Zaloguj

Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard 2

Czołgi Leopard 2A5 przed halą Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Obsługa tych wozów leży w gestii poznańskiej placówki.

Czołgi Leopard 2A5 przed halą Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Obsługa tych wozów leży w gestii poznańskiej placówki.

W uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP jest aktualnie 247 czołgów podstawowych Leopard  2 w tym 142 wersji Leopard  2A4, które są poddawane modernizacji do standardu 2PL, a także 105 wersji Leopard  2A5, które są najlepszymi (o najwyższym potencjale bojowym) czołgami, jakimi dziś dysponują Wojska Pancerne i Zmechanizowane.

Począwszy od 2002 r., tj. od chwili rozpoczęcia eksploatacji przez Wojsko Polskie czołgów Leopard 2 aż do 2014 r. nie udało się stworzyć warunków do realizacji obsług tych czołgów przez krajowy potencjał przemysłowy. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), kierując się zasadą optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i przede wszystkim zabezpieczenia potrzeb SZ  RP, rozdzieliła kompetencje produktowe bez naruszania zasady równego traktowania spółek. I tak czołgi Leopard 2A5 i zespoły napędowe do obu wersji czołgów są w zakresie kompetencyjnym Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., natomiast czołgi Leopard  2A4/2PL leżą w gestii Zakładów Mechanicznych BUMAR-ŁABĘDY S.A.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. (WZM), jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce, utworzyły potencjał krajowy do obsług czołgów Leopard 2. W 2014 r. czołgów Leopard  2A4, zaś w roku następnym Leopard 2A5. Cele, jakie przyświecały podjęciu przez zarząd WZM decyzji o utworzeniu tego potencjału, to:

 • wzrost bezpieczeństwa państwa poprzez wzmocnienie militarnego systemu obronnego;
 • zaspokojenie potrzeb SZ  RP we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard  2, w oparciu o potencjał krajowy zarówno w czasie „P”, jak i „W”;
 • rozwój krajowego przemysłu;
 • rozwój gospodarczy kraju i wzrost przychodów budżetu;
 • inwestycje w kapitał ludzki.

Partnerem strategicznym WZM, wspierającym rozwój tego potencjału jest Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG – producent czołgów Leopard  2. Istotą tej współpracy jest wsparcie WZM przez KMW wyłącznie w obszarach oczekiwanych przez polską firmę, w tym w szczególności w zakresie:
dokumentacji technicznej, dostaw części zamiennych i specjalistycznego oprzyrządowania;

 • szkoleń rozwijających kompetencje;
 • wsparcia aktywności na rynkach europejskich i udział w nim podmiotów krajowych;
 • asysty technicznej, w tym przypadku przy polonizacji przez WZM kluczowych podzespołów czołgu.

 

Partnerstwo WZM z Krauss-Maffei Wegmann jest korzystne dla SZ  RP, ponieważ ma istotny wpływ na zabezpieczenie logistyczne dostaw części zamiennych w okresie użytkowania sprzętu wojskowego.
Centrum Serwisowo-Logistyczne „CSL – WZM – LEOPARD  2” ma na celu zaspokojenie potrzeb SZ  RP we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2. Elementami „CSL – WZM – LEOPARD 2” są:

 

 • specjalnie przeznaczona do obsługi czołgów hala wyposażona w najnowocześniejszą, specjalistyczną infrastrukturę;
 • Centrum Zespołów Napędowych, przeznaczone do projektowania, budowy, serwisowania i modernizacji szybko wymiennych zespołów napędowych typu power-pack do wszystkich pojazdów wojskowych będących w wyposażeniu SZ  RP;
 • Autoryzowane Centrum Serwisowe, zapewniające użytkownikom sprzętu asystę techniczną wraz z całodobowym serwisem mobilnym, obejmującym zarówno serwis gwarancyjny, jak i obsługę pogwarancyjną;
 • Magazyn Buforowy, zapewniający ciągłość działań w zakresie stałego zabezpieczenia części zamiennych i zapasów wielkogabarytowych;
 • Centrum Szkolenia Specjalistycznego, oferujące użytkownikom i służbom technicznym wysokospecjalistyczne szkolenia teoretyczne oraz praktyczne w zakresie obsługi pojazdów.

 

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc