Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Generał Dariusz Łukowski dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

Generał dywizji Dariusz Łukowski. Fot. MON

9 lutego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że gen. dyw. Dariusz Łukowski został wyznaczony na stanowisko dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.


Powyższa decyzja oznacza koniec tymczasowego okresu, w czasie którego gen. Łukowski był pełniącym obowiązki. Na stanowisku zastąpił gen. dyw. Andrzeja Reudowicza.

Nowy dyrektor jest specjalistą z zakresu logistyki wojskowej. Karierę wojskową rozpoczął w 1983 r. na Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył w 1988 r. Początkowo trafił do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a później do 61. Brygady Artylerii Wojsko Obrony Przeciwlotniczej. W 1989 r., ponownie w WITU, a od 1990 r. jako specjalista oddziału remontów w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki. Do 2005 r. służy jako specjalista w strukturach dowódczych - Zarząd XIV Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a później Generalny Zarząd Logistyki P4. W okresie 2005-2006 jest szefem logistyki Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. Od 2006 do 2008 r. ponownie w Generalnym Zarządzie Logistyki P4. W 2008 r. zostaje dowódcą 1. Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z przerwą na udział w charakterze zastępcy szefa sztabu PKW ISAF w Afganistanie dowodzi jednostką w Bydgoszczy do 2011 r. Wówczas trafia jako zastępca szefa – szef logistyki do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Od 2014 r. jest szefem Zarządu Planowania Logistyki P4, a od marca 2016 r. szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 1 lipca 2019 r. zostaje zastępcą szefa SG WP.

Do zakresu zadań Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi należy: zapewnienie merytorycznych i organizacyjnych warunków sprawowania zwierzchnictwa prezydenta RP nad SZ pod względem kadrowym, organizacyjno-technicznym i operacyjnym; monitorowanie bieżącego funkcjonowania SZ i przygotowywanie stosownych raportów dla Prezydenta RP oraz Szefa Biura; analizowanie i przedstawianie wniosków oraz propozycji dotyczących transformacji SZ i ich wpływu na zdolności obronne państwa; opiniowanie propozycji dotyczących głównych kierunków rozwoju SZ oraz ich przygotowań do obrony państwa; opiniowanie propozycji dotyczących: mianowania szefa SG WP, dowódców Rodzajów SZ, szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz naczelnego dowódcy SZ, mianowania żołnierzy na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie oficerskie generałów i admirałów, a także na stopień wojskowy marszałka Polski, nadawania orderów i odznaczeń żołnierzom i pracownikom wojska; przygotowywanie analiz i wniosków dotyczących określania przez prezydenta RP wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych; przygotowywanie dokumentów w ramach udziału prezydenta RP w odprawach kierowniczej kadry MON i SZ; opiniowanie wniosków o użycie SZ na terytorium RP oraz poza granicami państwa; monitorowanie, analiza i ocena zaangażowania SZ w operacjach międzynarodowych oraz współpracy obronnej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi; uczestnictwo w przygotowywaniu aktów nadania sztandarów jednostkom wojskowym; współpraca z organami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz obronności państwa oraz promocji patriotyzmu; organizowanie wizyt, uroczystości państwowych i wojskowych z udziałem prezydenta RP, szefa Biura lub jego zastępców w instytucjach, jednostkach organizacyjnych służb państwowych oraz jednostkach wojskowych w kraju i poza granicami państwa; uczestniczenie w pracach Komitetu ds. Umów Offsetowych przy Ministrze Gospodarki; przygotowywaniu pod względem merytorycznym posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego zakresie zwierzchnictwa prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi; współpraca z Gabinetem Szefa Biura w zakresie komunikacji społecznej; wykonywanie innych zadań zleconych przez szefa Biura.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama Kongsberg

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc