Zaloguj

Jubileuszowa konferencja „95-lecie MESKO w służbie ojczyzny”

W dniach 24-25 października w Hotelu Europa w Starachowicach odbyła się konferencja naukowo-techniczna „95-lecie MESKO w służbie ojczyzny. Rozwój techniki rakietowej i amunicyjnej w Polsce”. Zespół Badań i Analiz Militarnych był patronem medialnym tego wydarzenia, w redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i Technika” Andrzej Kiński drugiego dnia konferencji poprowadził ekspercki panel dyskusyjny.

Konferencja zorganizowana z okazji 95-lecia utworzenia spółki MESKO w Skarżysku-Kamiennej zgromadziła wielu wysokich przedstawicieli Sił Zbrojnych RP. Obecni byli m.in.: Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Artur Dębczak, Zastępca Szefa Zarządu P8 Sztabu Generalnego Wojska Polska płk Krzysztof Zielski, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Zenon Wiśniewski, Szef Oddziału Systemów Obrony Przeciwlotniczej Inspektoratu Uzbrojenia płk Paweł Stefankiewicz, Szef Oddziału Gestorstwa Zarządu Obrony Przeciwlotniczej i Obrony Przeciwrakietowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Marcin Zasada, Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia płk Rafał Bazela, Dyrektor Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych ppłk Norbert Świętochowski. W konferencji udział wzięli także Radca Prezesa Rady Ministrów płk Krzysztof Gaj oraz Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Artur Woźnicki.

Konferencję „95-lecie MESKO w służbie ojczyzny. Rozwój techniki rakietowej i amunicyjnej w Polsce” otworzyło przemówienie Prezesa Zarządu MESKO S.A. i Dyrektora Grupy Amunicyjno-Rakietowej Tomasza Strawińskiego. Pierwszego dnia wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne, dotyczące współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP i sektorem przemysłowym. Ponadto referaty na specjalistyczne tematy z zakresu techniki amunicyjnej i rakietowej wygłosili przedstawiciele: Wojskowej Akademii Technicznej, CRW Telesystem-Mesko, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Żelaznych, Politechniki Świętokrzyskiej oraz spółki MESKO. Naukowe referaty wygłaszane podczas konferencji w Starachowicach dotyczyły różnych aspektów tytułowego zagadnienia, przy czym były to wystąpienia prowadzenie w dyskursie akademickim, dotyczące tematów specjalistycznych. Była to więc okazja do zaprezentowania dorobku polskich naukowców z różnych ośrodków w tym zakresie.

Drugiego dnia konferencji odbył się ekspercki panel dyskusyjny pt. „Poligony dla przemysłu i wojska”. Dyskusję w jego ramach poprowadził redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i Technika” Andrzej Kiński. Uczestnicy panelu rozmawiali na temat rozwiązań legislacyjnych mogących usprawnić korzystanie z poligonów przez przemysł i wojsko, dostępności polskich poligonów dla przemysłu w warunkach intensywnych ćwiczeń wojsko sojuszniczych, a także gwarantowani przez Ministerstwo Obrony Narodowej dostępu do poligonów w terminach zabezpieczających realizacje umów zawieranych z przemysłem.

W toku dyskusji uczestnicy zgodzili się, że w Polsce brakuje dostępnych dla przemysłu poligonów do prowadzenia testów amunicji, pocisków rakietowych oraz innego sprzętu wojskowego, co często powoduje komplikacje i opóźnienia w realizacji dostaw, jak również w pracach badawczo-rozwojowych.

Konferencję „95-lecie MESKO w służbie ojczyzny. Rozwój techniki amunicyjnej i rakietowej w Polsce” zamknęło przemówienie Wiceprezesa Zarządu MESKO S.A. Gabriela Nowiny-Konopki.

(łp)

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc