Zaloguj

Nowe centrum serwisowe PZL Świdnik

Pierwsze dwa wojskowe wielozadaniowe śmigłowce transportowe PZL W-3T Sokół należące do Lotnictwa Marynarki Wojennej zostały zmodernizowane do wariantu ratowniczego W-3WA SAR. Fot. Paweł Bondaryk

Pierwsze dwa wojskowe wielozadaniowe śmigłowce transportowe PZL W-3T Sokół należące do Lotnictwa Marynarki Wojennej zostały zmodernizowane do wariantu ratowniczego W-3WA SAR. Fot. Paweł Bondaryk

Uroczyste przekazanie Siłom Zbrojnym RP trzech zmodernizowanych śmigłowców rodziny PZL W-3 miało miejsce 27 czerwca w należących do Leonardo Helicopters zakładach PZL Świdnik. Odbywająca się w obecności m.in. ministra obrony narodowej, posłów, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i władz lokalnych impreza połączona była z uruchomieniem w PZL Świdnik nowego Centrum Serwisowania, Napraw i Remontów Śmigłowców, mającego znacząco poprawić współpracę zakładu z głównym użytkownikiem jego produktów finalnych.

Zdaniem wojska w ostatnich latach PZL Świdnik nie gwarantował zadowalającego poziomu i czasu obsługi posprzedażnej swoich produktów. Długie czasy obsług, remontów oraz dostaw części zamiennych powodowały znaczne obniżenie liczby sprawnych i dostępnych do wykonania zadań śmigłowców świdnickiej produkcji we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Również czas wykonania remontu morskich W-3 na podstawie zawartej w 2014 r. umowy pozostawia nieco do życzenia: przybyły one do zakładu wiosną 2014 r., i po ponad dwóch latach trzy z nich nadal nie są ukończone. Aby zmienić ten stan rzeczy, PZL Świdnik zdecydował o otwarciu Centrum Serwisowania, Napraw i Remontów Śmigłowców.
W ostatnich latach Ministerstwo Obrony Narodowej było głównym klientem PZL Świdnik; MON zakupiło w świdnickim zakładzie 31 nowych wiropłatów – 24 SW-4 Puszczyk oraz siedem W-3WA (w tym pięć w wersji pasażerskiej VIP). Ponadto w PZL Świdnik wykonano w ostatnich pięciu latach remonty główne 12 śmigłowców Mi-2. Z kolei 28 maszyn rodziny W-3 przeszło lub wciąż przechodzi modernizację – m.in. osiem płatowców do wersji W-3PL Głuszec, pięć w odmianie ratowniczej WA SAR/WARM, dwa zostały doposażone do wersji medycznej, a 12 śmigłowców przebudowano do standardu FADEC/SAR.
W zakładzie serwisowym zatrudnienie znajdzie ponad 100 osób; w jednym budynku skupione zostaną wszystkie działy odpowiedzialne za poszczególne etapy procesu obsług, remontów i modernizacji. Jednym z głównych celów PZL Świdnik ma być zwiększenie dostępności śmigłowców do co najmniej 70 procent floty, a tym samym zwiększenie zadowolenia użytkowników z usług producenta. Dzięki lepszej organizacji dostaw i remontów oraz zmianach logistyki skróceniu ma ulec czas niedostępności płatowca dla użytkownika w trakcie serwisowania. Zostanie to osiągnięte poprzez znaczne skrócenie czasu realizacji zleceń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zwiększenie dostępności części zamiennych. Proponowane rozwiązania to nowa dedykowana infrastruktura (pod nazwą Centrum Serwisowania, Napraw i Remontów Śmigłowców), nowa organizacja wewnętrzna, lepsza współpraca z klientem przez obecność przedstawicieli producenta w jednostkach oraz optymalizacja zarządzania stanami magazynowymi części zapasowych.
Według wiceprezesa Leonardo Helicopters Krzysztofa Krystowskiego, PZL Świdnik jest obecnie jedynym w Polsce i jednym z zaledwie kilku w Europie zakładem zdolnym samodzielnie projektować i produkować od podstaw gotowe śmigłowce. Podlubelska fabryka zatrudnia obecnie ponad 3100 pracowników, w ubiegłym roku osiągnęła zysk w wysokości 143 mln złotych, przy przychodzie ponad 952 mln zł. W trakcie 60 lat budowy wiropłatów zakład zbudował ponad 7400 śmigłowców kilku typów, sprzedanych do 40 krajów i jest obecnie trzecim filarem Leonardo Helicopters. Otwarcie Centrum Serwisowania, Napraw i Remontów Śmigłowców można potraktować jako jeden z elementów walki fabryki, będącej głównym dotychczasowym dostawcą śmigłowców dla polskiej armii, o poprawę własnego wizerunku.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc