Zaloguj

Wojsko i Technika MSPO 2021

WIT-MSPO-2021

Spis treści:

  • M1A2 SEPv3 Abrams dla Polski / M1A2 SEPv3 Abrams for Poland – Andrzej Kiński
  • Kluczowy etap programu Narew / The key stage of the Narew programme – Adam M. Maciejewski
  • Bezzałogowe systemy powietrzne w Wojsku Polskim – stan obecny i perspektywy / Unmanned aerial systems in the Polish Armed Forces – current state and prospects for the future – Łukasz Pacholski
  • Park śmigłowców Sił Zbrojnych RP i jego modernizacja / Polish Armed Forces Helicopter Fleet and its Modernisation – Łukasz Pacholski
  • Umowa na Mieczniki podpisana / Miecznik Frigates contract signed – Tomasz Grotnik

Zobacz także:
cross