Zaloguj

Lotnictwo Wojsk Lądowych Niemiec

Głównym uzbrojeniem śmigłowców bojowych Tiger są przeciwpancerne pociski kierowane znane pod niemiecką wojskową nazwą PARS 3 LR i pod firmową MBDA TRIGAT-LR (zasięg maksymalny 7 km).

Głównym uzbrojeniem śmigłowców bojowych Tiger są przeciwpancerne pociski kierowane znane pod niemiecką wojskową nazwą PARS 3 LR i pod firmową MBDA TRIGAT-LR (zasięg maksymalny 7 km).

Doktryna działania Bundeswehry ulega na przestrzeni ostatnich lat głębokim zmianom, a jest to związane ze zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa. Pojawiają się nie tylko nowe zagrożenia w postaci rosnącej w siłę i coraz bardziej agresywnej Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, ale także testowane są nowe sposoby i techniki prowadzenia wojny i walki zbrojnej. Bundeswehra ma być gotowa na wszystkie te wyzwania, w tym jej Lotnictwo Wojsk Lądowych.

Niemcy w swojej strategii bezpieczeństwa stawiają na użycie dyplomacji, środków zapobiegania konfliktom zbrojnym, zarządzanie kryzysowe (opanowywanie kryzysów), wywieranie nacisków ekonomicznych oraz prowadzenie działań informacyjnych. Ponadto uważają, że należy nastawić się na przeciwdziałanie agresywnemu użyciu przez przeciwnika środków miękkiej siły, czy też jak kto woli przemocy niekinetycznej, poniżej progu wojny, na przykład wykorzystanie cyberataków do paraliżowania sieci komputerowych oraz prowadzeniu wrogiej propagandy nie tylko w środkach masowego przekazu, ale także w sieci internetowej za pomocą tzw. trolli, czyli uczestników forów, mediów społecznościowych występujących pod fałszywymi tożsamościami. W istocie są to często opłacani funkcjonariusze służb specjalnych, czy jak to jest robione w Chińskiej Republice Ludowej – takie zadanie mają jednostki wojskowe wchodzące w skład Departamentu Sieciowego Sił Wsparcia Strategicznego.

Największym zakupem w pierwszym okresie istnienia niemieckiego LWL było 130 śmigłowców Sud-Aviation Alouette II. Wyposażono w nie 12 eskadr dywizji wojsk lądowych.

Największym zakupem w pierwszym okresie istnienia niemieckiego LWL było 130 śmigłowców Sud-Aviation Alouette II. Wyposażono w nie 12 eskadr dywizji wojsk lądowych.

Współczesna wojna – wojna hybrydowa, wymaga szybkiej, zdecydowanej reakcji siłowej na agresję w jej części militarnej oraz przeciwdziałania zagrożeniom niekinetycznym z wykorzystaniem wszelkich instrumentów siły państwowej. Dlatego wzrasta rola różnych wyspecjalizowanych dowództw, tak by prowadzić działania nowego typu, synchronizowane z działaniami kinetycznymi, lub jako niekinetyczne działania samodzielne.

W kwietniu 2017 r. zaczęła funkcjonować Służba Cybernetyczna i Działań Informacyjnych – Cyber- und Informationsraum. Jej dowództwo mieści się w Bonn, a służba liczy około 14,5 tys. osób personelu. W skład jej sił wchodzi dowództwo rozpoznania strategicznego (Kommando Strategische Aufklärung, KSA) zajmujące się nasłuchem radiowym i przechwytywaniem innej łączności potencjalnego przeciwnika oraz namierzaniem jego środków radioelektronicznych (cztery bataliony, w tym jeden wystawiający personel na okręty rozpoznania radioelektronicznego) oraz Dowództwo Działań Informacyjnych – Kommando Informationstechnik der Bundeswehr, mające sześć batalionów działań informacyjnych (Informationstechnikbataillon). Całość działań w sieci koordynuje Centrum Operacji Cybernetycznych – Zentrum Cyber-Operationen (ZCO) w Rheinbach. Od lipca bieżącego roku istnieją też Siły Kosmiczne Bundeswehry (więcej na ten temat można przeczytać w „Lotnictwo Aviation International” 9/2021). Jak zatem widać Bundeswehra w pierwszej kolejności została rozbudowana w kierunku przeciwdziałania nowym zagrożeniom, a obecnie koncentruje się na modernizacji sił tradycyjnych.

Wojska Lądowe RFN

Wojska Lądowe (Heer, Bundeswehr) Republiki Federalnej Niemiec liczą obecnie około 63 tys. osób personelu wojskowego, ale noszący mundur wojsk lądowych służą też w innych samodzielnych rodzajach wojsk (wyłączonych spod jurysdykcji trzech głównych rodzajów sił zbrojnych, takich jak Wojska Wsparcia (Streitkräftebasis) czy Połączona Służba Medyczna Bundeswehry (Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr), a także wymienione już wojska cybernetyczne oraz kilka dowództw wielonarodowych. Dlatego w Bundeswehrze mundur Wojsk Lądowych nosi ok. 115 tys. osób personelu wojskowego, niemal dwa razy tyle, ile stanowi sam personel Wojsk Lądowych oraz wyraźnie ponad połowę całości stanów osobowych Bundeswehry – 184  507 osób personelu wojskowego w lipcu 2021 r.

Wojska Wsparcia odpowiadają za logistykę i administrację całej Bundeswehry, wszystkich jej rodzajów sił zbrojnych oraz samodzielnych rodzajów wojsk. Dowództwo tych sił mieści się w Hardthöhe na przedmieściach Bonn. Składa się ono z Dowództwa Logistyki (Logistikkommando der Bundeswehr) z Erfurtu, które ma siedem batalionów logistycznych, w tym cztery tworzące 1. Pułk Logistyczny i trzy samodzielne, oraz specjalny pułk saperów (Spezialpionierregiment 164 z Husum), z administracji w postaci czterech okręgów wojskowych (Wehrbereichskommando) oraz Dowództwa Obrony Terytorialnej (Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr) w Belinie, Dowództwa Żandarmerii (Kommando Feldjäger der Bundeswehr) w Hanowerze i Dowództwa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia (ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr) w Bruchsal. Całość tych sił liczy ponad 27  700 osób personelu wojskowego, w znacznej większości noszących mundur Wojsk Lądowych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc