Zaloguj

Leopard 2A7V – wariant na 100-lecie niemieckiej broni pancernej

Leopard 2A7 na stoisku KMW na salonie Eurosatory 2016. Model ten jest obecnie najbliższy przyszłej wersji A7V.

Leopard 2A7 na stoisku KMW na salonie Eurosatory 2016. Model ten jest obecnie najbliższy przyszłej wersji A7V.

Czołgi Leopard 2A7 Bundeswehry przechodzą modernizację do standardu oznaczonego A7V. Jej zakres jest raczej skromny – technicznie i finansowo. Poprawione charakterystyki czołgu ułatwią przede wszystkim eksploatację w ten sposób ulepszonych Leopardów 2. Zarazem pojawienie się najnowszego niemieckiego wariantu tego czołgu jest okazją do pewnych porównań z polską modernizacją Leopard 2PL, jak i innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku dla użytkowników Leoparda 2.

O stosunkowo niewielkim zakresie wprowadzonych modyfikacji świadczy już oznaczenie czołgu. Zamiast kolejnej cyfry w sufiksie, wydłużył się on o dodatkową literę. Oznaczenie najnowszego modelu, czyli A7V to oczywiście gra słów, litera V pochodzi od niemieckiego imiesłowu Verbessert, oznaczającego po polsku udoskonalony. Zarazem jest to symboliczne nawiązanie do pierwszego niemieckiego czołgu, czyli Sturmpanzerwagen A7V (także A.7V. od Allgemaine Kriegsdepartement 7. Abteilung – Verkehrswesen, 7. Oddział Departament Wojny – Komunikacji) z 1917 r.

Panzerwaffe dzisiaj

Choć zakrawa to już na truizm, to przypomnijmy, że pod koniec lat 80., XX wieku zachodnioniemiecka wówczas Bundeswehra miała 3500 czołgów, z czego ok. 2200 Leopardów 2 i resztę Leopardów 1. Dawało to 86 batalionów pancernych. Obecnie Wojska Lądowe (Heer) Bundeswehry mają jedynie 225 czołgów rozdysponowanych między pięcioma batalionami pancernymi (czyli czołgów, niem. Panzerbataillon). Według obowiązującej struktury (tzw. Heer 2011) są to: Panzerlehrbataillon 93 w Munster (Panzerlehrbrigade 9 ze składu 1. Panzerdivision), Panzerbataillon 104 w Pfreimd (Panzerbrigade 12, 10. Panzerdivision), Panzerbataillon 203 w Augustdorf (Panzerbrigade 21,
1. Panzerdivision), Panzerbataillon 393 w Bad Frankenhausen (Panzergrenadierbrigade 37, 10. Panzerdivision) i Gebirgspanzerbataillon 8 w Pfreimd („górski”, Panzerbrigade 12, 10. Panzerdivision). Uzupełnia je Panzerbataillon 414, wchodzący w skład holenderskiej 43 Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig), podporządkowanej niemieckiej 1. Panzerdivision (formalnie uzbrojony w czołgi Leopard 2A6), ale obecnie jest to pododdział skadrowany, który wg planów ma być obsadzony w 2017 r. Co więcej, obecnie żołnierze Panzerbataillon 414 pochodzą z Panzerlehrbataillon 93 i Panzerbataillon 203, więc jego czołgi zapewne też. Zatem Panzerbataillon 414 nie ma swoich etatowych czołgów, co podpowiada też arytmetyka, gdyż pięć batalionów po 44 Leopardy 2A6 każdy daje deklarowane 225 czołgi w liniowej służbie Bundeswehry.
Jednak wkrótce ma być lepiej, czyli więcej. Pierwsze plany rozbudowy sił pancernych kierownictwo federalnego resortu obrony ogłosiło jeszcze w kwietniu 2015 r. Za pretekst podano sytuację na Ukrainie i zagrożenie ze strony Rosji, czemu zaradzić miało zwiększenie liczby Leopardów 2 do 328, poprzez odkupienie 103 sztuk od przemysłu i ich przywrócenie do służby, co miało kosztować 22 mln EUR. Obecna koncepcja zakłada, że w 2020 r. Bundeswehra ma mieć 320 czołgów.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc