Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejne karabinki automatyczne MSBS GROT dla Sił Zbrojnych RP

Obecnie, po uwzględnieniu egzemplarzy przekazanych Siłom Zbrojnym Ukrainy, w Wojsku Polskim eksploatowanych jest ok. 60 000 5,56 mm karabinków standardowych rodziny MSBS GROT, najwięcej – ok. 35 000 – w Wojskach Obrony Terytorialnej. Fot. WOT

2 stycznia Agencja Uzbrojenia zawarła z, należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fabryką Broni „Łucznik” ‒ Radom Sp. z o.o. kolejny aneks do umowy ramowej z 8 lipca 2020 r. na dostawę do Sił Zbrojnych RP ok. 70 000 szt. 5,56 mm karabinków automatycznych MSBS GROT za ponad 826 mln PLN brutto. Podpisanie aneksu zatwierdził swym podpisem wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Obowiązująca umowa na dostawę karabinków MSBS GROT, zawarta z Inspektoratem Uzbrojenia 8 lipca 2020 r. dotyczyła pozyskania 18 305 karabinków standardowych C16A2 w latach 2022-2026. Karabinki miały trafić do wszystkich rodzajów wojsk, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej (wcześniej GROT-y, poza pododdziałami reprezentacyjnymi, trafiały głównie do WOT). Wartość umowy wyniosła ok. 177,2 mln PLN brutto.

Pierwsza umowa ramowa na dostawę bojowych GROT-ów została zawarta pomiędzy Jednostką Wojskową NIL a radomskimi zakładami 5 września 2017 r. Jej przedmiotem była dostawa ponad 53 000 karabinków GROT C16A0/A1 do końca roku 2020. Zamówienie gwarantowane w ramach tej umowy dotyczyło jednak 32 000 karabinków wersja A0 i miało wartość ok. 290 mln PLN brutto. Zostało ono zrealizowane do marca 2020 r. 30 września 2019 r. JW NIL i FB „Łucznik” ‒ Radom Sp. z o.o. podpisały aneks do powyższej umowy, dotyczący dostawy kolejnych 18 000 GROT-ów C16A1 za ponad 160 mln PLN brutto. Dostawa została zrealizowana do końca 2022 r.

Aneks do umowy zatwierdził swym podpisem wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na zdjęciu podczas przekazania egzemplarza dokumentu prezesowi zarządu FB „Łucznik” – Radom sp. z o.o. Wojciechowi Arndtowi. Fot. MON

Także umowa z 8 lipca 2020 r. doczekała się aneksowania. Najpierw, jeszcze w 2020 r., podpisano aneks zwiększający liczbę zamówionych karabinków C16A2 do 21 485, zaś w 2021 r. do niemal 28 000. Wartość umowy wzrosła tym samym do ok. 264 mln PLN brutto.

Obecnie podpisany aneks, który z ramienia  FB „Łucznik” ‒ Radom Sp. z o.o. podpisali Wojciech Arndt, prezes zarządu i Seweryn Figurski, członek zarządu, natomiast ze strony Agencji Uzbrojenia płk Piotr Paluch, zastępca szefa,  rozszerza zamówienie o ok. 70 000 kolejnych karabinków C16A2 (w ramach rozwoju konstrukcji także nowych wersji) o wartości ok. 826 mln PLN brutto. Termin realizacji umowy nie zmienił się – całość zamówienia, liczącego już ponad 98 000 karabinków o wartości niemal 1,1 mld PLN brutto. Do końca 2022 r. w ramach tej umowy FB „Łucznik” ‒ Radom Sp. z o.o. dostarczyła SZ RP, głównie WOT, ponad 17 000 karabinków.

GROT-y to dobre karabiny, które cieszą się dużym zainteresowaniem żołnierzy Wojska Polskiego. To broń, która sprawdziła się także na Ukrainie. Bardzo się cieszę z tego, ze radomska fabryka rozwija swoje moce produkcyjne. Mam nadzieję, że GROT będzie także naszym towarem eksportowym – skomentował Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej.

Karabinki MSBS GROT zbierają bardzo dobre opinie wśród użytkowników. Polscy żołnierze, zarówno zawodowi, jak i w służbie terytorialnej doceniają je przede wszystkim za ergonomię i praktyczne rozwiązania. Docierają do nas również pochlebne opinie od żołnierzy ukraińskich, gdzie broń jest wykorzystywana w warunkach wojennych. Widząc dalszy potencjał rozwojowy karabinków podjęliśmy kolejne działania, aby jak najwięcej trafiło ich w ręce polskich żołnierzy – podkreślił gen. bryg. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia.

Poza Wojskiem Polskim, a także polskimi organami bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego, GROT-y użytkowane są także przez siły zbrojne trzech innych państw: Stanów Zjednoczonych (niewielka partia zamówiona w 2022 r.); Ukrainy (ponad 10 000 karabinków w wersji A1+ przekazanych jako dar MON i zakupionych bezpośrednio u producenta), a także nieujawnionego państwa Afryki Wschodniej (umowa z maja 2022 r., wersja na amunicję 7,62×39 mm wraz z celownikami DCM-1 Szafir z PCO S.A.).

Jako czołowa polska firma branży zbrojeniowej czujemy się odpowiedzialni za wyposażenie żołnierzy w najwyższej jakości, niezawodny, nowoczesny sprzęt. Jesteśmy dumni z zaufania, jakim obdarzono nasz karabinek i z tego, że właśnie wyroby naszego zakładu służą  utrzymaniu bezpieczeństwa naszego kraju  – powiedział Wojciech Arndt, prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Andrzej Kiński na podstawie informacji Agencji Uzbrojenia i Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc