Zaloguj

Baltic Engineering wyremontuje Zodiaka dla JW GROM

Statek Zodiak zostanie wyremontowany i rozpocznie nową służbę w JW GROM. Fot. Tomasz Grotnik

3 września Jednostka Wojskowa Nr 2305 (JW GROM), działając w imieniu Skarbu Państwa, udzieliła zamówienia na remont klasowy statku s/v Zodiak, który po zakończeniu służby w Urzędzie Morskim w Gdyni, rozpocznie kolejną, na rzecz operatorów Gromu.

Ogłoszenie o przetargu na remont dla odnowienia klasy PRS statku s/v Zodiak ogłoszono 31 maja tego roku. W postępowaniu zgłoszono trzy oferty: Baltic Engineering Sp. z o.o. sp.k. z Gdańska (cena 4 737 289,50 PLN brutto), Net Marine – Marine Power Service Sp. z o.o. ze Szczecina (7 247 393,70 PLN brutto) i PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. z Gdyni (7 775 275,23 PLN brutto). Zwycięską okazała się propozycja pierwszego z podmiotów. Oprócz remontu jednostki, JW GROM rozpisała przetarg na zapewnienie mu załogi na czas napraw.


Służący przez 40 lat w Urzędzie Morskim w Gdyni s/v Zodiak trafił do Jednostki Wojskowej GROM. 11 stycznia 2020 roku w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, nastąpiło nieodpłatne i bezterminowe przekazanie statku wraz z wyposażaniem. W Siłach Zbrojnych RP Zodiak będzie wykorzystywany do szkolenia w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu. Do tej pory temu celowi służył eks-okręt hydrograficzny Marynarki Wojennej ORP Kopernik (nr burtowy 261, zbudowany wg projektu 861 w Stoczni Północnej, w służbie od 20 lutego 1971 do 20 maja 2006 roku), zacumowany jako stacjonarny hulk przy Nabrzeżu Pokoju w w Basenie Westerplatte. Umożliwiał on szkolenia operatorów Gromu i innych jednostek wojskowych, w tym Wojsk Specjalnych, praktyczne ćwiczenia z zakresu abordażu z łodzi, śmigłowca oraz działanie w ciasnych pomieszczeniach i korytarzach statku. Nie zapewniał jednak realizmu działań na morzu, w czasie ruchu jednostki pływającej.


Zodiak to stawiacz boi zbudowany według projektu B91 przez Stocznię Północną im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Statek ukończono w 1982 roku. Ma pojemność brutto 751,46 i wymiary 61,33×10,83×3,27 m. Napędzają go dwa silniki wysokoprężne Cegielski-Sulzer 6AL25/30 o mocy po 706 kW, pracujące na dwie śruby nastawne i rozpędzające statek do 13,8 węzła. Przeznaczeniem Zodiaka było zapewnienie bezpieczeństwa hydrograficznego podległych obszarów morskich oraz odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego torów wodnych i kotwicowisk. Jednostka wymieniała dwa razy do roku boje i pławy (zimowe na letnie i na odwrót), podnosiła przedmioty zalegające na dnie, brała udział w ćwiczeniach ratowniczych i przeciwrozlewowych.

reklama MBDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc