Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Czternasty raz System Systemów JAŚMIN odniósł sukces na wszystkich poziomach dowodzenia i łączności podczas NATO CWIX 2021

Fot.: Teldat.

Miało to miejsce w dniach 07-25 czerwca w trakcie ww. ważnego sojuszniczego przedsięwzięcia wojskowego, w którym grupa inżynierów TELDAT (kolejny raz najliczniejsza polska) i szeroka gama rozwiązań JAŚMINa (ponownie także zdecydowanie największa spośród krajowych wyrobów techniki wojskowej) z powodzeniem po raz czternasty (też rekordowy jeżeli chodzi o narodowych producentów) wzięły aktywny i szeroki zakresowo udział. Efektywna obecność specjalistów TELDAT w każdej kolejnej edycji NATO CWIX to dla nich była i jest  bezcenna możliwość: zdobywania i dzielenia się wiedzą, uzyskiwania nowych doświadczeń i tym samym wniosków do ciągłego rozwijania Systemu Systemów Zarządzania Walką i Łączności JAŚMIN w środowisku koalicyjnym.

Zobacz też: TELDAT oferuje wysoki światowy poziom rozwiązań z zakresu C4ISR.

W trakcie przedmiotowego ćwiczenia wszystkie rozwiązania/systemy JAŚMINa po raz kolejny pozytywnie przeszły zaplanowane testy (było ich ponad 500, co stanowi blisko 50% wszystkich testów przeprowadzonych na polskich systemach z dziedziny wsparcia dowodzenia, działań wojsk oraz łączności) i z dużym sukcesem odegrały swoją rolę w wielu specjalistycznych - dedykowanych obszarach zainteresowania organizatorów niniejszego przedsięwzięcia sojuszniczego (tzw. Focus Areas), m.in.: MIP (Multilateral Interoperability Programme), Land, FFT (Friendly Force Tracking), Comms (Communications), Maritime, TDL (Tactical Data Links), LOG (Logistics - Medical - Movement & Transportation) oraz MandS (Modelling & Simulation). Głównymi z tych produktów były najnowszej generacji:

 • HMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznego, ukompletowany w następujące jedyne polskie, dojrzałe i wdrożone w szerokim zakresie do SZ RP wyroby techniki wojskowej: węzeł teleinformatyczny - WTi/ZWT JAŚMIN oraz HMS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie/Zautomatyzowany System Zarządzania Walką ww. poziomów dowodzenia i działań wojsk, który jest zasadniczym komponentem SWD C3IS JAŚMIN (oprogramowania/Zautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką) i posiada najważniejsze funkcjonalności jego pozostałych/poniższych oprogramowań/systemów;
 • BMS JAŚMIN - System Zarządzania Walką i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny, także składający się z następujących jedynych narodowych, dojrzałych i jednych z najnowocześniejszych w świecie rozwiązań: pokładowego węzła teleinformatycznego oraz BMS C3IS JAŚMIN - oprogramowania/Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką wskazanych szczebli (też wchodzącego w skład wspomnianego już SWD C3IS JAŚMIN), którego pożądane funkcjonalności w razie konieczności można łatwo i sprawnie dodatkowo wyposażyć HMS JAŚMIN szeroko wykorzystywany przez WP;
 • JFSS JAŚMIN - również jedyny polski System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP, w którego skład wchodzi min.: Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN oraz oprogramowanie JFSS C3IS JAŚMIN (także wchodzące w skład ww. SWD C3IS JAŚMIN). Rozwiązanie to jest też w zasadniczej części zunifikowane/wzajemnie spójne zwłaszcza programowo z wspomnianym HMS JAŚMIN i np. posiada tożsame oprogramowanie zarządzania jego zasadniczymi komponentami;
 • DSS JAŚMIN - także jedyny polski System Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza, wyposażony głównie w: personalny węzeł teleinformatyczny oraz DSS C3IS JAŚMIN - oprogramowanie/Zautomatyzowany System Zarządzania Walką wskazanego szczebla (również będący komponentem wspomnianego już SWD C3IS JAŚMIN). Rozwiązanie to jest także w dużej mierze zunifikowane/w pełni spójne, głównie programowo, ze wszystkimi ww. systemami platformy JAŚMIN, w tym SpW, którym jest HMS C3IS JAŚMIN.

Zobacz też: System Jaśmin - wielokrotnie sprawdzona jakość.

Wymienione rozwiązania posiadają także BFT C3IS JAŚMIN - funkcjonalność BFT (Blue Force Tracking), która jest jedną z podstawowych zdolności systemów wchodzących w skład SWD C3IS JAŚMIN (oczywiście też HMS C3IS JAŚMIN), zapewniającą zautomatyzowane śledzenie pozycji wojsk własnych (zwłaszcza na poziomie taktycznym i w zależności od potrzeb operacyjnym) do eksploatacji przede wszystkim na mobilnych stanowiskach / punktach dowodzenia. Funkcjonalność ta jest od wielu lat wykorzystywana, badana i rozwijana w wielu międzynarodowych ćwiczeniach interoperacyjności, w tym w ramach testów mobilnych podczas NATO CWIX.

Zobacz też: INTEROPERACYJNOŚĆ TO PODSTAWA SOJUSZNICZYCH DZIAŁAŃ – ZAPEWNIA JĄ SWD C3IS JAŚMIN.

W ćwiczeniu NATO CWIX 2021 wspomniane systemy Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (ww. Systemu Systemów Zarządzania Walką i Łączności) były intensywnie wykorzystywane i licznie badane w środowisku sojuszniczym w następujących zakresach:

 1. Testów bilateralnych MIP 4, w których HMS C3IS JAŚMIN jako jedyny polski system przeszedł 100% sprawdzeń na zgodność z najnowszą wersją tego standardu - MIP 4.3.1 i tym samym pokazał gotowość do dalszego rozwoju w tym obszarze.
 2. Cross Domain Transfer - przesyłania informacji pomiędzy siecią jawną a niejawną z wykorzystaniem dedykowanych diod.
 3. Scenariuszowym, w którym brały udział systemy kilku krajów, w tym HMS JAŚMIN (ze wspomnianym Węzłem Teleinformatycznym JAŚMIN oraz jego ww. oprogramowaniem wsparcia dowodzenia i działań wojsk HMS C3IS JAŚMIN), który był z powodzeniem i w największej ilości testów sprawdzany w ramach szeroko rozwijanego standardu MIP.
 4. Funkcjonalnym, w którym także – po raz kolejny z dużym powodzeniem – przeprowadzono liczne sprawdzenia interoperacyjności rozwiązań HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN oraz DSS JAŚMIN w następujących głównych obszarach tego ćwiczenia:
  • MIP (poprzez realizację grupy testów z zakresu ustandaryzowanej wymiany i gromadzenia danych operacyjnych dla systemów pracujących na różnych modelach baz danych);
  • Land (poprzez wykonanie grupy sprawdzeń z zakresu współpracy, wymiany informacji i prowadzenia operacji przy współdziałaniu z systemami wojsk lądowych);
  • FFT (poprzez realizację grupy testów z zakresu wymiany informacji o położeniu wojsk własnych i sojuszniczych);
  • Comms (poprzez wykonanie grupy sprawdzeń z zakresu wymiany danych i głosu w sieciach taktycznych oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju radiowych środków łączności);
  • Maritime (poprzez realizację grupy testów z zakresu współpracy, wymiany informacji i prowadzenia operacji przy współdziałaniu z systemami sił morskich);
  • TDL (poprzez wykonanie grupy sprawdzeń z zakresu wymiany/pozyskiwania informacji taktycznych ze wszystkich dostępnych elementów/sensorów pola walki, np.: radarów, sonarów, a także systemów identyfikacji i obserwacji);
  • LOG (poprzez realizację grupy testów z zakresu wymiany i gromadzenia: danych o zasobach logistycznych, medycznych oraz informacji o przemieszczaniu i transporcie wojsk);
  • MandS (poprzez wykonanie grupy sprawdzeń systemów symulacji, zapewniających środowisko do rozegrania wielopoziomowych rozproszonych ćwiczeń, szkoleń i modelowania działań połączonych).

W obszarze niniejszych testów przeprowadzono m.in. pozytywną weryfikację najnowszych zdolności i szeregu zaimplementowanych standardów interoperacyjności SWD C3IS JAŚMIN oraz jego ww. oprogramowań/systemów (w tym szeroko wykorzystywanego w naszym wojsku HMS C3IS JAŚMIN), które znacząco wzbogacają Uniwersalny Zestaw Usług tego pierwszego kompleksowego rozwiązania (z którego co b.ważne łatwo i sprawnie mogą korzystać wszystkie omawiane wyroby), np. w przedmiocie: wymiany danych oraz zobrazowania sytuacji lądowej, powietrznej i morskiej pomiędzy systemami natowskimi oraz innych państw koalicyjnych, a także budowania świadomości operacyjnej.

Zobacz też: Kolejny międzynarodowy laur dla C3IS JAŚMIN.

Odbyło się to zwłaszcza w zakresie: MIP 4.3.1 i 3.1, ADatP-37 (CID Server), ADatP-36 (FFI-MTF), FFT - Friendly Force Tracking (w tym: FFI - Friendly Force Identification oraz NFFI - NATO Friendly Force Information), ADatP-3 (w tym: ACO - Airspace Control Order oraz NAVSITREP - Naval Situation Report), RAP (Recognized Air Picture), RMP (Recognized Maritime Picture), VMF (m.in. DACAS - Digitally Aided Close Air Support - w tym ECP1 i ECP2), Link 16 (JREAP-C), OTH-GOLD (raporty CTC/XCTC oraz JUNIT), LOGFAS 6.5 (Force Profiles & Holdings), JDSS 1.1 (Joint Dismounted Soldier System - m.in. w obszarze testów wiadomości Casevac oraz GetInfo), HLA (w najnowszej, obowiązującej w NATO wersji HLA1516e), NVG (też w najnowszej wersji NVG 2.0.2 oraz 1.5), APP-11(D), WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), APP-6C oraz BRM - Battlefield Replication Mechanism (innowacyjnego i unikalnego protokołu klasy RRM - Radio Replication Mechanism, opracowanego i od lat rozwijanego w całości przez TELDAT).

Powyższe sprawdzenia wykonano m.in. przy wymianie danych z krajowymi oraz sojuszniczymi systemami lądowymi, powietrznymi i morskimi (w tym NATO-wskimi, będącymi np. w dyspozycji: USA, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Rumunii, Danii, Holandii, Ukrainy, Kanady, Estonii, Łotwy, Słowenii i Portugalii).

Zobacz też: BMS Jaśmin – powód do dumy Teldatu.

 1. Mobilnym, realizowanym w tzw. obszarze Communications (Comms) Focus Area, w którym, ponownie z powodzeniem, również brały udział systemy HMS JAŚMIN, BMS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN oraz DSS JAŚMIN, które w większości jako jedyne wyroby tej klasy już od 2012 r. są eksploatowane (w tym sprawdzane) w działaniu dynamicznym omawianego ćwiczenia. W ramach tej grupy testów wymienione rozwiązania potwierdziły m.in. zdolności:
  • do integracji i współpracy z innymi narodowymi i sojuszniczymi systemami: dowodzenia, wsparcia działań wojsk, łączności, rozpoznania oraz symulacyjno-szkoleniowymi;
  • w zakresie funkcjonalności BFT przy praktycznym wykorzystaniu radiowych środków łączności (np. eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP) oraz wspomnianego protokołu BRM;
  • do implementacji standardu JDSS, który z roku na rok zyskuje na popularności w tym obszarze sprawdzeń.

Źródło: TELDAT.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc