocenie były warunki gwarancji na usługi. Decyzja o unieważnieniu zapadła 7 czerwca, a w uzasadnieniu czytamy: Postępowanie zostało przygotowane przez członka Komisji przetargowej podlegającego wykluczeniu w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wskazany artykuł prawny wskazuje na zaistnienie konfliktu interesów członka komisji przetargowej/kierownika zamawiającego, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc