Zaloguj

Su-22 po remontach weryfikacyjnych

Osiemnascie odrzutowych samolotow bojowych Su-22 przeszlo proces remontow weryfikacyjnych, ktore pozwola na ich dalsze uzytkowanie w Silach Powietrznych.

Osiemnascie odrzutowych samolotow bojowych Su-22 przeszlo proces remontow weryfikacyjnych, ktore pozwola na ich dalsze uzytkowanie w Silach Powietrznych.

Na początku roku Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy zakończyły realizację programu remontów weryfikacyjnych odrzutowych samolotów bojowych Su-22 eksploatowanych przez Siły Powietrzne. Dzięki temu, osiemnaście egzemplarzy, będzie użytkowanych przez świdwińską 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego przez kolejnych dziesięć lat.

Decyzja o rozpoczęciu remontów weryfikacyjnych części posiadanych samolotów Su-22 została podjęta przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 2014 r., kiedy zrezygnowano z pozyskania wielozadaniowych samolotów bojowych F-16 (miały to być maszyny używane). Spośród 32 posiadanych wówczas Su-22 do wydłużenia eksploatacji postanowiono skierować osiemnaście (dwanaście jednomiejscowych samolotów bojowych Su-22M4 oraz sześć dwumiejscowych szkolno-treningowych Su-22UM3K), które zlecono Wojskowym Zakładom Lotniczym nr 2 S.A. w Bydgoszczy. Umowa z Inspektoratem Wsparcia została zawarta 9 lutego 2015 r. i miała wartość około 160 mln złotych. W powyższej kwocie znalazły się także remonty główne turbinowych silników odrzutowych AŁ-21F3, które prowadzą Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. w Warszawie, podobnie jak WZL nr 2 S.A. należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
Niestety zamawiający zdecydował się na podstawowy zakres prac, pomimo oferowania przez WZL nr 2 S.A. bardziej rozbudowanych wariantów. Oczywiście MON wybrał wariant optymalny pod plany na przyszłość, dziesięć lat służby wyremontowanych Su-22 ma pozwolić na wybór i zakontraktowanie wielozadaniowych samolotów bojowych nowej generacji i na powyższy projekt planowane są fundusze. Pierwszym, ukończonym samolotem, był jednomiejscowy egzemplarz o numerze 8205. Został uroczyście przekazany użytkownikowi 18 września 2015 r. Początkowo prace przy każdym Su-22 trwały dziewięć miesięcy, jednak później skrócono je o cztery tygodnie. W tym czasie realizowana była diagnostyka samolotu oraz jego wyposażenia, usuwano wykryte usterki i wymieniano (profilaktycznie) niektóre elementy konstrukcji bez względu na ich zużycie techniczne. Dodatkowo, w ramach doposażenia, w kabinie pilota zainstalowano radiostację RS-6113 o kroku 8,33 kHz produkcji Radmor S.A. Jej antena zewnętrzna jest jedynym nowym elementem wyróżniającym wyremontowany samolot od pozostałych (nie licząc oczywiście kamuflażu). Inną nowością kabiny pilota, którą proponowały WZL nr 2 S.A., zastosowaną w wyremontowanych maszynach jest montaż wysokościomierzy oraz prędkościomierzy wyskalowanych w miarach anglosaskich (stopy i węzły), standardowych w NATO. Niestety zamawiający nie zdecydował się na pełną zmianę opisów w kabinie. Był to drugi program doposażenia Su-22 – wcześniej, w latach 90. XX wieku, zrealizowano program ich doposażenia obejmujący montaż lamp antykolizyjnych, odbiorników systemów TACAN KLU-709 i ILS ANV-241MMR, cywilnego odbiornika GPS Trimble 2101AP oraz krajowego systemu identyfikacji „swój-obcy” Supraśl.
Wyremontowane samoloty charakteryzują się resursem międzyremontowym 800 godzin lotu, a ich konstrukcja docelowym resursem 4000 lądowań (Su-22M4) lub 6000 lądowań (Su-22UM3K). Aby nadzorować i dbać o bezpieczeństwo maszyn egzemplarze dwumiejscowe otrzymały eksploatacyjny system rejestracji obciążeń w wybranych punktach płatowca – dane uzyskiwane z niego będą pozwalać na stały monitoring zużycia. Dodatkowo, poza samymi maszynami i jednostkami napędowymi, prace zrealizowano przy wyposażeniu oraz podstawowym sprzęcie obsługi naziemnej. Całość pozwoliła na całkowite przejście z eksploatacji według stanu kalendarzowego na eksploatację według stanu technicznego, która jak pokazuje doświadczenie pozwoli na wygospodarowanie oszczędności środków budżetowych i wydłużenie resursu sprzętu.
Co jest godne podkreślenia, zakończenie projektu remontów weryfikacyjnych nie spowodowało zwolnień w WZL nr 2 S.A., gdyż personel zajmujący się dotychczas samolotami rodziny Su-22 został skierowany do innych zadań, prowadzonych bądź planowanych przez bydgoską firmę.

Próby zmęczeniowe
Zawarta w lutym 2015 r. umowa na remont weryfikacyjny osiemnastu samolotów bojowych i szkolno-treningowych Su-22M4 i UM3K, której głównym wykonawcą zostały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy, nie byłaby możliwa do zrealizowania gdyby nie praktyczne sprawdzenie możliwości wydłużenia eksploatacji maszyn o kolejnych dziesięć lat lub określony resurs. Powyższe przeprowadzono siłami WZL nr 2 S.A. oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i zakończono w 2016 r., udowadniając, że samoloty mogą bezpiecznie latać przez planowany dodatkowo okres czasu.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc