Zaloguj

Noteć według PGZ i PIT-RADWAR S.A.

Demonstrator technologii ZSSP-35 Hydra podczas strzelań na poligonie w Ustce pod koniec 2011 roku.

Demonstrator technologii ZSSP-35 Hydra podczas strzelań na poligonie w Ustce pod koniec 2011 roku.

21 stycznia Inspektorat Uzbrojenia opublikował informację dotyczącą analizy rynku związanej z planami pozyskania przeciwlotniczego systemu artyleryjskiego. Koresponduje to z zapisami uchwały Rady Ministrów nr 123 z 23 czerwca 2014 r., zmieniającej uchwałę nr 164 z 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej SZ RP w ramach programów operacyjnych”, w której po raz pierwszy znalazło się zadanie pozyskania przeciwlotniczych artyleryjskich środków ogniowych Noteć.

Nieliczne informacje na temat Noteci, pochodzące od przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, mówiły że system ten miałby zastąpić 57 mm armaty przeciwlotnicze S-60MB, stanowiące obecnie uzbrojenie pododdziałów OPL Marynarki Wojennej. Na lata 2019–2022 planuje się zakup 24 „zestawów” (wydaje się, że określenie jest stosowane zamiennie ze „środkiem ogniowym”, a więc armatą), wykorzystujących armatę automatyczną kalibru 35 mm.
Wystosowanie przez Inspektorat Uzbrojenia zaproszenia do zainteresowanych podmiotów do udziału w analizie rynku inicjuje fazę analityczno-koncepcyjną programu pozyskania przeciwlotniczego artyleryjskiego środka ogniowego (w opublikowanej informacji nie wymieniono kryptonimu Noteć). Z lakonicznej informacji zawartej w dokumencie możemy się jednak dowiedzieć, że chodzi właśnie o następcę 57 mm armat przeciwlotniczych S-60, który: powinien charakteryzować się zdolnością do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń z powietrza oraz lekko opancerzonych obiektów naziemnych i nawodnych z możliwością wykorzystania amunicji programowalnej, a także powinien być przystosowany do prowadzenia działań przy wykorzystaniu wozu dowodzenia i kierowania uzbrojeniem zestawu Blenda oraz samodzielnie w różnych warunkach pogodowych, o każdej porze doby.
Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w badaniu rynku upłynął 26 lutego, a – po weryfikacji kompetencji potencjalnych uczestników do realizacji planowanego zamówienia – IU ma rozesłać do nich zapytanie o informację (RFI) w formie ankiety, dotyczącej wymagań funkcjonalno-technicznych i formularza dotyczącego preliminowanych kosztów eksploatacji w cyklu życiu. W oparciu o analizę rynku IU ma opracować studium wykonalności i wstępne założenia taktyczno-techniczne.
Prace nad takim „środkiem ogniowym” polski przemysł i placówki naukowo-badawcze prowadzą już niemal od dekady, a obecnie w finalną fazę wkracza projekt „Bateria przeciwlotnicza z armatami kal. 35 mm”, realizowany od 2011 r. przez PIT-RADWAR S.A. To właśnie on stanowi podstawę zgłoszenia Konsorcjum PGZ-Noteć, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., do udziału w analizie rynku.

reklam Lockheed Martin

PrzemysŁ zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc