Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

CTM realizuje kolejny europejski projekt rozwijający systemy zwalczania min

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM), wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), aktualnie realizuje pierwszy z etapów prac podjętych w ramach projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA), pn. „Modular Lightweight Minesweeping II” (MLM II).  

Realizowane prace są efektem umowy podpisanej w Brukseli w marcu 2018 roku przez Konsorcjum, składające się z: norweskich instytucji i firm tj. Forsvarets  Forskningsinstitutt  (FFI) – lider, Thales Norway AS, fińskich Patria Aviation i Finnish Naval Academy Research Center (FNRC), niemieckiego WTD-71 oraz reprezentującego Polskę CTM. Celem projektu jest doprowadzenie opracowanych wcześniej, w ramach projektów EDA, modułowych systemów przeciwminowych  z poziomu demonstratorów technologii  do poziomu prototypów.

Gdyński CTM od dłuższego czasu zaangażowany jest w prace EDA, poświęcone bezzałogowym platformom morskim, realizując m.in. projekty w ramach programu „Unmanned Maritime Systems for mine counter-measures and other naval applications”.

Celem pierwszego projektu „Modular Lightweight Minesweeping” (MLM),  realizowanego w latach 2011-2014, było zbudowanie elementu autonomicznego systemu zwalczania morskich min niekontaktowych. Ośrodek realizował w nim zadania polegające na opracowaniu demonstratora technologii modułowego lekkiego trału niekontaktowego, docelowo holowanego przez autonomiczną platformę nawodną. Trał przeznaczony jest do zwalczania min niekontaktowych poprzez generowanie pól fizycznych zdolnych do aktywacji rozpoznanych zapalników min lub ochrony jednostek pływających o znanych rozkładach pól fizycznych, symulując wcześniej trałem przejście tych jednostek przez zagrożony akwen.

Kolejny projekt funkcjonujący pod nazwą „Buried Mines” (BURMIN), zrealizowany w  latach 2013-2017, ukierunkowany był na eliminację luk technologicznych w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich, a także na ustalenie wspólnych standardów dla przyszłych systemów bezzałogowych, realizujących te zadania. Ośrodek w ramach projektu odpowiadał za opracowanie stabilizowanej względem dna podwodnej platformy sensorycznej, wyposażonej w sensory magnetyczne i elektromagnetyczne, która również przygotowana była do montażu innych rodzajów sensorów, w tym hydroakustycznych. Platforma, holowana przez autonomiczną jednostkę bezzałogową,  umożliwia detekcję i klasyfikację min, w tym min zagrzebanych w osadach dennych.

Aktualnie w ramach projektu MLM II, będącego kontynuacją projektu MLM, CTM realizuje prace mające na celu rozwój modułowego lekkiego trału niekontaktowego. W  ich wyniku powstanie nowa wersja trału, o zmiennej głębokości holowania, pracująca od kilku do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody, która dostarczy zdecydowanie szersze możliwości operacyjnego użycia systemu zwalczania min.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama Kongsberg

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc