Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzbrojenie 2019”

W dniach 10-13 czerwca w Jachrance odbyła się XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzbrojenie 2019”, zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia przy współpracy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Wydarzenie przyciągnęło szerokie grono specjalistów w sferze uzbrojenia i sprzętu wojskowego z kraju i zagranicy, reprezentujących siły zbrojne i cywilne placówki naukowo-badawcze. Zespół Badań i Analiz Militarnych był ‒ tradycyjnie ‒ patronem medialnym konferencji tego cyklu.

Podobnie jak w latach poprzednich, Konferencja była okazją do prezentacji dorobku intelektualnego i myśli technicznej wypracowanych przez specjalistów z różnych ośrodków, stanowiących zaplecze naukowo-badawcze Sił Zbrojnych RP w zakresie systemów uzbrojenia oraz technologii zwiększających bezpieczeństwo.

Tegoroczną Konferencję uzbrojeniową honorowym patronatem objął Minister Obrony Narodowej. Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Swym specjalnym wystąpieniem Konferencję „Uzbrojenie 2019” otworzył dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia płk dr inż. Rafał Bazela. Podczas sesji wstępnej głos zabrali ponadto: dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Jarosław Kraszewski oraz dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej gen. bryg. dr inż. Karol Dymanowski, szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr Dariusz Pluta, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusz Łukowski, pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT dr hab. inż. prof. WAT Ryszard Wożniak, wreszcie szef Pionu Rozwoju WITU ppłk dr inż. Zbigniew Lewandowski.

Podczas trzech dni konferencji wygłoszono kilkadziesiąt specjalistycznych referatów naukowych, dotyczących problematyki sprzętu wojskowego i uzbrojenia oraz technologii zbrojeniowych. W tym roku uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. na temat: roli i miejsca sektora naukowo-badawczego w przemyśle obronnym, światowych tendencji rozwojowych uzbrojenia, aktualnego stanu i potrzeb Wojska Polskiego w zakresie uzbrojenia. Referaty zaprezentowane podczas Konferencji „Uzbrojenie 2019” dotyczyły także prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytucje stanowiące zaplecze naukowe polskiego przemysłu obronnego, badań i eksploatacji sprzętu wojskowego oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem infrastruktury oraz działaniami antyterrorystycznymi. Wśród prelegentów byli naukowcy z: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, a także pracownicy spółek zbrojeniowych, m.in. Nitro-Chem, WB Electronics, PIT-Radwar, Works 11, Mesko.

Ostatniego dnia Konferencji, podczas uroczystej gali, nastąpiło wręczenie nagród jej uczestnikom. Znalazła się wśród nich także Nagrody redaktora naczelnego miesięcznika „Wojsko i Technika” za najciekawszą prezentację podczas sesji plakatowej. W tym roku otrzymał ją zespół: A. Dettlaff, M. Sobaszek, P. Jakóbczyk, M. Ficek, R. Bogdanowicz, S. Fudala-Książek (Politechnika Gdańska), A. Kamieńska-Duda, P. Prasula, P. Kasprzak (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia), J. Wojtas (Wojskowa Akademia Techniczna) za prezentację „Optyczna i elektrochemiczna detekcja mieszaniny TNT z RDX w ściekach bytowych.” Nagrodę wręczył redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i Technika” Andrzej Kiński.

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzbrojenie 2019”

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzbrojenie 2019”

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzbrojenie 2019”

(ŁTP) Foto: WITU
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Uzbrojenie 2019””

  1. Ze spółek zbrojeniowych przede wszystkim były Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. których pracownicy przedstawili 5 referatów z czego 3 w ramach młodych naukowców. Z tego jeden zdobył II miejsce a pozostałe dwa wyróżnienie. Ponadto otrzymaliśmy nagrodę Redaktora NTW za najciekawszą prezentację. Dlaczego nic o tym się nie pisze.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc