Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Dostawy rosyjskiego systemu dowodzenia obroną przeciwpancerną Zawiet

Wóz KNM 83t289-1.4 systemu KSAU PTF 83t289-1 Zawiet. Fot. NPP Rubin

Jak podał 26 lutego rosyjski rządowy dziennik „Rossijskaja gazieta”, holding Roselektronika rozpoczął dostawy zautomatyzowanego systemu dowodzenia obroną przeciwpancerną Zawiet. System jest też oferowany na eksport, materiały dotyczące wozu dowodzenia dywizjonu obrony przeciwpancernej prezentowano w takcie targów IDEX 2021.

Zadaniem systemu Zawiet jest dowodzenie i koordynacja obroną przeciwpancerną (szczeble plutonu – baterii – dywizjonu; przede wszystkim samobieżnymi niszczycielami czołgów), aby zwiększyć skuteczność jej działania i efektywność użycia środków przeciwpancernych (np. przeciwpancernych pocisków kierowanych). Oficjalnie Zawiet jest określany jako system środków zautomatyzowanego (czyli sieciocentrycznego) dowodzenia formacjami przeciwpancernymi (kompleks sriedstw awtomatizirowannogo uprawlenija protiwotankowymi formirowanijami, KSAU PTF) 83t289-1, który powstał na zamówienie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w ramach OKR Zawiet. Jednocześnie KSAU PTF 83t289-1 jest podsystemem sieciocentrycznego systemu dowodzenia JeSU TZ, i także wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji.

Składniki systemu KSAU PTF 83t289-1 Zawiet: WKNP 83t289-1.8/WPU 83t289-1.9 (1), UKPTSU 83t289-1.6 (2), WKNP KW 83t289-1.10 (3), NTSP 83t289-1.11 (4). Fot. NPP Rubin

W skład KSAU PTF 83t289-1 wchodzą: dywizjonowe stanowisko dowódczo-obserwacyjne – wóz dowodzenia i obserwacji KNM (komandno-nabludatielnaja maszyna) szczebla dywizjonu/baterii 83t289-1.4; wynośne stanowisko dowodzenia i obserwacji WKNP (wynosnoj komandno-nabludatielnyj punkt) 83t289-1.8 (przewożone w KNM); wóz dowódczo-sztabowy KSzM (komandno-sztabnaja maszyna) dywizjonu ppanc. 83t289-1.3; wynośne stanowisko dowodzenia WPU (wynosnoj punkt uprawlenija) 83t289-1.9 (przewożone w KszM).

Wozowi KNM 83t289-1.4 (dowódca baterii) i stanowisku WKNP 83t289-1.8 są podporządkowane stanowiska dowodzenia i obserwacji baterii: artylerii ppanc., przenośnych ppk i samobieżnych rakietowych niszczycieli czołgów. Stanowiska dowodzenia i obserwacji plutonów artylerii ppanc. i przenośnych ppk są wyposażone w wynośne terminale WKNP KW (wynosnoj komandno-nabludatielnyj punkt komandira wzwoda) 83t289-1.10. Stanowiska obserwacyjne dowódców armat ppanc. i sekcji przenośnych ppk są wyposażone w przenośne terminale NTSP (nosimyj tierminał sriedstw porażenija) 83t289-1.11. Stanowiska obserwacyjne plutonów samobieżnych niszczycieli czołgów, jak i same wozy bojowe (rakietowe) są wyposażone w zunifikowany system środków dowodzenia (oprogramowanie i hardware) UKPTSU (unificyrowannyj kompleks programmno-tiechniczeskich sriedstw uprawlenija) 83t289-1.6.

Powyższy zestaw można dopasowywać w zależności od organizacyjnej struktury wyposażanych w KSAU PTF 83t289-1 dywizjonów i brygad artylerii przeciwpancernej.

Przed rozpoczęciem walki KSAU PTF 83t289-1, wykorzystując cyfrowe mapy terenu, samodzielnie określi możliwe kierunki ataku formacji pancerno-zmechanizowanych nieprzyjaciela. W chwili napływania danych (z wozów rozpoznawczych, BSP, itp.) o wykrywanych nieprzyjacielskich wozach pancernych KSAU PTF 83t289-1 automatycznie wyliczy prędkość i kierunki ich natarcia. Następnie automatycznie zacznie przydzielać wykryte i śledzone cele, przesyłając ich współrzędne podporządkowanym sobie systemom ppanc. z uwzględnieniem ich pozycji, parametrów bojowych, zapasu amunicji itd. W trakcie trwania walki (i np. ponoszonych strat) system KSAU PTF 83t289-1 na bieżąco może zmieniać swoją konfigurację, aby zachować strukturę dowodzenia, np. bateryjne stanowiska dowodzenia mogą przejąć role stanowisk dywizjonowych i vice versa. Producent podaje, że KSAU PTF 83t289-1 jest przeznaczony do dowodzenia systemami ppanc. Szturm-SM, Chrizantiema-SP, Korniet-D1 (i zapewne też Korniet-M/-T).

Wóz KNM może także samodzielnie wykrywać cele, wykorzystując do tego własne optoelektroniczne i radarowe systemy obserwacji (zasięg wykrycia 7 km, identyfikacja celu 5 km). Środki łączności radiowej i przewodowej zapewniają wymianę informacji w promieniu 100 km. Obecnie dostarczane wozy KNM i KSzM są zbudowane z wykorzystaniem kadłuba BMP-3 jako nośnika. Wiadomo, że analogiczne warianty KNM i KSzM mają powstać też na bazie wozów nowej generacji Kurganiec-25.

Rozwój systemu rozpoczął się po 2008 r., wraz z odpowiednim zleceniem rosyjskiego resortu obrony. Badania państwowe prototypowych zestawów KSAU PTF 83t289-1 (próby w jednostkach wojskowych) rozpoczęły się w 2018 r. System KSAU PTF 83t289-1 skonstruowała i produkuje spółka NPP Rubin z Penzy. Rubin wchodzi w skład Koncernu Wiega (zarazem Wiega jest spółką wiodącą holdingu Roselektronika), którego właścicielem jest Rostiech.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc