Zaloguj

Pokładowy System Komunikacji Wewnętrznej BITcom

Przykład implementacji WSP-2.

Przykład implementacji WSP-2.

We współczesnych działaniach militarnych pojazdy są nie tylko środkiem walki i transportu żołnierzy na polu boju, ale stanowią także nieodzowny element zabezpieczenia logistycznego i podstawę systemu komunikacji. Dlatego ich załogi potrzebują jednolitego, elastycznego i otwartego rozwiązania telekomunikacyjnego, zapewniającego wszystkie konieczne usługi, dobrze integrującego się z rozwiązaniami już wdrożonymi, jak również podatnego na implementację nowych funkcji w przyszłości. Taka wizja systemu łączności stawia poważne wyzwanie w zakresie integracji, uniwersalizacji oraz – przede wszystkim – wszechstronności rozwiązania.

W aodpowiedzi na potrzeby Sił Zbrojnych RP w tym zakresie, firma KenBIT zaprojektowała i wdrożyła Pokładowy System Komunikacji Wewnętrznej BITcom, który współpracując z innymi środkami łączności, zapewnia realizację usług telekomunikacyjnych, zarówno fonicznych, jak i transmisji danych (w tym transmisji z wykorzystaniem protokołów IP). System BITcom umożliwia komunikację głosową i transmisję danych pomiędzy członkami załogi pojazdu oraz komunikację wybranych członków załogi z korespondentami zewnętrznymi – drogą radiową lub satelitarną.
Założenia postawione przy realizacji systemu
BITcom przewidywały integrację w ramach jednego systemu wszystkich usług telekomunikacyjnych – zarówno łączności dalekosiężnej, jak i wewnętrznej – w obrębie obiektu mobilnego. Przy użyciu minimalnej ilości sprzętu konieczne było zapewnienie wielu usług telekomunikacyjnych i ostrzegawczo-informacyjnych na potrzeby załogi wozu bojowego.
BITcom jest cyfrową, uniwersalną i skalowalną platformą telekomunikacyjną, przeznaczoną do pracy w pojazdach kołowych, gąsienicowych i obiektach pływających, działającą na bazie pokładowej sieci LAN. Realizuje funkcje interkomowe, jak również zapewnia integrację radiowo-satelitarnych środków łączności i łączności przewodowej. Za jego pośrednictwem możliwa jest komunikacja przez wszystkie dostępne media łączności: satelitarne, radiowe szerokopasmowe i wąskopasmowe KF/UKF (w tym radiodostęp), radiotelefoniczne, przewodowe (łącza abonenckie i centralowe) oraz szeroko pojęte sieci LAN i WAN. Pokładowy system komunikacji BITcom integruje lokalne usługi telekomunikacyjne dla załogi pojazdu (funkcja interkomu, obsługa ZMP, realizacja funkcji odbioru sygnałów alarmowych i o zagrożeniach, informacji diagnostycznych itp.). Zapewnia także łączność radiową desantu z macierzystym pojazdem. System integruje wszystkie urządzenia i sensory wozu w kompletny, spójny system teleinformatyczny. Jednocześnie umożliwia współpracę z systemami łączności, dowodzenia i kierowania, jakie funkcjonują w SZ RP, jak również z systemami cywilnymi. Możliwy jest w praktyce każdy rodzaj komunikacji z innymi systemami łączności i dowodzenia, jakie funkcjonują w SZ RP.
Integralną częścią systemu BITcom jest wynośne stanowisko pracy, zapewniające dowódcy dostęp do środków radiowych i satelitarnych pojazdu nawet w znacznej odległości od niego.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc