Zaloguj

Mustang runda druga

Samochody terenowe z nadwoziem pick-up stają się coraz popularniejsze wśród użytkowników wojskowych, m.in. dzięki ich sporej ładowności, podatności na modyfikacje, czy łatwość montażu różnego typu zabudów.  W takim układzie był Ford Ranger, oferowany w poprzednim postępowaniu przez PGZ i WZM.

Samochody terenowe z nadwoziem pick-up stają się coraz popularniejsze wśród użytkowników wojskowych, m.in. dzięki ich sporej ładowności, podatności na modyfikacje, czy łatwość montażu różnego typu zabudów. W takim układzie był Ford Ranger, oferowany w poprzednim postępowaniu przez PGZ i WZM.

18 lipca na stronie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności (kryptonim Mustang). To już drugie podejście do programu zakupu następcy obecnie eksploatowanych w wojsku Honkerów i wersji specjalistycznych UAZ-ów-469B. Jeżeli tym razem wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to nowe pojazdy powinny zacząć trafiać do użytkowników w 2019 r.

Przypomnijmy, że 23 lipca 2015 r. Inspektorat Uzbrojenia ogłosił postępowanie IU/84/X-96/ZO/NZO/DOS/Z/2015 na dostawę 882 (841 nieopancerzonych i 41 opancerzonych) fabrycznie nowych samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności, a w czerwcu 2016 r. przesłał do siedmiu potencjalnych wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, zaproszenia do złożenia ofert wraz z załączonymi Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (WiT 9/2016). Ostatecznie w (zmienianym kilkukrotnie) wymaganym terminie, tj. do 24 maja br. wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. z Poznania, dotycząca samochodów Ford Ranger. Ze względu na zaoferowaną cenę – 2,058 mld PLN, która znacząco przewyższała kwotę 232 mln PLN, jaką „zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, zgodnie z przepisami Prawa o zamówieniach publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione już 19 czerwca.
Na pytanie, dlaczego złożona została tylko jedna oferta, można udzielić szeregu odpowiedzi, jednak wymagałoby to m.in. szczegółowej analizy wysłanych do wykonawców SIWZ. W tych zapisach właśnie należy poszukiwać zasadniczych przyczyn braku odzewu ze strony tak wielu oferentów, którzy wcześniej zgłosili akces do programu Mustang. Pewną podpowiedzią mogą być pytania zadawane potencjalnym wykonawcom przez IU do treści ogłoszenia o zamówieniu Mustangów. Dotyczyły one zarówno charakterystyki samych pojazdów, zawartej w opisie zamówienia, jak i wymogów formalnoprawnych, które musiał spełniać wykonawca.
Czy na obecne ogłoszenie odpowie większa liczba podmiotów, tego teoretycznie (o ile termin nie ulegnie zmianie) dowiemy się po 4 września br., kiedy to upływa termin składania wstępnych ofert lub wniosków o udział w postępowaniu.

Mustang od nowa

W nowym ogłoszeniu wprowadzono kilka zmian, choć pozostawiono też niektóre kontrowersyjne zapisy. Co oczywiste, pojawiły się nowe terminy dostaw – w latach 2019–2022. Zmieniła się również, choć nieznacznie, liczba pojazdów na 913, w tym w wersji nieopancerzonej 872 i 41 w opancerzonej. Co jednak warto odnotować, i może to stanowić dodatkową zachętę dla wykonawców, w ogłoszeniu znalazł się zapis o opcji na dostawę maksymalnie 2787 pojazdów w wersji nieopancerzonej w latach 2019–2026. Przypuszczalnie jest to związane z planami wyposażenia w tę kategorię samochodów również aktualnie formowanych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
Jeśli chodzi o wymagania dotyczące konstrukcji następców Honkerów, zawarte w krótkim opisie zamówienia, to pozostają one takie same, czyli przedmiotem dostaw są samochody nowe (rok dostawy musi być tożsamy z rokiem produkcji), charakteryzujące się:
❚ układem napędowym 4×4 (dopuszczalny jest stały napęd na oś tylną z dołączanym napędem osi przedniej),
❚ nadwoziem w wersji nieopancerzonej przystosowanym do przewozu ośmiu osób i kierowcy, a w wersji opancerzonej – czterech osób i kierowcy,
❚ dopuszczalną masą całkowitą (DMC) samochodu nieopancerzonego wynoszącą maksymalnie 3500 kg,
❚ ładownością w wersji nieopancerzonej minimum 1000 kg, a w opancerzonej co najmniej 600 kg,
❚ silnikiem o zapłonie samoczynnym o masowym wskaźniku mocy nie mniejszym niż 35 kW/t (co dla pojazdu o DMC 3500 kg oznacza jednostkę napędową o mocy co najmniej 123 kW/167 KM, a dla opancerzonej stosownie więcej, ze względu na wyższe DMC),
❚ 200 mm (poprzednio wymagano min. 220 mm prześwitu);
❚ przystosowaniem do pokonywania brodów o głębokości przynajmniej 500 mm (bez przygotowania) i nie mniej niż 650 mm (po przygotowaniu).
Ponadto samochody powinny być wyposażone w wyciągarkę o sile uciągu nie mniejszej niż 100% DMC z liną o długości co najmniej 25 m.
Pojazdy w wersji opancerzonej powinny być opancerzone (wraz z szybami kuloodpornymi) na poziomie nie mniejszym niż 1 wg STANAG 4569, Aneks A (kuloodporność) i Aneks B (odporność na detonację). W tej wersji koła muszą być wyposażone we wkładki typu run flat, umożliwiające kontynuację jazdy po utracie ciśnienia w oponie/oponach.
Wszystkie samochody powinny być zunifikowane pod względem: układów przeniesienia mocy, osprzętu, wyposażenia, rozmieszczenia elementów sterowania, tablic przyrządów itp.
Zamówienie obejmować ma również świadczenie usług napraw, obsługi i konserwacji w okresie gwarancji, przeprowadzanych w autoryzowanych warsztatach na terytorium Polski.
Podobnie jak poprzednio zmawiający ograniczył liczbę wykonawców do pięciu i w przypadku większej ich liczby ma dokonać selekcji w oparciu o zamieszczone w ogłoszeniu kryteria (punkty będą przyznawane za dodatkowe dostawy pojazdów terenowych z napędem 4×4 o DMC do 3500 kg, także w wersji opancerzonej).
Zmianie, w porównaniu do poprzedniego ogłoszenia, uległy za to kryteria oceny najkorzystniejszej ekonomicznie oferty. Tym razem cena stanowi 60% wagi (poprzednio 80%), okres gwarancji 5% (poprzednio 10%), prześwit pojazdu 10% (poprzednio 5%), masowy wskaźnik mocy 10% (poprzednio 5%). Doszło nowe kryterium – dotyczące jednobryłowego nadwozia, które musi być rozwiązaniem fabrycznym producenta pojazdu bazowego – stanowiące 15% wagi i jednocześnie prawdopodobnie wykluczające z udziału w postępowaniu wykonawców oferujących samochody z nadwoziem typu pick-up.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc