Zaloguj

Black Shield

Włoski kontyngent lotniczy wyposażony w samoloty myśliwskie Eurofighter certyfikat do prowadzenia poszerzonej misji dozoru przestrzeni powietrznej Rumunii, razem z rumuńskimi myśliwcami MiG-21, otrzymał 14 maja 2019 r.

Włoski kontyngent lotniczy wyposażony w samoloty myśliwskie Eurofighter certyfikat do prowadzenia poszerzonej misji dozoru przestrzeni powietrznej Rumunii, razem z rumuńskimi myśliwcami MiG-21, otrzymał 14 maja 2019 r.

Od początku maja do połowy sierpnia bieżącego roku cztery włoskie samoloty myśliwskie Eurofighter stacjonowały w Bazie Lotniczej Mihail Kogălniceanu w południowo-wschodniej Rumunii, by wzmocnić system obrony powietrznej kraju i wspólnie z rumuńskimi myśliwcami MiG-21 prowadzić misje dozorowania przestrzeni powietrznej wraz z przyległymi wodami terytorialnymi Morza Czarnego.

Od czasu kiedy Rumunia przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2004 r., samoloty myśliwskie MiG-21 z Sił Powietrznych Rumunii zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO. Zgodnie z przedsięwzięciem wzmacniającym obronność NATO Assurance Measures, sojuszniczy kontyngent lotniczy jest regularnie rozmieszczany w Rumunii, jako poszerzona misja dozoru przestrzeni powietrznej, zwiększająca rumuńskie możliwości w tym zakresie oraz rozwijająca interoperacyjność sojuszniczą. Misja ta rozpoczęta w czasie Szczytu Walijskiego NATO w 2014 r. pokazuje wolę państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego do zapewnienia sobie kolektywnej obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Od początku maja do połowy sierpnia Siły Powietrzne Włoch przejęły odpowiedzialność za misję w Rumunii, wystawiając Siły Zadaniowe 4. Skrzydła Lotniczego – w ramach operacji „Black Shield” (czarna tarcza – czarna, od Morza Czarnego). Pułkownik Andrea Fazi, dowódca sił zadaniowych włoskiego skrzydła wyjaśnia: Obrona naszej wschodniej flanki jest oczywiście priorytetem NATO i Rumunia, ze względu na swoje położenie geograficzne, jest szczególnie ważna. Biorąc to pod uwagę, zdecydowano się na zintensyfikowanie dozoru przestrzeni powietrznej nad Rumunią. Włochy, podobnie jak inne kraje NATO, wnoszą w ten proces wkład wysyłając lotnicze kontyngenty zadaniowe zgodnie z ustalonym planem rotacji.

Cztery samoloty myśliwskie Eurofighter Sił Powietrznych Włoch wysłano do Bazy Lotniczej Mihail Kogălniceanu wraz z około 130 osobami personelu wojskowego, w tym z pilotami z 4., 36. i 37. Skrzydła Lotniczego, technikami, logistykami i innym personelem zabezpieczenia. Przed certyfikacją kontyngentu i dopuszczeniem do wykonania misji operacyjnej trzeba było przeprowadzić krótki, ale intensywny trening we współpracy włoskiego personelu z rumuńskimi służbami (nawigatorami naprowadzania, kontrolerami służby ruchu lotniczego, elementami logistycznymi i administracyjnymi). Trening ten nosił nazwę Local Orientation Area.

Pułkownik Fazi dodaje: Przebazowanie, podobnie jak we wszystkich innych misjach zagranicznych i przy długotrwałych ćwiczeniach, było możliwe dzięki pracy różnych Rodzajów Sił Zbrojnych Włoch, co było nadzorowane przez naczelne dowództwo. Wszystko zostało przemyślane i zorganizowane przed przebazowaniem, w ramach przygotowań przeprowadzono spotkania oraz wizyty na miejscu przyszłego stacjonowania. Trzeba było poznać możliwości logistyki na miejscu, kwatermistrzostwa oraz dostępność niezbędnej do prowadzenia misji infrastruktury.

Aby misja była możliwa do przeprowadzenia, należało dokonać dużego wysiłku logistycznego, niezbędnego dla spełnienia standardów Sił Powietrznych Włoch. Pomocny okazał się zespół z 3. Skrzydła Lotniczego z Bazy Lotniczej Villafranca, który wsparł kontyngent logistycznie – postawił schrony i namioty na wyposażenie, 4. Brygada Telekomunikacyjna i Systemów Obrony Powietrznej zaś zorganizowała niezbędną łączność, jawną, jak i utajnioną.

Jak powiedział pułkownik Andrea Fazi: Największą trudnością do pokonania był z całą pewnością czas: ustawienie odpowiednich konstrukcji, zainstalowanie wyposażenia łączności, przerzut niezbędnego wyposażenia oraz zakontraktowanie odpowiednich usług wymagało wiele pracy i wysiłku. Trzeba było mieć wszystko zapięte na ostatni guzik do dnia certyfikacji przez NATO i przedstawicieli Centrum Operacji Powietrznych z Torrejon, pod które kontyngent podlega. Wielkim sukcesem było to, że proces certyfikacji przeszedł gładko i z pochwałami, biorąc pod uwagę niewielką ilość czasu jaki mieliśmy do dyspozycji na przygotowania.

Kontyngent uzyskał 14 maja 2019 r. certyfikat na prowadzenie poszerzonego dozoru przestrzeni powietrznej razem z rumuńskimi myśliwcami MiG-21, kiedy to gen. por. Carlos Ruben Garcia Servert, dowódca NATO Combined Air Operations Centre z Torrejon wydał odpowiednie zezwolenie ludziom i czterem samolotom myśliwskim Eurofighter. Odbyła się krótka uroczystość na której wyznaczonym siłom i środkom przyznano status pełnej gotowości operacyjnej. W jej trakcie trzy włoskie myśliwce Eurofighter wraz z trzema rumuńskimi MiG-21 dokonały wspólnego przelotu nad bazą, pokazując solidarność w ramach Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO oraz determinację w dążeniu do zapewnienia kolektywnej obrony wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, by odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Pokazano też zdolność do współdziałania w ramach NATO w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej sojuszu.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc