Zaloguj

Rosomaki-WRT w komplecie

Pierwsze Rosomaki-WRT przekazano wojsku pod koniec 2016 r., a w 2017 r. wziely udzial po raz pierwszy w szkoleniach poligonowych w skladzie macierzystych pododdziałow. Na zdjeciu pojazd 12. Brygady Zmechanizowanej podczas cwiczen na poligonie Centrum Szkolenia Wojsk Ladowych Drawsko. Na drugim planie inny woz specjalistyczny na bazie KTO Rosomak – WEM.

Pierwsze Rosomaki-WRT przekazano wojsku pod koniec 2016 r., a w 2017 r. wziely udzial po raz pierwszy w szkoleniach poligonowych w skladzie macierzystych pododdziałow. Na zdjeciu pojazd 12. Brygady Zmechanizowanej podczas cwiczen na poligonie Centrum Szkolenia Wojsk Ladowych Drawsko. Na drugim planie inny woz specjalistyczny na bazie KTO Rosomak – WEM.

Pod koniec ubiegłego roku zakłady Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., bez rozgłosu zakończyły dostawy kolejnej wersji specjalistycznej kołowych transporterów opancerzonych rodziny Rosomak – Wozów Rozpoznania Technicznego. To pierwszy z zasadniczych elementów systemu wsparcia technicznego dla pododdziałów Rosomaków, który trafił do eksploatacji w wojsku. W najbliższych latach uzupełnią go kolejne dwa, także powstające w Rosomak S.A. – Ciężkie Kołowe Pojazdy Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego oraz Wozy Pomocy Technicznej.

Dostawę zrealizowano przed terminem, ponieważ umowa między Inspektoratem Uzbrojenia i Rosomak S.A., zawarta 20 czerwca 2014 r., zakładała budowę i przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych drugiego prototypu (w ramach kontynuacji pracy rozwojowej z lat 2009–2012), przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie i odbiór partii próbnej, a także dostawę w sumie 33 wozów, zakończenie etapu badawczo-rozwojowego do końca 2015 r., zaś dostawy wozów seryjnych w latach 2016–2018. Wartość zamówienia opiewała na 233,5 mln PLN brutto, ale w tej wartości nie ujęto kosztów zakupu Rosomaków w wersji bazowej, które pochodziły z zasobów SZ RP i zostały wcześniej dostarczone (w większości wyprodukowane w 2012 r.). Meandry rozwoju Rosomaka-WRT zostały szczegółowo omówione w artykule w WiT 12/2016.

Produkcja seryjna i dostawy

Spośród wspomnianych 33 wozów, 31 to pojazdy seryjne, a dwa to egzemplarze produkcyjne zbudowane na podstawie Dokumentacji Technicznej Wyrobu w ramach partii próbnej (pierwszy powstał z przebudowy prototypu, poddawanego kolejnym modyfikacjom, natomiast drugi został zbudowany od podstaw i przeszedł rozszerzone komisyjne badania zdawczo-odbiorcze).
Dostawy pojazdów do jednostek, w których pośredniczyły Rejonowe Warsztaty Techniczne z Jastrzębia 4. Rejonowej Bazy Logistycznej z Wrocławia, rozpoczęły się w ostatnich dniach grudnia 2016 r. (partia 17 pojazdów przekazanych 27 grudnia 2016 r.), były kontynuowane w 2017 r. (pięć wozów 31 sierpnia, cztery 22 września) i formalnie zakończyły się 29 listopada 2017 r., kiedy producent przekazał ostatnią partię siedmiu pojazdów. Zgodnie z etatem każda kompania pojazdów rodziny Rosomak powinna dysponować jednym takim pojazdem. Dziś Rosomaki-WRT są wykorzystywane przez pododdziały 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera ze Szczecina i 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego z Międzyrzecza, pozostałe są wykorzystywane w szkoleniu i doskonaleniu kwalifikacji żołnierzy Wojsk Lądowych.
Poza egzemplarzami partii próbnej, które przejęto wcześniej (2009 i 2014 r.), 31 kolejnych pojazdów bazowych przeznaczonych pod zabudowę wersji specjalnej wzięto z ośrodków składowania sprzętu w 2015 i 2016 r. Na etapie przygotowań do rozpoczęcia kompletacji wozów seryjnych podjęto decyzję, że w Rosomak S.A. powstaną pojazdy partii próbnej i trzy kolejne wozy seryjne, zaś pozostałe w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. we współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. z Gliwic, którego specjaliści, na bazie dokumentacji technicznej opracowanej w Rosomak S.A., przygotowali wykonawczą dokumentację technologiczną, niezbędną do uruchomienia produkcji seryjnej. Analiza obciążenia poszczególnych firm wówczas realizowanymi i spodziewanymi zamówieniami wykazała, że zdolności wytwórcze zakładów z Łabęd, do momentu rozpoczęcia procesu modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu PL, nie będą w pełni wykorzystane, stąd szczególnie w 2016 i 2017 r., za celowe uznano przeniesienie tam części prac związanych z zadaniami wykonywanymi przez dwie pozostałe firmy „śląskiej grupy pancernej”, a wynikających z samodzielnie podpisanych przez nie umów. Tak stało się m.in. w przypadku 26 seryjnych Rosomaków-WRT. Niemniej rola Rosomak S.A. w produkcji seryjnej pozostawała kluczowa, ponieważ firma z Siemianowic Śląskich spełniała rolę integratora technicznego, którego zadaniem było dostarczenie wyposażenia do zabudowy, wsparcie technicznie wykonawcy i bieżący nadzór nad wyposażaniem pojazdów. Później Rosomak S.A. przejmował pojazdy od ZM Bumar-Łabędy, dokonywał odbioru wewnętrznego zrealizowanych prac i przeprowadzał finalne dokompletowanie wozów. Rolą zakładów z Siemianowic Śląskich było także przeprowadzenie prób odbiorczych pojazdów w pełnym zakresie, nadzorowanych przez 33. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe i przekazanie pojazdów odbiorcy.
Funkcję kierownika projektu w Rosomak S.A. pełnił mgr inż. Dawid Piecuch.

Rosomak-WRT w detalach

Wóz Rozpoznania Technicznego na bazie KTO Rosomak jest przeznaczony do zabezpieczenia działań pododdziałów bojowych wyposażonych w pojazdy tej samej rodziny. Docelowo będzie współdziałał z Wozem Pomocy Technicznej (na bazie KTO Rosomak) oraz Ciężkim Kołowym Pojazdem Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego (na nośniku samochodowym Scania R730 8×8) w ramach systemu wsparcia technicznego dla pododdziałów kołowych bojowych wozów piechoty/transporterów opancerzonych i pochodnych na bazie Rosomaka.
Wyposażenie Rosomaka-WRT umożliwia załodze:

  • prowadzenie obserwacji i rozpoznania technicznego pojazdów działających w ugrupowaniu kompanii lub batalionu zmotoryzowanego;
  • wyciąganie ugrzęźniętych pojazdów;
  • udzielanie pierwszej pomocy technicznej;
  • ewakuację uszkodzonych pojazdów;
  • wykonywanie doraźnych napraw uszkodzonych pojazdów w celu przywrócenia im możliwości dalszego działania lub samodzielnego poruszania się;
  • przeprowadzanie diagnostyki i obsług zespołów oraz systemów pojazdów Rosomak w warunkach polowych;
  • udzielanie pierwszej pomocy medycznej załogom pojazdów uszkodzonych na polu walki;
  • przekazywanie danych z rozpoznania technicznego do stanowiska dowodzenia.

Załogę pojazdu stanowi drużyna remontowa, składająca się z: dowódcy, kierowcy-operatora, dwóch mechaników i – opcjonalnie – sanitariusza.
Pojazd ma opancerzony kadłub o konstrukcji skorupowej, wykonany ze stali pancernej, który wraz z płytami pancerza zasadniczego zapewnia ochronę balistyczną przed pociskami broni strzeleckiej, odłamkami pocisków artyleryjskich, granatów, min na takim samym poziomie, jak w transporterze bazowym. Poziom ochrony balistycznej można zwiększyć do odpowiadającego tzw. wersji afgańskiej (poziom 4 wg STANAG 4569), poprzez założenie zamiennego z zasadniczym systemu opancerzenia dodatkowego (z każdym pojazdem producent dostarcza zestaw opancerzenia dodatkowego w skrzyniach transportowych).
W ramach przebudowy pojazdu bazowego do wersji WRT usunięto część punktów montażowych dotychczasowego wyposażenia i zastąpiono je nowymi elementami do mocowania nowych zespołów (wysięgnik, zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia, pokładowy zespół prądotwórczy, podstawy pod wyrzutniki granatów dymnych, przyrządy obserwacyjne, elementy wyposażenia specjalistycznego). W celu zapewnienia ochrony balistycznej na dotychczasowym poziomie wykorzystano istniejące płytki przepustów kablowych do nowej instalacji elektrycznej. Modyfikacje wprowadzono w miejscach takich jak: płyta zaślepiająca otwór podwieżowy, właz dowódcy (właz przeniesiono w miejsce płyty podwieżowej, a w jego miejsce zamontowano stanowisko ZSMU 1276 A3) i lewy tylny właz dachowy. Nowe rozmieszczenie włazu dowódcy zapewnia dostęp do skrzyni amunicyjnej zdalnie sterowanego stanowiska uzbrojenia. Tylny właz przedziału załogi został dostosowany do podłączenia czerpni powietrza i wylotu spalin pokładowego zespołu prądotwórczego. Zmianie uległy również wsporniki do mocowania lamp obrysowych, ze względu na rozmieszczenie na zewnętrznych burtach pojazdu części dodatkowego wyposażenia.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc