Zaloguj

Jubileusz WCBKT S.A.

Jubileusz WCBKT S.A., czyli pol wieku innowacyjnej produkcji przy Radiowej

Jubileusz WCBKT S.A., czyli pol wieku innowacyjnej produkcji przy Radiowej

Pięćdziesiąt lat mija od powstania Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej, którego prawnym następcą jest Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Od początku swego istnienia podmiot ten był nastawiony na tworzenie innowacyjnych i wyspecjalizowanych rozwiązań technicznych, co dzisiaj owocuje produkcją unikatowego wyposażenia dla lotnictwa i nie tylko. To cenny potencjał w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Historia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. sięga marca 1968 r., kiedy na mocy rozkazu komendanta Wojskowej Akademii Technicznej powstał Zakład Produkcji Doświadczalnej przy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Wyodrębniono wówczas jego działalność jako tzw. gospodarstwa pomocniczego. Trzy lata później, 14 grudnia 1971 r., nadano mu status jednostki budżetowej.
Dla ZPD wyznaczono w tym czasie szereg zadań konstrukcyjnych i produkcyjnych. Było to m.in.:

 • wykonywanie modeli, prototypów i wzorców wyrobów,
 • prowadzenie jednostkowej lub małoseryjnej produkcji unikatowych urządzeń i aparatury naukowo-badawczej oraz pomiarowej,
 • prowadzenie badań i prób tych wyrobów,
 • opracowywanie i opanowywanie technologii produkcji wykonywanych wyrobów oraz dostosowanie jej do produkcji seryjnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • wykonywanie nowej lub dostosowywanie do warunków produkcyjnych zakładu, otrzymanej z zewnątrz dokumentacji konstrukcyjnej i wykonawczej.

Poza macierzystą uczelnią – jeżeli pozwalały na to rezerwy mocy produkcyjnych – ZPD miał działać na korzyść także innych podmiotów podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej.
Do 1980 r. w ZPD udało się stworzyć wiele interesujących, niemających swych odpowiedników rozwiązań. Znalazły się wśród nich m.in. kamery do obserwacji kryształów i położenia atomów w kryształach metodą rentgenowską (kamera Weisenberga, 1969 r.) oraz do wykonywania zdjęć kryształów w promieniach Roentgena (1971 r.), obie dla Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT. W latach 1968–1969 zostało zbudowane urządzenie do badania nośności gruntu dla Katedry Budownictwa Wojskowego Wydziału Inżynierii Wojskowej i Geodezji WAT. W 1972 r. – wspólnie z Zakładem Doświadczalnym Przemysłowego Instytutu Elektroniki – skonstruowano Zwierciadlany Mikroskop Elektronowy ZME-2 do obserwacji złącz półprzewodnikowych. Jeżeli chodzi o zlecenia realizowane dla podmiotów innych niż WAT, to w ciągu pierwszych kilkunastu lat istnienia zakładu wykonano m.in.: urządzenie przeznaczone do szkolenia strzelca wielkokalibrowego karabinu maszynowego zamontowanego na wieży czołgu, elektroniczny system dozoru obiektów (1975 r.) i aparaturę do rejestracji oraz zobrazowania informacji telegraficznej (1977 r.).
21 września 1979 r. MON zadecydowało o przekształceniu Zakładu Produkcji Doświadczalnej WAT w przedsiębiorstwo państwowe o nazwie: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne. 1 grudnia 1979 r. ustalono strukturę organizacyjną WCBKT, a rozpoczęło ono działalność 1 stycznia kolejnego roku. W efekcie powstało przedsiębiorstwo wielozakładowe, złożone z trzech jednostek produkcyjnych:

 • Zakładu Produkcji Doświadczalnej przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (ZPD),
 • Działu Konstrukcyjnego Urządzeń Szkoleniowo-Treningowych Lotniczych Zakładów Remontowych nr 4 w Warszawie,
 • Branżowego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni (przez dwa lata działało ono jako filia WCBKT, ale potem zostało wydzielone z przedsiębiorstwa i przyłączone do Stoczni Marynarki Wojennej).

Cele statutowe WCBKT pozostawały podobne, jak w czasach istnienia ZDP z tym, że zakres działalności rozszerzono. Zaliczono do niej:

 • prowadzenie prac w zakresie jakości remontów i produkcji oraz normowania materiałów i pracochłonności,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej sprzętu szkoleniowo-treningowego,
 • opracowywanie dokumentacji remontowej do uzbrojenia i sprzętu technicznego remontowanych w wojskowych przedsiębiorstwach remontowo-produkcyjnych,
 • wykonywanie modeli, prototypów i serii prototypowych na podstawie własnej oraz dostarczonej przez zamawiających dokumentacji technicznej.

Siedzibą Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego stały się budynki wcześniej zajmowane przez ZPD przy ulicy Radiowej (na terenie Wojskowej Akademii Technicznej). W skład majątku nowego podmiotu weszły wykorzystywane tam wcześniej maszyny i oprzyrządowanie, załoga i dorobek techniczno-naukowy. Status przedsiębiorstwa przemysłu obronnego WCBKT uzyskało 2 października 1982 r. Od tego czasu podlegało kolejno: Głównemu Inspektorowi Techniki MON (do 1993 r.), Departamentowi Dostaw Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego MON (do 2004 r.), a potem Departamentowi Polityki Zbrojeniowej MON. Od 2014 r. większościowym akcjonariuszem (85% udziałów) WCBKT S.A. jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Pozostałe 15% akcji przeznaczono do nieodpłatnego nabycia przez pracowników Spółki w trybie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc