×

Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

wydawnictwo militarne

System Zarządzania Walką BMS Hektor

System Zarządzania Walką (SZW) BMS Hektor firmy KenBIT Sp.j. jest przeznaczony do zastosowania od szczebla żołnierza do batalionu, a po zastosowaniu odpowiednich środków transmisyjnych, także…

wydawnictwo militarne

Rozwój pojaz­dów trans­por­towo-prze­ła­dun­ko­wych w Siłach Zbrojnych RP cz. I

W minionym ćwierćwieczu Siły Zbrojne RP przeszły poważną transformację. Armię typowo ofensywną – żeby nie powiedzieć agresywną, w której liczebność uzbrojenia i żołnierzy miały decydować…

wydawnictwo militarne

Śnieżnik – wię­cej niż symu­la­tor lase­rowy

Historia rodziny sys­te­mów symu­la­cji pola walki Śnieżnik sięga roku 2003. Początkowo był to eks­pe­ry­men­talny sys­tem, oparty wyłącz­nie na tech­nice lase­ro­wej i mający wiele ogra­ni­czeń. Konsekwentny roz­wój…

wydawnictwo militarne

Laboratorium Symulatorów Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

23 lutego 2016 r. ofi­cjal­nie zain­au­gu­ro­wana zosta­nie dzia­łal­ność Laboratorium Symulatorów, nale­żą­cego do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki. Z jed­nej strony to zwień­cze­nie kil­ku­na­stu lat prac tej pla­cówki…

wydawnictwo militarne

Nowy zmi­li­ta­ry­zo­wany Iveco Trakker Euro 6

15–18 września, podczas odbywających się w Londynie zbrojeniowych targów DSEI, wojskowy dział koncernu Iveco – Iveco Defence Vehicles – pokazał przedstawiciela serii Trakker w głęboko…

wydawnictwo militarne

Doktryna uży­cia Regia Aeronautica

Doktryna użycia Regia Aeronautica. Poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Związkiem Radzieckim także Włochy wniosły znaczący wkład w rozwój teorii użycia lotnictwa wojskowego. Włoski generał…

TOP