Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

C-Dome Rafaela zakończył ostatni etap prób operacyjnych

Fot. Siły Obronne Izraela

Rafael Advanced Defense Systems Ltd., wraz z izraelską marynarką wojenną i Izraelską Organizacją Obrony Przeciwrakietowej (IMDO) Ministerstwa Obrony Izraela zakończył zaawansowane próby przechwytywania celów przez morski system obrony powietrznej C-Dome.

C-Dome jest zaawansowaną morską konfiguracją systemu obrony powietrznej Rafaela Iron Dome i operuje z pokładu okrętu Marynarki Wojennej Izraela (INS) Oz, korwety rakietowej typu Sa'ar 6 (Magen).

W ramach testu przechwytywania, system został zainstalowany na pokładzie korwety rakietowej INS Oz, drugiej z czterech zaawansowanych korwet rakietowych odebranych przez izraelską marynarkę wojenną w ciągu ostatnich dwóch lat. Próby operacyjne systemu stanowią ważny krok milowy w zwiększaniu zdolności korwet.

Test symulował rzeczywiste zagrożenia i obejmował pomyślne wykrywanie i przechwytywanie celów podczas trudnych scenariuszy. System C-Dome stanowi znaczący dodatek do zdolności obronnych Izraelskiej Marynarki Wojennej w szerokiej gamie misji, w tym ochrony aktywów strategicznych, wyłącznej strefy ekonomicznej i utrzymania regionalnej przewagi morskiej państwa Izraela.

Sukces testu jest efektem wspólnych wysiłków technologicznych i inżynieryjnych izraelskiej marynarki wojennej, Dyrekcji Badań i Rozwoju (DDR & D), Rafael Advanced Defense Systems jako głównego wykonawcy i dewelopera, Israel Aerospace Industries ELTA jako producenta radaru i mPrest jako producenta systemu kierowania i dowodzenia (C2). System operacyjny powstał poprzez integrację wielu różnych systemów, wykorzystując całkowite zdolności operacyjne, które będą używane przez kobiety i mężczyzn z izraelskiej marynarki wojennej.

C-Dome stanowi dodatkową warstwę wielopoziomowego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Izraela, opartej na czterech warstwach operacyjnych obrony: Iron Dome, David's Sling, Arrow 2 i Arrow 3. Rozwojem systemów kieruje z Israeli Missile Defense Organization (IMDO, Izraelska Organizacja Obrony Rakietowej) podległa DDR & D Ministerstwa Obrony.

Minister obrony, Benny Gantz: Próby operacyjne systemu C-Dome są ważnym krokiem milowym dla Państwa Izrael w zakresie zdolności obronnych marynarki wojennej. Chciałbym pogratulować Izraelskiej Marynarce Wojennej, IMDO Ministerstwa Obrony i Rafaelowi, za ten przełomowy proces technologiczny oraz za ich współpracę i determinację, które doprowadziły do tego wielkiego sukcesu. Izrael nadal buduje i wzmacnia swoje zdolności obrony i ataku – i będzie nadal utrzymywać swoją przewagę obronną w regionie, chronić swoje zasoby, infrastrukturę i przede wszystkim – co najważniejsze – życie i bezpieczeństwo obywateli Izraela.

Szef IMDO Ministerstwa Obrony Izraela, Moshe Patel: System C-Dome doskonale zidentyfikował zagrożenia i z powodzeniem przechwycił je, wystrzeliwując pociski przechwytujące Iron Dome z pokładu okrętu. C-Dome, morska konfiguracja Iron Dome, promuje dalszą elastyczność operacyjną i stała się częścią wielopoziomowego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Izraela. System przechwytywania Iron Dome zakończył w ubiegłym roku niezwykle udaną serię testów, zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w ramach prób przechwytywania celów przeprowadzonych przez Korpus Piechoty Morskiej i Wojska Lądowe Stanów Zjednoczonych. System Iron Dome spełnił nasze wymagania operacyjne, w tym podczas operacji Breaking Dawn na początku tego roku.

Zastępca dowódcy i szef sztabu, wiceadmirał Guy Goldfarb: Izraelska marynarka wojenna jest w apogeum zaawansowanych testów operacyjnych korwet rakietowych typu Sa’ar 6, która mają obecnie rekordowe tempo. Udane testy przechwytywania celów są wynikiem implementacji systemu C-Dome na pokładzie korwety INS Oz. Niedawno potwierdziliśmy wstępną zdolność operacyjną korwety INS Magen, pierwszej jednostki typu Sa'ar 6, która zakończyła niedawno swoją pierwszą misję operacyjną – patrol wyłącznej strefy ekonomicznej Państwa Izraela oraz ochronę naszych ekonomicznych i strategicznych aktywów. Arena morska zmieniła się, co doprowadziło do większej ilości obowiązków i zadań operacyjnych dla izraelskiej marynarki wojennej. Korwety Sa’ar 6 będą ważnym środkiem ochrony wyłącznej strefy ekonomicznej i zapewnienia przewagi na morzu państwa Izrael.

Wiceprezes Rafaela ds. wykonawczych, dr Ran Gozali, szef działu systemów lądowych i morskich: C-Dome jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem obronnym dla marynarki wojennej, a test na pokładzie korwety Sa’ar 6 Izraelskiej Marynarki Wojennej to monumentalne osiągnięcie w opracowywaniu systemu. Z dumą oglądamy C-Dome eksploatowany przez Izraelską Marynarkę Wojenną i jego ochronę aktywów strategicznych Izraela.

Źródło: Biuro rzecznika Ministerstwa Obrony Izraela.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc