Zaloguj
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama Świdnik
reklama Świdnik

Kolejne Rosomaki WD dostarczone do Wojska Polskiego

Rosomak S.A. dostarczyła do Wojska Polskiego kolejne wozy dowodzenia Rosomak WD. Fot. St. szer. Adrian Jórski

22 kwietnia Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poinformowała, że spółka Rosomak S.A. dostarczyła Wojsku Polskiemu kolejne wozy dowodzenia Rosomak WD. Odbiorcą jest 9. batalion dowodzenia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Olsztyna.


Dwa egzemplarze pochodzą z partii, która została zamówiona przez (ówczesny) Inspektorat Uzbrojenia 21 grudnia 2020 roku – ogółem obejmowała ona osiem Rosomaków WD. Wartość tej umowy wynosiła 73,7 mln PLN brutto. Co należy podkreślić, dostarczone w bieżącym roku egzemplarze zostały wyprodukowane od podstaw (sześć pozostałych, zostało przebudowanych z transporterów bazowych) i trafiły do użytkownika przed terminem. Poza wozami umowa obejmowała także pakiet logistyczno-szkoleniowy.

Łącznie w Wojsku Polskim jest eksploatowanych siedemnaście Rosomaków WD – pierwszych siedem, dostarczonych w październiku 2018 roku, trafiło do Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, w 2020 roku dwa egzemplarze trafiły do dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Obrony Narodowej, kolejne wozy dowodzenia (na podwoziu KTO Rosomak) są planowane do pozyskania od 2023 roku.

Rosomak-WD został wyposażony w zespół radiostacji HF i VHF/UHF firmy Harris wraz z osprzętem towarzyszącym, współpracujących z zespołem anten, zapewniających zasięg łączności od kilkunastu (w ruchu) do kilkudziesięciu km z wykorzystaniem radiostacji VHF/UHF i kilkuset km na radiostacji HF, przy odpowiednio dobranych antenach. Dla zakresu VHF/UHF osiągane maksymalne zasięgi łączności są możliwe do uzyskania przy wykorzystaniu anteny na rozsuwanym teleskopowo maszcie o wysokości 15 m ponad poziom gruntu. Poszczególne stanowiska operatorskie są połączone siecią teleinformatyczną i wyposażone w sprzęt przetwarzania danych niejawnych o klauzuli do NATO SECRET. Specjalistyczne oprogramowanie zapewnia działanie wszystkich elementów systemu, a stanowiska można niemal dowolnie skonfigurować. W skład wyposażenia pojazdu wchodzi także radiostacja szerokopasmowa. Zastosowany sprzęt, a także sposób jego montażu i współpracy, zapewnia bezpieczną łączność i przetwarzanie danych o klauzuli do NATO SECRET włącznie w tzw. strefie czerwonej (RED), obejmującej pomieszczenie operatorskie. Oddzielona jest od niej strefa czarna (BLACK), obejmująca stanowiska kierowcy i dowódcy pojazdu, którzy wykorzystują standardową radiostację RRC9311AP nie połączoną z systemem w strefie czerwonej. Sprzęt teleinformatyczny i radiostacje zostały zabudowane przez specjalistów Rosomak S.A., WZŁ nr 2 S.A. i WB Electronics S.A. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na dołączenie wozów dowodzenia do systemu teleinformatycznego Polish Mission Network 2.0 rozwijanego na stanowiskach dowodzenia. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia pojazdów pozostają niejawne.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “Kolejne Rosomaki WD dostarczone do Wojska Polskiego”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc