Zaloguj
reklama Helikon-Tex
reklama Helikon-Tex

Co dalej z zakupem zasobników Bambi Bucket dla strażaków?

7 sierpnia Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformowała o otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym w sprawie zakupu zasobników Bambi Bucket wraz z wyposażeniem dodatkowym. 

Ostatecznie w przetargu, ogłoszonym 20 lipca, uczestniczy dwóch oferentów - Navitec Sp. z o.o. oraz Parasnake Arkadiusz Szewczyk. W momencie otwarcia zamawiający ogłosił, że na zakup przygotowano budżet 650 tys. złotych brutto. Obie firmy oferują sprzęt powyżej zakładanej kwoty – Navitec Sp. z o.o. wycenił ofertę na 960 tys. złotych brutto, a konkurencyjna Parasnake Arkadiusz Szewczyk 790 tys. złotych brutto. Oba podmioty oferują 72 miesięczną gwarancję na oferowane produkty. Obecnie wszystko zależy od tego czy zamawiający znajdzie w budżecie dodatkowe środki finansowe. 

Przedmiotem zamó­wie­nia, które według pla­nów ma zostać zre­ali­zo­wane do końca paź­dzier­nika 2020 roku, jest zakup dwóch zbior­ni­ków pod­wie­sza­nych prze­zna­czo­nych dla sub­stan­cji gaśni­czych – jed­nego o pojem­no­ści nie mniej­szej niż 2900 litrów (i mak­sy­mal­nej masie nie więk­szej niż 3100 kg) przy­sto­so­wa­nego do uży­cia na śmi­głow­cach S‑70i Black Hawk oraz jed­nego o pojem­no­ści nie mniej­szej niż 1500 litrów (i mak­sy­mal­nej masie nie więk­szej niż 1700 kg), przy­sto­so­wa­nego do uży­cia na śmi­głow­cach S‑70i Black Hawk oraz W‑3 Sokół. W obu przy­pad­kach zestaw ma obej­mo­wać także pakiet napraw­czy. Dodatkowo pakiet dodat­kowy obej­muje aku­mu­la­to­rowy sys­tem umożl­wia­jący auto­no­miczne ope­ro­wa­nie zrzu­tem bez korzy­sta­nia z insta­la­cji elek­trycz­nej śmi­głowca, sys­tem pod­wie­sza­nia zbior­nika, sieć trans­por­tową, szelki, hak auto­ma­tycz­nym z elek­trycz­nym zwal­nia­niem ładunku, a także cztery hełmy lot­ni­cze Alpha 900 Rotary Wing (lub rów­no­ważny) wraz z maskami ochron­nymi prze­zna­czo­nymi dla szefa pokładu. Dostawca ma zapew­nić usługę szko­le­nia mini­mum pięt­na­stu osób. 

(Łukasz Pacholski) Foto: US Army
reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc