Zaloguj
reklama Świdnik AW 169
reklama Świdnik

Kolejne przedsięwzięcia modernizacyjne Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej

Republika Czeska zamówiła w Izraelu cztery baterie rakietowego systemu przeciwlotniczego Spyder… Fot. Rafael.

27 września minister obrony Republiki Czeskiej Lubomír Metnar poinformował rząd o wyborze i zakupie w formule umowy międzyrządowej naziemnego przeciwlotniczego systemu rakietowego Spyder produkcji izraelskiej firmy Rafael Advanced Defense Systems Ltd. dla Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej (Vzdušné síly Armády ČR). Nowy sprzęt ma zastąpić przeciwlotniczy system rakietowy 2K12 Kub, pozostający w użyciu od lat 70., choć zmodernizowany po wejściu Czech do NATO.

Decyzję o wyborze oferty izraelskiej Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej podjęło we wrześniu ubiegłego roku. Przedmiotem zakupu mają być cztery baterie, każda z trzema wyrzutniami pocisków średniego zasięgu MR i jedną krótkiego SR. Nie podano do publicznej wiadomości liczby zamówionych pocisków kierowanych. Informacje o celach baterie Spyder będą otrzymywać ze stacji radiolokacyjnych EL/M-2084 izraelskiej firmy IAI, zamówionych w 2019 r. Dostawy sprzętu mają się rozpocząć w 2026 r.

Wartość umowy to 13,69 mld CZK brutto (ok. 630 mln USD), a zatwierdzono ją po negocjacjach prowadzonych od listopada 2020 r. przez czeski resort obrony i odpowiednie agendy władz Izraela. Według przedstawicieli praskiego ministerstwa obrony udało się w toku negocjacji obniżyć cenę o ok. 2 mld CZK, ale i tak nie udało się zmieścić we wcześniej ustalonym limicie 10 mld CZK. Czeski resort obrony tłumaczy to nieustannym wzrostem cen zakupu i wsparcia eksploatacji zaawansowanych rozwiązań militarnych (pierwotny budżet ustalono w 2016 r.) oraz wzrostem inflacji, kosztów pracy, a także kosztów transferu technologii i know-how do Czech.

W realizacji zamówienia wezmą też udział czeskie przedsiębiorstwa i placówki naukowo-badawcze, przede wszystkim RETIA, a.s. i Vojenský technický ústav, s.p. Łącznie udział czeskiego przemysłu w przedsięwzięciu sięgnie 30% jego wartości.

System Spyder ma pozostawać w uzbrojeniu przez co najmniej 20 lat, a spodziewane koszty związane z jego eksploatacją w tym okresie oceniono na ok. 23 mld CZK (ok. 1,05 mld USD), z czego udział wsparcia strony izraelskiej oszacowano na 7,5 mld CZK (ok. 340 mln USD) brutto. Powyższa kwota obejmuje nie tylko obsługę i ewentualne naprawy samego sprzętu, ale także wszystkie inne wydatki z nim związane, także płace obsługi, koszty szkolenia, serwis pojazdów, paliwo, a także inwestycje infrastrukturalne.

… zaś we Francji 52 155 mm armatohaubice samobieżne CAESAR. Fot. Nexter.

30 września przedstawiciele Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej i francuskiej firmy Nexter Systems podpisali umowę na dostawę 52 155 mm armatohaubic samobieżnych na podwoziu kołowym CAESAR. Na uroczystości obecni byli, goszcząca w Pradze, minister sił zbrojnych Francji Florence Parly i minister obrony Republiki Czeskiej Lubomír Metnar. Francuskie działa będą wykorzystywać czeskie podwozia rodziny Tatra  T815-7 8×8 i zastąpią w linii 152 mm haubicoarmaty vz. 77 DANA, pozostające w uzbrojeniu od końca lat 70.

Wartość zamówienia to 8,5 mld CZK brutto (ok. 390 mln USD). W stosunku do ceny ofertowej udało się ją obniżyć o ok. 1 mld CZK.

Czeskie firmy będą miały ok. 40% udział w realizacji kontraktu, a 48 spośród 52 zamówionych dział zostanie zmontowanych w Czechach. Firmy z Czech (STV Group a.s. i EXPLOSIA a.s.) dostarczą amunicję 155 mm, a inne lokalne podmioty będą odpowiedzialne za wsparcie eksploatacji sprzętu.

Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2024-2026.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 comments on “Kolejne przedsięwzięcia modernizacyjne Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej”

  1. Struktura jest znana.
    Jedna bateria systemu Spyder będzie zawierać trzy wyrzutnie w wariancie MR i jedną w wariancie SR.
    A amunicję dla Cezarów dostarczą STV Group (pociski) i Explosia (samopalne moduły napędowe). Obie firmy są czeskie, Słowacy nie będą mieli nic wspólnego z programem Cezar dla czeskich sił zbrojnych.

  2. Warto zwrócić uwagę że u nas PGZ za 22 baterie CAMM chce aż 60 mld zł. Co oznacza że są dwa razy droższe od Spyder dla Czech.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc