Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa już za nami

Fot. Marcin Wiącek

Zarząd Targów Warszawskich wraz z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich zorganizowały już po raz dziewiąty Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Konferencja, która odbyła się w Warszawie 20 czerwca 2024 roku, skupiła ekspertów w dziedzinie obronności i gospodarki w tym m.in. przedstawicieli polityki, Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej, służb ratowniczych, uczelni wyższych, a także krajowego i zagranicznego przemysłu obronnego. Na odnotowanie zasługuje obecność przedstawicieli dyplomatycznych Szwecji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Litwy i Danii – państw szczególnie zainteresowanych utrzymaniem bezpieczeństwa na Bałtyku i Morzu Północnym.

Forum rozpoczęło wystąpienie inaugurujące Andrzeja Grzyba, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej X kadencji Sejmu, w którym nie zabrakło podkreślenia szczególnej roli jaką odgrywa stan bezpieczeństwa morskiego zapewniający niezagrożone funkcjonowanie infrastruktury krytycznej – tak pod wodą i na wybrzeżu – jak np. gazociągi, rurociągi, sieci energetyczne, przewody komunikacyjne, czy elementy energetyki wiatrowej.

Fot. Marcin Wiącek

Z kolei kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor – komendant Akademii Marynarki Wojennej podkreślił, że współczesne konflikty to wojny totalne oddziałujące na wszystkie aspekty funkcjonowania państwa, dlatego też niezwykle istotna jest rola gospodarki i przemysłu w systemie bezpieczeństwa państwa. Kadm. Szubrycht wskazał na konieczność planowania wieloletniego oraz działań dyplomatycznych wzmacniających nasze sojusze, co jest kluczowe w sytuacji realnych zagrożeń.

Podobne tezy zawierał również odczytany na rozpoczęciu forum list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marcina Kulaska deklarujący zmianę podejścia rządu do bezpieczeństwa oraz prowadzenie polityki odstraszania agresora. Przykładami takiego aktywnego działania ma być m.in. wzmocnienie Marynarki Wojennej poprzez realizację programów modernizacyjnych Miecznik (okręty obrony wybrzeża), Kormoran (niszczyciele min), czy Orka (okręty podwodne).

Fot. Marcin Wiącek

Dyskusje podczas warszawskiego forum toczyły się w trzech sesjach poświęconych kompleksowo kwestiom bezpieczeństwa w ujęciu morskim. Podczas pierwszej sesji poświęconej roli i znaczeniu sił morskich w polityce morskiej państwa skupiono się głównie na wyzwaniach stojących przez Rzeczpospolitą Polską w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa morskiego identyfikując zagrożenia, dyskutując nad założeniami opracowanej siedem lat temu „Strategicznej koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP” w kontekście polityki morskiej i miejsca Marynarki Wojennej w jej realizacji. Podkreślono również znaczące zmiany w sojuszniczych zdolnościach obronnych na Bałtyku spowodowane przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO, a także rolę kooperacji przemysłów zbrojeniowych państw akwenów Bałtyku i Morza północnego. W dyskusji eksperci wskazali na Morze Bałtyckie jako potencjalny obszar zapalny w kontekście potrzeby zapewnienia sobie dostępu morskiego do Obwodu królewieckiego przez prowadzącą agresywna politykę Rosję i możliwość eskalacji z jej strony zagrożenia bezpieczeństwa państw regionu. Wg. kadm. Jarosława Wypijewskiego, dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego znaczący wpływ przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Bałtyku to dla Rosji przesłanka do większego zaangażowania w ochronę swoich interesów, w tym przewidywanego rozwoju zdolności produkcyjnych i remontowych przemysłu stoczniowego, co z dużą pewnością będzie powodować liczne wyzwania na arenie krajowej i sojuszniczej. Jeden z paneli w tej sesji był w całości poświęcony dialogowi przedstawicieli dyplomatycznych w RP nad polityką bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

Fot. Marcin Wiącek

W centralnej sesji forum poświęconej przemysłowi obronnemu w kontekście procesu modernizacyjnego sił morskich RP dyskutowano o inwestycjach i stanie realizacji oraz perspektywach programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP oraz jej oczekiwaniach a możliwościach przemysłu w ich realizacji. Wskazano również na nieodzowną rolę lotnictwa w zabezpieczeniu interesów morskich państwa, w tym wielozadaniowych śmigłowców morskich, a także systemów bezzałogowych. Sporo uwagi poświęcono również modernizacji Straży Granicznej i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa jako służb odgrywających istotną rolę w systemie bezpieczeństwa morskiego.

Sesja zamykająca konferencję była poświęcona natomiast kwestiom znaczenia strategicznego morskiej infrastruktury krytycznej. Podczas dyskusji wskazywano na kluczową rolę morskiej świadomości sytuacyjnej na Bałtyku i rozwoju zdolności w zakresie rozpoznania. Wiele uwagi poświęcono na zagrożenia dla infrastruktury krytycznej ze szczególnym uwzględnieniem tych pochodzących od systemów bezzałogowych, oraz sposobom i rozwiązaniom przeciwdziałania tym zagrożeniom. Swoje doświadczenia w tym zakresie i oferowane rozwiązania przedstawiła spółka Advanced Protection Systems z Gdyni – krajowy producent systemów antydronowych. W kontekście bezzałogowców należy podkreślić, że nie pominięto roli, jaką systemy te odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiej infrastruktury krytycznej. Nie pominięto również wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zastosowań technologii cyfrowych w ochronie morskiej infrastruktury krytycznej.

Fot. Marcin Wiącek

IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa było również okazją dla przedstawicieli przemysłu do przybliżenia swojej oferty dla Polski. Podczas prezentacji PZL Świdnik podkreślono rolę, jaką odgrywają w podniesieniu zdolności obronnych śmigłowce Leonardo AW101 i AW149 dostarczane do Sił Zbrojnych RP. Szczególnie ciekawa jest natomiast „braterska” rywalizacja firm koreańskich Hanwha Ocean i Hyundai Heavy Industries w programie Orka.

IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa odbywało się pod patronatem medialnym Zespołu Badań i Analiz Militarnych oraz miesięcznika "Wojsko i Technika".

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc