Zaloguj

Jesteśmy gotowi do budowy okrętów nawodnych

W tym roku PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. uzyskała kolejne kontrakty na remonty jednostek Marynarki Wojennej RP – fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko (na zdjęciu) i okrętu hydrograficznego ORP Arctowski.

W tym roku PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. uzyskała kolejne kontrakty na remonty jednostek Marynarki Wojennej RP – fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko (na zdjęciu) i okrętu hydrograficznego ORP Arctowski.

Jesteśmy gotowi do realizacji programu budowy wielozadaniowych okrętów nawodnych – deklaruje PGZ Stocznia Wojenna w półtora roku po rozpoczęciu działalności.

PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. powstała w 2017 r. i jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., jednego z największych koncernów zbrojeniowych w Europie. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła 3 stycznia 2018 r., po przejęciu majątku Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej (SMW), która począwszy od 1922 r. związana była w swojej działalności z Marynarką Wojenną RP. Oznacza to, że już niebawem zakład będzie świętował 100-lecie swojej działalności. Zakup przedsiębiorstwa z ponad 97-letnią tradycją umożliwia PGZ Stoczni Wojennej wykorzystanie wysoko rozwiniętej efektywności operacyjnej i rozwojowej oraz wieloletniego doświadczenia w zakresie współpracy z wojskiem, co pozwala wspierać przedsiębiorstwu ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Stocznia dzisiaj, wypełniając powierzoną sobie misję, w istotny sposób przyczynia się do zwiększania potencjału polskiego przemysłu obronnego, uczestnicząc aktywnie w zabezpieczaniu potrzeb morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP.

Solidne kompetencje

PGZ Stocznia Wojenna oferuje usługi w zakresie: projektowania, remontów, przebudowy, modernizacji, konserwacji jednostek dla marynarek wojennych, statków cywilnych i konstrukcji pływających, a także w zakresie nowych budów. Silne zaplecze techniczne, potencjał zarówno konstrukcyjny, jak i technologiczny pozwala nie tylko utrzymać w sprawności technicznej okręty, lecz także wzmacniać i rozbudowywać siły Marynarki Wojennej RP. Zakład dysponuje wieloletnim doświadczeniem konstrukcyjnym i technologicznym w produkcji okrętowej, a także wyposażeniem, które umożliwia przeprowadzanie remontów oraz budowę jednostek pływających. Stocznia prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w zakresie elektroniki okrętowej poprzez Ośrodek Uzbrojenia i Elektroniki, który specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz serwisie systemów łączności, nawigacji, zabezpieczeń technicznych, sieci teleinformatycznych, uzbrojenia i broni podwodnej. Ponadto na terenie PGZ Stoczni Wojennej znajdują się: specjalistyczne warsztaty produkcyjno-remontowe; hamownia silników; warsztat obróbki mechanicznej; remontu systemów wysokiego ciśnienia; maszyn elektrycznych; a także ciąg sekcji płaskich, służący do spawania blach cienkich, pozwalający na wykonywanie kadłubów, pokładów, grodzi i nadbudówek z jakością odpowiednią do realizacji wymagających projektów wojennych.
Jesteśmy w stanie podjąć się realizacji każdego zamówienia w zakresie remontów, modernizacji, przebudowy i budowy jednostek pływających zarówno w sektorze militarnym, jak również na rynku cywilnym – mówi Konrad Konefał, prezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej.

Stocznia rekrutuje i inwestuje

Stocznia przeszła procesy restrukturyzacyjne, do których można zaliczyć: zmianę struktury zatrudnienia (wzrost udziału pracowników produkcyjnych i pracowników biura projektowo-technologicznego w stosunku do ogółu zatrudnionych w zakładzie, odmłodzenie kadry oraz zwiększenie ogólnej liczby pracowników), wzrost wynagrodzeń, a także kompleksowy plan inwestycyjny. Od kilku miesięcy Stocznia prowadzi intensywną akcję rekrutacyjną.
Stocznia otwiera drzwi również przed młodymi ludźmi i chce ich włączyć w pracę na rzecz bezpieczeństwa Polski – podkreśla Konrad Konefał.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc