Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa – relacja z konferencji i wystawy

25 stycznia w Warszawie miała miejsce III edycja konferencji połączonej z wystawą pn. „Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa” organizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym corocznym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich kluczowych podmiotów związanych z morskimi aspektami bezpieczeństwa państwa oraz szereg polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, włączając w to Polską Grupę Zbrojeniową S.A. oraz najważniejsze firmy zainteresowane realizacją programu „Orka”, tj. Naval Group, Saab oraz ThyssenKrupp Marine Systems. Jednym z partnerów medialnych Forum był miesięcznik „Morze”.

 

Tak jak w zeszłym roku, Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa odbyło się w Hotelu Novotel Airport w Warszawie. Konferencję otworzyli przedstawiciele kluczowych instytucji państwa z zakresie bezpieczeństwa, obronności i spraw morskich, tj. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Tomasz Szatkowski,  Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Dariusz Gwizdała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Grzegorz Witkowski oraz Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP - Michał Jach, którzy skrótowo przedstawili perspektywy reprezentowanych podmiotów na omawianą na konferencji tematykę.

 

Całość konferencji podzielona została na 3 panele, w których wzięło udział łącznie ponad 20 prelegentów z Polski i zagranicy reprezentujących instytucje państwa, przedsiębiorstwa, siły zbrojne i uczelnie wyższe. Pierwszy panel, zatytułowany „Bałtycki obszar bezpieczeństwa morskiego – wyzwania współczesności i przyszłości” moderowany był przez rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej Tomasza Szubrychta. W jego trakcie skupiono się głównie na perspektywie państw Morza Bałtyckiego, szczególnie Szwecji, Łotwy i Danii. Wystąpienia mieli również przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w osobie generała Jarosława Kraszewskiego, Królestwa Norwegii oraz bułgarskiej Akademii Morskiej im. Nikola Vaptsarova. Panel drugi, dotyczący optymalizacji procesów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i zaopatrzeniowych na rzecz polskich i sojuszniczych sił morskich i moderowany przez Krzysztofa Wilewskiego z Polski Zbrojnej w większym stopniu skupiał się na kwestiach ściśle polskich. Obecni na nim reprezentanci m.in. Inspektoratu Marynarki Wojennej, Inspektoratu Uzbrojenia oraz 3 Flotylli Okrętów poruszali istotne kwestie związane z problemami polskiej marynarki wojennej i sposobami na ich przezwyciężenie. Strona przemysłowa, reprezentowana przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa działające w sektorze morskim starała się wskazywać na możliwości firm w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa oraz pokazać osiągnięcia swoich zakładów w tym zakresie. Ostatni, moderowany wspólnie przez Tomasza Grotnika i Andrzeja Kińskiego – redaktorów naczelnych odpowiednio „Morza” oraz „Wojska i Techniki” - panel poruszył zazwyczaj zaniedbywany temat potrzeb i rozwiązań infrastruktury nadbrzeżnej w Polsce. Podobnie jak w panelu drugim, tak i tutaj starano się zaprezentować opinie przedstawicieli instytucji państwa, tj, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Centrum Operacji Morskich, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i Jednostki Wojskowej Formoza, z tymi wygłaszanymi przez reprezentanów biznesu.

 

Oprócz konferencji III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa było także miejscem wystawy kilku firm morskiej części sektora zbrojeniowego i bezpieczeństwa. Oprócz wspomnianej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., francuskiej Naval Group, szwedzkiego Saab oraz niemieckiego  ThyssenKrupp Marine Systems, stoiska informacyjne posiadały także mniejsze podmioty – KenBIT, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Remontowa Shipbuilding oraz SpyShop. Co więcej w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele szeregu innych przedsiębiorstw, m.in. Kongsberg, BAE Systems czy EY.

[cycloneslider id="iii-forum-bezpieczenstwa-morskiego"]

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc