Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kamienie milowe w dostawach pojazdów Griffon i Jaguar

Francuskie wojska lądowe przejęły 50. egzemplarz kołowego wozu rozpoznawczego EBRC Jaguar (na zdjęciu) i 500. wielozadaniowego pojazdu VBCR Griffon. Fot. Nexter

17 lipca konsorcjum produkujące pojazdy VBMR Griffon i EBRC Jaguar poinformowało o dostawie do Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia (Direction générale de l'armement, DGA) paryskiego resortu sił zbrojnych odpowiednio 500. i 50. pojazdu.

W skład konsorcjum wchodzą firmy Nexter, Arquus i Thales. Zgodnie z ich wspólnym komunikatem, DGA otrzymuje pojazdy w tempie przewidywanym przez umowy związane z programem SCORPION (Synergie du contact renforcée par la polyvalence et l'infovalorisation, program modernizacji Armée de terre, tj. francuskich wojsk lądowych), dzięki czemu dostawa łącznie 1872 Griffonów i 300 Jaguarów (z czego połowa do 2025 r.) prawdopodobnie nie będzie opóźniona. Świadczyć ma o tym zrealizowanie dostawy pięćsetnego wielozadaniowego pojazdu opancerzonego VBMR Griffon i pięćdziesiątego bojowego wozu rozpoznawczego EBRC Jaguar.

Fot. Nexter

Konsorcjum produkujące obydwa pojazdy (a także np. Servala, wersję 4×4 Griffona) w ramach produkcji ustanowiło ścisły podział zadań. Nexter odpowiada za dostawę opancerzonych kadłubów, wież do Jaguarów wraz z uzbrojeniem, systemów ochrony przed bronią masowego rażenia, systemów obserwacyjnych, ale także za montaż pojazdów i dostawy do DGA. Arquus produkuje podwozia wraz z kompletnymi układami napędowymi i innymi zasadniczymi elementami podwozia. Arquus również, co ciekawe, dostarcza zdalnie sterowane stanowiska uzbrojenia, w tym także do innych pojazdów modernizowanych i produkowanych w ramach programu SCORPION. Z kolei Thales odpowiada za wetronikę, niektóre czujniki, systemy łączności i systemy samoobrony. W skrócie firma ta dostarcza architekturę cyfrową wspomnianych pojazdów.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc