Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Gdańska Stocznia Remontowa naprawi ORP Kormoran?

Fot. Łukasz Pacholski

30 grudnia Komenda Portu Wojennego Gdynia poinformowała o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w sprawie wyboru podmiotu, który zrealizuje naprawę średnią oraz dokową niszczyciela min ORP Kormoran. Pobyt w stoczni będzie także okazją do pewnych zmian umożliwiających doprowadzenie jednostki do standardu seryjnych.

Postępowanie przetargowe zapoczątkowano w marcu 2022 roku, a termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału upłynął 9 maja. Ostatecznie oferty ostateczne złożyły trzy podmioty spośród których komisja przetargowa wybrała Gdańską Stocznię Remontową im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdańsku. Uzyskała ona 95% punktów możliwych do zdobycia, a jej całkowita wartość wynosi 136,7 mln PLN brutto (zamówienie podstawowe 94,6 mln PLN brutto, opcja 42 mln PLN brutto i koszt przebazowania do Gdańska). Stocznia zaoferowała dwanaście miesięcy gwarancji na zrealizowane prace.

W pokonanym polu znalazła się PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., której oferta opiewała na 172,2 mln PLN brutto (103,3 mln PLN prace podstawowe, 69 mln PLN opcja i przebazowanie). Co należy podkreślić, gdyńska stocznia zaoferowała gwarancję na 24 miesiące.

Trzecim podmiotem uczestniczącym w postępowaniu była spółka NET MARINE Marine Power Service Sp. z o.o. ze Szczecina. Jej oferta została odrzucona przez zamawiającego. KPW Gdynia wskazała dwa elementy związane z tą sprawą: zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w zakresie istotnej części składowej oferty tj. pozycji nr 3 prawa opcji „wymiana systemu głębionego Morświn na system głębinowy DE Sarov” oraz została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższy fragment wskazuje na jeden element programu remontu ORP Kormoran – próbę dostosowania prototypowego okrętu do standardu jednostek seryjnych. Wcielony do służby 28 listopada 2017 roku niszczyciel min różni się od już dostarczonych seryjnych ORP Albatros (602) oraz Mewa (603). Wśród różnic należy wymienić m.in. zestaw pojazdów podwodnych, który w przypadku prototypu obejmuje krajowego Morświna, który został właśnie zastąpiony przez Saab Double Eagle SAROV na obu seryjnych (a w perspektywie trafi także na kolejne trzy). Dodatkowo nie jest wykluczone, że w ramach planowanego pobytu w stoczni dziobowa część okrętu zostanie przystosowana do montażu systemu OSU-35K, w miejsce dotychczasowego Wróbla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc