Zaloguj

Gdańska Stocznia Remontowa naprawi ORP Kormoran

30 kwietnia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poinformowała o rozstrzygnięciu oraz podpisaniu umowy dotyczącej naprawy bieżącej pędnika cykloidalnego LB Voith Turbo zamontowanego na niszczycielu min ORP Kormoran. Prace wykona Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku.


Powyższa usługa będzie kosztować Skarb Państwa 170 tys. złotych brutto. Oferta gdańskiej stoczni była jedną z dwóch, która wpłynęła w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w marcu bieżącego roku. Co ciekawe, zlecenie będzie tańsze niż zakładano - budżet przewidziany na naprawę opiewał na kwotę 500 tys. złotych brutto.

Prace doty­czą pęd­nika cyklo­idal­nego Voith Schneider VSP21GH/160, który dotych­czas prze­pra­co­wał 2678 godzin. Zauważona nie­spraw­ność obej­muje wery­fi­ka­cję przy­czyny poja­wie­nia się śla­dów oleju na wodzie – zama­wia­jący zakłada, że może to być wyciek. Z tego też względu wyma­gane jest doko­wa­nie okrętu – całość prac ma zostać wyko­nana w ciągu 30 dni od momentu ogło­sze­nia goto­wo­ści do przej­ścia jed­nostki do stoczni remon­to­wej.

(Łukasz Pacholski) Foto: Łukasz Pacholski
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

One comment on “Gdańska Stocznia Remontowa naprawi ORP Kormoran”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc