Zaloguj

Mario International Technology & Service – małe jest piękne

Stend do testowania amunicji czołgowej kalibru 120 mm.

Stend do testowania amunicji czołgowej kalibru 120 mm.

Przemysł obronny to nie tylko olbrzymie koncerny z wielomiliardowymi w skali roku obrotami, ale także niewielkie, zatrudniające kilka, kilkanaście osób firmy, specjalizujące się w dostawach nietypowego, często wytwarzanego w jednostkowych egzemplarzach wyposażenia, czy w usługach. Za doskonały przykład może posłużyć śląska firma Mario International Technology & Service Sp. z o.o.

Chociaż na rynku działa od niedawna, bo od 2012 r., zdobyła już wielu krajowych i zagranicznych klientów, wśród których są także zbrojeniowi potentaci. Złożyły się na to nie tylko wysokie kwalifikacje zespołu, który choć składa się z ludzi młodych, to niejednokrotnie mających duże doświadczenie wyniesione z pracy w przemyśle obronnym, w tym w kierowaniu skomplikowanymi projektami, ale także kompleksowość usług – od pomysłu, poprzez projekt, do wykonania i uruchomienia (wdrożenia), elastyczność i dalekie od rutyny podejście do zleconych zadań, a także zrozumienie dla najbardziej nawet nietypowych potrzeb klienta. Choć w swej historii firma realizowała projekty dla przemysłu wydobywczego, to jednak zasadniczą sferą działań Mario International Technology & Service jest szeroko pojęty sektor obronności i bezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o sferę produkcji, firma projektuje i dostarcza na indywidualne zamówienia klientów specjalistyczne narzędzia, sprzęt mechaniczny, elektryczny i elektroniczny.
Firma może poszczycić się NATO-wskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) 2449H, a jej działalność opiera się na przestrzeganiu uzyskanych standardów i norm potwierdzonych certyfikatami: ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, certyfikatem Wewnętrznego Systemu Kontroli, a tak-
że Koncesją Ministra Spraw Wewnętrznych nr B-060/2012 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Od stendów do testowania amunicji do wsparcia eksploatacji Leopardów 2

Pierwszą, a zarazem jedną z najbardziej prestiżowych, sfer działalności firmy są stendy do testowania amunicji dużego kalibru – od 120 mm wzwyż. Pod tym określeniem kryją się stacjonarne instalacje, budowane zazwyczaj w oparciu o oryginalne armaty lub działa artyleryjskie, zlokalizowane na poligonach placówek naukowo-badawczych lub producentów, a wykorzystywane w procesie rozwoju i prób odbiorczych amunicji. Wśród dotąd zrealizowanych projektów w tej sferze są m.in.: stend do badań 120 mm amunicji do gładkolufowych armat czołgowych dla Ośrodka Badań
Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli (wspólnie z firmą Works 11), a także analogiczne stanowisko dla Bofors Test Center w szwedzkiej Karlskodze, należącym do firmy BAE Systems Bofors.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc