Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kilkaset godzin nalotu bezzałogowców FlyEye podczas operacji na granicy

Fot.: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Na początku grudnia minęły trzy miesiące od rozpoczęcia operacji „Silne Wsparcie”, realizowanej przez Wojska Obrony Terytorialne przy granicy polsko-białoruskiej. We wrześniu w ramach operacji działalność rozpoczęły Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT, które dysponują rozpoznawczymi bezzołogowymi statkami powietrznymi FlyEye, dostarczonymi przez Grupę WB.


Grupy Rozpoznania Obrazowego odpowiadają za monitoring, przy wykorzystaniu bezzałogowców rozpoznawczych, sytuacji w strefie nadgranicznej i bezpośrednio samej granicy, wraz z terenem po stronie białoruskiej, który znajduje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Według Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, w okresie od września do 3 grudnia nalot bezzałogowych statków powietrznych FlyEye podczas operacji „Silne Wsparcie” wyniósł 660 godzin.

Fot.: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dane rozpoznawcze zbierane przez Grupy Rozpoznania Obrazowego WOT wielokrotnie umożliwiły żołnierzom wojsk operacyjnych i Straży Granicznej podjęcie działań wyprzedzających i odpowiednie zabezpieczenie tych odcinków polsko-białoruskiej granicy, które były najbardziej narażone na siłowe sforsowanie przez nielegalnych imigrantów, instruowanych i wspomaganych przez funkcjonariuszy służb białoruskich.


Materiały zebrane przez bezzałogowce FlyEye były także wielokrotnie publikowane w mediach. W istotny w sposób wspomagają one Ministerstwo Obrony Narodowej i inne służby państwowe zaangażowane w działania antykryzysowe. Zdjęcia i materiały wideo, dokumentujące rzeczywistą sytuację po białoruskiej stronie granicy i działania funkcjonariuszy białoruskich służb są wykorzystywane przez resor obrony, siły zbrojne, Straż Graniczną inne służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji do prowadzenia działań obronnych w domenie informacyjnej.

Fot.: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Działania w ramach operacji „Silne Wsparcie” prowadzone są w rejonie przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Prowadzą je żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Są oni wspomagani także przez żołnierzy z innych brygad OT.

Dowództwo WOT podało, że w okresie do 3 września żołnierze WOT „ujawnili blisko 1000 osób – głównie imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, oraz kurierów”. Na terenie objętym operacją „Silne Wsparcie” terytorialsi całodobowo wystawiają kilkadziesiąt patroli, punktów kontrolnych oraz posterunków obserwacyjnych. Celem operacji jest „wzmocnienie odporności lokalnych społeczności z rejonów przygranicznych na zagrożenia o charakterze hybrydowym”.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 comments on “Kilkaset godzin nalotu bezzałogowców FlyEye podczas operacji na granicy”

  1. Najwyższy czas w końcu zamówić pokaźną ilość tych bezzałogowców FlyEye oraz FT-5 Łoś najnowszej wersji
    w ilości minimum sto kilkadziesiąt sztuk aby nasycić kompleksowo całą naszą armię w systemy rozpoznania i korygowania ognia tego typu. Potrzeby są nadal poważne na takie systemy. Nie należy zapominać także o pozyskaniu znacznej ilości rodzimej amunicji krążącej a także powiązanych z nimi rojów dronów bojowych i rozpoznawczych systemu W2MPIR od WB Group co znacząco podniesienie poziom zdolności bojowych naszych wojsk lądowych, gdyby to połączyć z pozyskaniem krajowych ppk Pirat i Moskit wraz z powszechnym wprowadzeniem nowych ręcznych granatników przeciwpancernych (licencja, polonizacja) to w końcu skokowo nastąpiłby wzrost potencjału przeciwpancernego naszej armii przy stosunkowo niewielkich kosztach w porównaniu z innymi pilnymi programami modernizacji a oparty na krajowym potencjale.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc