Zaloguj

Nowe zadania okrętów podwodnych

Współczesny konwencjonalny okręt podwodny nie jest już tylko „samotnym wilkiem” z dowódcą przyklejonym do peryskopu, wypatrującym dymów konwoju płynącego na horyzoncie. To dość wielozadaniowa jednostka, mogąca wykonywać niszowe zadania, często niedostępne innym okrętom. Fot. Marina Militare

Współczesny konwencjonalny okręt podwodny nie jest już tylko „samotnym wilkiem” z dowódcą przyklejonym do peryskopu, wypatrującym dymów konwoju płynącego na horyzoncie. To dość wielozadaniowa jednostka, mogąca wykonywać niszowe zadania, często niedostępne innym okrętom. Fot. Marina Militare

Okręt podwodny to jeden z najdroższych i najbardziej skomplikowanych systemów uzbrojenia morskiego. Ma to jednak bezpośrednie przełożenie na jego możliwości bojowe i taktyczne. Nawet w pojedynkę może zmienić układ sił na danym akwenie, wymuszając na przeciwniku modyfikację jego planów operacyjnych. Ponadto, wbrew mniemaniu jego krytyków, jest platformą wielozadaniową. W artykule przedstawimy kilka ważnych zastosowań nowoczesnych konwencjonalnych okrętów podwodnych oferowanych w programie Orka, wskazując że są czymś więcej, niż tylko „zanurzonymi wyrzutniami torped”.

Poza typowymi zadaniami, do wykonywania których okręty podwodne przystosowano już ponad 100 lat temu, najnowsze ich konstrukcje są w stanie realizować inne misje, niekoniecznie uderzeniowe. Wśród nich trzeba wspomnieć o: atakowaniu celów lądowych i morskich w dużych odległościach przy wykorzystaniu skrzydlatych pocisków manewrujących, transporcie pododdziałów wojsk specjalnych, prowadzeniu wywiadu elektronicznego i – w pewnym zakresie – zwalczaniu zagrożenia minowego. Realizacji wszystkich tych zadań sprzyja najważniejsza z cech okrętu podwodnego – skrytość działania.
Budowane w Europie jednostki konwencjonalne, dziś niemal standardowo wyposażone w napęd niezależny od powietrza AIP (Air Independent Propulsion), są niedużych rozmiarów, ciche i dobrze dostosowane do operowania
w skomplikowanym środowisku wód przybrzeżnych. Tam bowiem, wraz ze zmianą sytuacji geopolitycznej, przeniosła się główna działalność nawodnych i podwodnych sił okrętowych. Niezależnie od tego, wcale nie gorzej sprawdzają się na akwenach otwartych.

Wywiad elektroniczny

Okręty podwodne dzięki wspomnianej już „naturalnej” trudnowykrywalności, są idealnymi nosicielami systemów przeznaczonych do realizacji, w ograniczonym oczywiście zakresie, szeroko pojętego wywiadu elektronicznego (SIGINT). W jego skład wchodzi: rozpoznanie i przechwytywanie łączności radiowej (COMINT) oraz wykrywanie, rozpoznanie i namierzanie źródeł promieniowania elektromagnetycznego nie wykorzystywanego do łączności (ELINT), np.: sygnałów sondujących stacji radiolokacyjnych. Skrytość działania umożliwia także wykonywanie przez okręty podwodne innych form rozpoznania, w tym obrazowego (IMINT) i akustycznego (ACINT). Pozyskane w ten sposób informacje nie tylko umożliwiają zwiększenie samoświadomości sytuacyjnej dowódcy jednostki, pozwalają także na zebranie danych, które mogą okazać się bezcenne dla innych jednostek i pododdziałów lub nawet całych rodzajów sił zbrojnych. Po przekazaniu ich do analizy w specjalistycznych komórkach możliwe jest bowiem poznanie możliwości bojowych i technicznych przeciwnika.
W związku z rodzajem wykorzystywanych w zadaniach SIGINT fal elektromagnetycznych, konieczne jest wysunięcie ponad powierzchnię wody specjalnych anten. W przypadku Orki mogą być oferowane różne systemy wywiadu elektronicznego, np.: Harris AR-900 z jednostkami typu Scorpène produkowanymi przez Naval Group (dawniej DCNS), EADS FL-1800U z U-Bootami typów 212A i 214/218 oferowanymi przez thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) lub Saab UME-100/200 z okrętami typu A26 budowanymi przez Saab Kockums.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc