Zaloguj

Nowe przyrządy i systemy optoelektroniczne z Białorusi

Karabin wyborowy SWD z założonym dzienno-nocnym celownikiem DT3XS, który został zaprezentowany po raz pierwszy na wystawie MILEX-2017 w Mińsku.

Karabin wyborowy SWD z założonym dzienno-nocnym celownikiem DT3XS, który został zaprezentowany po raz pierwszy na wystawie MILEX-2017 w Mińsku.

W poprzednich numerach WiT, w artykułach omawiających nowości prezentowane na wystawach przemysłu obronnego, które odbyły się w tym roku w Abu Zabi i Mińsku, wspomniane zostały firmy Peleng i LEMT BelOMO, specjalizujące się w rozwoju i produkcji przyrządów optoelektronicznych. Obie są bardzo aktywne w tym segmencie rynku i odnoszą liczne sukcesy komercyjne, w tym dotyczące eksportu do państw w różnych częściach świata.

Firmy Peleng i LEMT BelOMO aktywnie uczestniczą w wystawach przemysłu obronnego niemal na całym świecie, niemniej w tym roku najwięcej nowości zaprezentowały podczas wystaw: IDEX-2017 w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także MILEX-2017 w Mińsku na Białorusi. Korzeni obecnej pozycji białoruskiego przemysłu optoelektronicznego należy szukać jeszcze w czasach Związku Sowieckiego, kiedy właśnie na terenie Białoruskiej SRS ulokowano liczne zakłady przemysłu elektronicznego i optycznego, w tym pracujące – całkowicie lub częściowo – jako kooperanci przemysłu obronnego czy kosmicznego. Po rozpadzie ZSRS wiele z tych możliwości udało się zachować, a nawet rozwinąć, czy też na ich bazie zbudować nowe. Dziś białoruskie placówki naukowo-badawcze i producenci sprzętu optoelektronicznego są aktywni w wielu rejonach świata. Chociaż nadal głównym odbiorcą pozostaje Federacja Rosyjska, wiele produktów udaje się sprzedać także do krajów Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Należy jednak podkreślić, że w przypadku najbardziej zaawansowanych wyrobów białoruscy producenci są nadal zależni od dostawców (głównie zachodnioeuropejskich) kluczowych komponentów – np. według dostępnych informacji przynajmniej matryce detektorów do kamer termowizyjnych i część towarzyszącej im elektroniki są cały czas importowane, głównie z Francji (do niedawna importowane były kompletne kamery). Jednak rozwiązania mechaniczne, optyczne i oprogramowanie są już własnymi opracowaniami. W tym artykule postaramy się zapoznać naszych czytelników z najciekawszymi nowymi wyrobami z aktualnych ofert OAO Peleng i NTC LEMT BelOMO.

Celownik do modernizowanych wozów bojowych

Panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy dowódcy PKP-MRO (Priceł Komandira Panoramnyj dlja Moduła Razwiedywatielno-Ogniewowo) powstał w firmie OAO Peleng z myślą o zastosowaniu w pakietach modernizacyjnych lekkich i średnich wozów bojowych, a także – jako spełniający potrzeby współczesnego pola walki – w nowych konstrukcjach. Na obecnym etapie rozwoju i przygotowywania do uruchomienia seryjnej produkcji przyrządu, głównym odbiorcą będzie przemysł obronny Federacji Rosyjskiej (np. do zastosowania przy modernizacji bojowych wozów piechoty BMP-3 i podobnych wozów bojowych), ale Peleng oferuje go także innym potencjalnym kontrahentom. Aktualnie potwierdzona jest sprzedaż jednego kompletu przyrządu PKP-MRO do rosyjskiej spółki WNII Signał z Kowrowa, w ramach przetargu z 13 lipca 2016 r. To właśnie WNII Signał jest liderem projektu opracowania nowego systemu kierowania ogniem w ramach programu modernizacji bojowych wozów piechoty BMP-3 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Według upublicznionych informacji, pojedynczy celownik PKP-MRO Peleng sprzedał partnerowi z Rosji za 13,6 mln RUB (ok. 192 000 EUR/231 000 USD). Zakup tego przyrządu wskazuje, że WNII Signał zamierza go wykorzystać właśnie w ramach testów rozwiązań nowego SKO do BMP-3. Konstrukcja PKP-MRO jest modułowa i otwarta, co umożliwia jego adaptację do różnorodnych platform. Przyrząd umożliwia obserwację okrężną (n×360°), zaś w elewacji zakres ruchu głowicy to od −30° do +85°. Głowica celownika jest niezależnie stabilizowana w obu płaszczyznach. Maksymalna prędkość kątowa płynnego naprowadzenia linii wizowania (w obu płaszczyznach) to co najmniej 50°/s. Prędkość przerzutowa w azymucie to minimum 80°/s. Obraz z przyrządów obserwacyjnych jest wyświetlany na monitorze. Przelicznik celownika mierzy odległość do celu za pomocą dalmierza laserowego i wylicza poprawkę (kąt azymutu) przy prowadzeniu ognia. Elektronika przyrządu wytwarza i przekazuje sygnały sterujące i informacje niezbędne do współpracy z innymi elementami wyposażenia pojazdu-nosiciela w trybach stabilizowanego naprowadzania i przekazywania informacji o celach. Linia wizowania celownika PKP-MRO może być w trybie pracy automatycznej skierowana w pożądanym kierunku i elewacji. Bazowy kanał telewizyjny ma dwa przełączalne pola obserwacji – przy powiększeniu 1× wynosi ono 9×6,75°, a przy 2× 3×2,25°. Konstruktorzy przyrządu deklarują, że cel typu „czołg” można za pomocą kamery tego kanału wykryć z odległości minimum 10 000 m, w warunkach widoczności ≥10 km i przy oświetleniu naturalnym 5000 lx. W analogicznych warunkach cel może zostać zidentyfikowany z odległości co najmniej 6000 m.

reklam Lockheed Martin

PrzemysŁ zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc