Zaloguj

Jelcze w programie Wisła

Ciągnik siodłowy Jelcz C882.57 specjalny CSS, przeznaczony do integracji z komponentami systemu IBCS/Patriot, podczas badań zakładowych.

Ciągnik siodłowy Jelcz C882.57 specjalny CSS, przeznaczony do integracji z komponentami systemu IBCS/Patriot, podczas badań zakładowych.

Program Wisła, którego celem jest wyposażenie jednostek obrony przeciwlotniczej Sił Powietrznych w nowoczesny przeciwlotniczy i przeciwrakietowy system rakietowy średniego zasięgu, jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniej-szym, przedsięwzięciem modernizacyjnym Sił Zbrojnych RP w najbliższych latach. Ma zapewnić obronę obiektów infrastruktury krytycznej i zgrupowań wojsk przed atakami różnego rodzaju środków napadu powietrznego przeciw-nika, w tym z użyciem taktycznych i operacyjno-taktycznych pocisków balistycznych. Realizacja pierwszej fazy programu Wisła rozpoczęła się 28 marca 2018 r. wraz z podpisaniem międzyrządowej umowy LOA na zakup dwóch baterii systemu IBCS/Patriot. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej większość komponentów systemu Wisła będzie zintegrowana z pojazdami specjalnymi Jelcz.

7 maja 2019 r. Inspektorat Uzbrojenia – Zespół Programu Wisła (IU – ZPW) podpisał z firmą Jelcz Sp. z o.o. umowę na dostawę do 2022 r. 73 pojazdów samochodowych specjalnych marki Jelcz w ramach pierwszej fazy programu Wisła. Dostawy dotyczyć będą zunifikowanych pojazdów specjalnych Jelcz o podwyższonej mobilności, przeznaczonych do integracji z komponentami systemu IBCS/Patriot.

Ciągnik siodłowy Jelcz C882.57 specjalny CSS podczas badań zakładowych w warunkach terenowych bez obciążenia.

Ciągnik siodłowy Jelcz C882.57 specjalny CSS podczas badań zakładowych w warunkach terenowych bez obciążenia.

Dodatkowo, w ramach innych umów zawartych przez IU – ZPW, Jelcz Sp. z o.o. dostarczy co najmniej 12 podwozi Jelcz P882.57 TS innym spółkom polskiego przemysłu obronnego, które skompletują na ich bazie samochody transportowo-załadowcze (STZ) i mobilne węzły łączności (MCC1).

W ramach realizacji umowy z 17 maja 2019 r. Jelcz Sp. z o.o. dostarczy Siłom Zbrojnym RP:

 •  33 ciągniki siodłowe specjalne Jelcz C882.57 CSS w układzie napędowym 8×8. Będą one przeznaczone do współpracy z naczepami specjalnymi M860A1 na potrzeby transportu stacji radiolokacyjnych AN/MPQ-65, wyrzutni rakiet M903, kabin ECS/RIU (Engagement Control Station/Radar Interface Unit) i transportu kabin technicznego wsparcia eksploatacji systemu IBCS/Patriot (BMC – Battery Maintenance Center oraz ISE – Intermadiate Support Element) wraz z niezbędnymi przyrządami i zestawem części zamiennych.
 • 28 bazowych podwozi specjalnych Jelcz P882.57 TS w układzie napędowym 8×8 w konfiguracji uniwersalnej, z których po dostosowaniu i zabudowie powstaną następujące transportery specjalne (TS):
  ❙ TS EPP (Electrical Power Plant) – do transportu zespołu zasilającego w energię elektryczną;
  ❙ TS LRPT (Large Repair Parts Transporter) – do załadunku, rozładunku i transportu zestawów naprawczych. Z podwoziem będzie zintegrowany żuraw samochodowy, umożliwiający przeładunek wielkogabarytowych części zamiennych;
  ❙ TS TSK (Transporter Specjalny Kontenerów) z hakowym systemem samozaładowczym – do transportu kabin systemu IBCS (S280);
  ❙ TS DOW (Transporter Kabin Dowodzenia i Kierowania) – do transportu kontenerowych stanowisk kierowania i dowodzenia systemu IBCS/Patriot, w tym kabin F-OPS (Future Operations), C-OPS (Current Operations) oraz E-OPS (Engagement Operations);
 • 12 samochodów specjalnych średniej ładowności Jelcz 442.32 w charakterze ciągników IFCN Relay (Integrated Fire Control Network Relay), w układzie napędowym 4×4, wykonanych na bazie samochodów skrzyniowych Jelcz 442.32 (w latach 2013–2020, w różnych wersjach i wariantach, Jelcz Sp. z o.o. dostarczyła SZ RP ponad 1500 takich pojazdów). Ciągniki IFCN Relay są przeznaczone do transportu radiolinii zintegrowanego systemu kierowania ogniem IFCN (Integrated Fire Control Network) z rozkładanym masztem, zapewniających bezprzewodową komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami systemu IBCS.

Jelcz Sp. z o.o., bazując na posiadanym potencjale technicznym i prowadzonych pracach rozwojowych, realizuje kolejne etapy zawartej umowy. Spółka ma wieloletnie doświadczenie i potencjał w projektowaniu, produkcji i obsłudze posprzedażnej (serwisowej) pojazdów specjalnych do zabudowy sprzętu i uzbrojenia wojskowego, dostarczanych SZ RP. W ostatnich latach produkcja i dostawy pojazdów specjalnych marki Jelcz znacząco zwiększyły się. Wzrosła w szczególności produkcja i sprzedaż samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32 w wersjach samochodów skrzyniowych i podwozi do zabudów specjalnych oraz podwozi Jelcz w układach 6×6 i 8×8. Dzięki wieloletnim umowom MON możliwe były inwestycje na zwiększenie zatrudnienia i wzrost kwalifikacji kadry oraz w wyposażenie technologiczne i zaplecze rozwoju pojazdów. W 2019 r. produkcja pojazdów Jelcz osiągnęła 419 sztuk. Zostało to uzyskane m.in. dzięki zwiększonym zamówieniom i wiarygodności Jelcza u poddostawców – producentów specjalistycznych zespołów, co zapewnia ich zintensyfikowane zaangażowanie i umożliwia dostęp do rozwiązań dotychczas nieoferowanych, a stosowanych jedynie przez globalnych producentów pojazdów wojskowych. Wzrost zamówień Jelcza u dostawców kluczowych podzespołów, przykładowo silników MTU, umożliwiło zakup silników do pojazdów produkowanych w ramach programu Wisła wraz z najnowszymi aplikacjami do pojazdów specjalnych, wcześniej niedostępnymi dla Jelcz Sp. z o.o. Kolejnym przykładem takiego podejścia mogą być zespoły napędowe wyposażone w automatyczne skrzynie biegów współpracujące ze skrzyniami rozdzielczymi i z układem ADM (Automatic Drivetrain Management, system automatycznego zarządzania blokadami mechanizmów różnicowych w układzie napędowym). Obecnie oferowane przez Jelcz Sp. z o.o. pojazdy specjalne i przeznaczone do zastosowań specjalnych, to konstrukcje o porównywalnych charakterystykach i parametrach do analogicznych pojazdów innych europejskich producentów. Samochody Jelcz do programu IBCS/Patriot będą miały charakterystyki użytkowe, wyposażenie i parametry niezawodnościowe porównywalne z pojazdami Oshkosh, stosowanymi w systemie Patriot przez US Army i wielu innych użytkowników, a w niektórych obszarach będą je przewyższać.

Wyposażenie specjalistyczne i dodatkowe wymagania dla pojazdów Jelcz, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) przez zamawiającego, zapewnią realizację dodatkowych zadań, w tym operacyjnych, przez załogi pojazdów.

Jelcze zintegrowane z komponentami systemu IBCS/Patriot winny zapewnić ich mobilność w trakcie jazd szosowych i terenowych, włącznie z pokonywaniem przeszkód terenowych i wzniesień nie mniejszych niż 35%. Po odpowiednim przygotowaniu, pojazdy będą zdolne do pokonania przeszkód wodnych o głębokości do 1,2 m. Konstrukcja podwozi umożliwia ich eksploatację na różnych wysokościach, nawet powyżej 1000 m n.p.m., całorocznie, z docelową normą eksploatacji co najmniej 30 lat.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc